Napojte sa na svoje ciele

Štvrtok, 05. Apríl 2013, 00:26, Zverejnil

„Ak človek s istotou postupuje vpred za svojím snom 

a odváži sa žiť život, ktorý si vysníval, 

stretne sa s takým úspechom, 

aký by inak nedosiahol.“ 

(Henry David Thoreau)

1. Verte sebe a svojim cieľom

To, čomu veríte a o čom ste presvedčení, sa stane skutočnosťou. Naše presvedčenia hrajú podstatnú úlohu v tom, ako nazeráme na svet, ako myslíme a ako sa správame. Ak máte uspieť na ceste k cieľom,musíte veriť, že ste schopní to dokázať. Musíte veriť, že máte potenciál na to, aby ste uskutočnili to, čo si prajete. Musíte veriť, že máte to, čo potrebujete – schopnosti, vnútorné zdroje, talent a zručnosti, aby ste sa dostali k výsledkom. Musíte sa rozhodnúť pre vieru, že môžete urobiť všetko, na čo nastavíte svoju myseľAk veríte, že ste predurčení dosiahnuť úspech, budete tak myslieť a podľa toho sa správať 

2. Pritiahnite si do života čo chcete

Vaše myšlienky vytvárajú vašu realitu. Zmeňte svoje myslenie a zmeníte svoj životMyslite na ciele, ktoré chcete dosiahnuť a rozprávajte o nich, nemyslite na to, čo nechcete, čoho sa obávate a čo vás trápi. Zatrpknutosť a hnev vám radosť a úspech do života neprinesie. Osoba, ktorou ste vo svojom vnútri, v rozhodujúcej miere určuje, čo sa vám deje navonok. Vaše presvedčenia, očakávania a postoj voči sebe samému rozhodujú o vašom postoji k ostatným ľuďom a o tom, ako oni reagujú na vás.  

3. Očakávajte, že sa vám prihodí niečo dobré

Očakávajte len to najlepšie. Každé ráno začínam vetou: „Verím, že sa mi dnes stane niečo nádherné.“ Skúste to aj vy. Večer si môžete urobiť krátke zhodnotenie dňa. Budete prekvapení, koľko nádherných vecí sa vám prihodilo. Očakávajte že častejšie uspejete, ako zlyháte, že z každej skúsenosti niečo získate. 

4. Podnikajte kroky

Pokiaľ nezačnete niečo robiť, nič sa nestaneUskutočňujte veci namiesto toho, aby ste čakali a dúfali, že sa uskutočnia samé. Keď podnikáte kroky, dávate okoliu jasný signál, že svoj zámer myslíte vážne. Ľudia vám začnú venovať pozornosť. Učíte sa z vlastných skúseností veciam, ktoré si neosvojíte počúvaním druhých alebo čítaním kníh. Získavate spätnú väzbu, o vás, aj o tom, ako veci urobiť lepšie, účinnejšie a rýchlejšie. Veci, ktoré sa vám predtým javili náročné, sa začínajú zdať jednoduchšie. Začínate priťahovať iných ľudí, ktorí vás budú podporovať a povzbudzovať. Niekedy to síce bude vyzerať ako cesta v hmle, kde vidíte cestu len na pár metrov pred sebou, ale keď budete stále postupovať dopredu, odhalí sa vám viac z cesty a nakoniec dospejete do cieľa.

5. Buďte ochotní zaplatiť cenu

Za každým veľkým úspechom je príbeh vzdelania, výcviku, praxe, disciplíny a obete. Musíte byť ochotní zaplatiť cenu. Nič sa neudeje len tak, úspech nedostanete zadarmo. Niekedy je tou cenou sústrediť sa na jednu činnosť a všetko ostatné odložiť bokom, alebo investovať, získať nové zručnosti, opustiť „ostrov pohodlia“. Súčasťou ochoty zaplatiť cenu za úspech je pripravenosťurobiť všetko nevyhnutnébez ohľadu na to, ako dlho to trvá, navzdory akýmkoľvek prekážkam. 

6. Zaznamenávajte si úspechy

Píšte si všetky svoje pokroky na ceste k cieľu. Založte si „knihu úspechov“, a každý večer si do nej napíšte minimálne tri úspechy, ktoré sa vám v daný deň podarili v súvislosti s vašimi cieľmi. Každý úspech nás stimuluje k dosahovaniu ďalších pozitívnych výsledkovZaznamenávajte si skóre toho, čo je dobré, pretože toho chcete dosiahnuť viac. Merajte to, čo si prajete, nie to, čo nechcete. Zaznamenávajte si úspechy v každej oblasti svojho života.  

7. Majte svoje ciele stále na očiach

Svoju vytúženú realitu si najskôr musíte vytvoriť vo svojej mysli, predstaviť si ju detailne, až potom ju môžete zažiť aj v skutočnosti. Vizualizujte si svoje budúce ciele, akoby išlo o súčasnú realitu, a snažte sa vidieť seba takého, akým sa chcete stať. Oživte svoje predstavy o zvuky inšpirujúcej hudby, vône zo skutočného života, chute a pocity vášne. Aké zvuky budete počuť, čo budete cítiť, aké emócie a telesné pocity budete vnímať, keď dosiahnete cieľ? Pomôžte si vytvoriť predstavu dosiahnutého cieľa použitím fotiek, obrazov a symbolov. Vytvorte si „tabuľu snov a vízií“.

Už o týždeň si povieme, ako sa vysporiadať so strachom. Teším sa na vaše názory, postrehy, pripomienky či otázky:johny.dubnicka@gmail.com.