Najlepšia nebanková pôžička – ako si vybrať a na čo si dať pozor

Nebankové úvery sú typom financovania, ktoré ponúkajú alternatívni veritelia. Sú vhodnou možnosťou pre tých, ktorí nemajú prístup k tradičným bankovým úverom alebo jednoducho nechcú spolupracovať s bankami. Tieto úvery majú zvyčajne iné podmienky ako úvery ponúkané bankami, preto je dôležité pred rozhodnutím pochopiť rozdiely. Aké sú najdôležitejšie informácie o nebankových pôžičkách, pre koho sú vhodné, aké sú ich výhody a nevýhody a čo treba zvážiť pred podpisom zmluvy?

Nebankové úvery sú všetky typy financovania, ktoré ponúkajú veritelia mimo tradičného bankového systému. Medzi najčastejšie zdroje nebankových pôžičiek patria súkromní veritelia, ako napríklad online veritelia, úverové družstvá a finančné spoločnosti.

Títo veritelia zvyčajne ponúkajú miernejšie podmienky, ako sú vyššie úrokové sadzby a kratšie lehoty splatnosti, ako ponúkajú banky. To z nich robí atraktívnu možnosť pre osoby so zlou úverovou históriou, ktoré sa nemusia kvalifikovať na bežnú pôžičku.

Pre koho sú nebankové úvery vhodné?

Nebankové pôžičky môžu byť vhodné pre rôznych ľudí.

 • Ľudia so zlou úverovou históriou: Nebankové pôžičky sú skvelou voľbou pre ľudí so zlou úverovou históriou, ktorí potrebujú rýchly prístup k finančným prostriedkom. Keďže títo veritelia majú často miernejšie podmienky, môžu byť ochotnejší požičať a poskytnúť aj pôžičky pre dlžníkov alebo pôžičky bez registra.
 • Ľudia s nízkym príjmom: Nebankové pôžičky sú často dostupnejšie pre ľudí s nižším príjmom, pretože nebankové spoločnosti na rozdiel od bánk nevenujú takú prísnu pozornosť výške príjmov. Dokonca existuje aj mini pôžička pre nezamestnaných.
 • Ľudia, ktorí potrebujú rýchly prístup k finančným prostriedkom: Nebankové pôžičky môžu poskytnúť rýchly prístup k finančným prostriedkom, pretože proces žiadosti je zvyčajne kratší ako pri bankovej pôžičke.
 • Podnikatelia: Nebankové pôžičky môžu byť skvelou voľbou pre podniky, ktoré potrebujú rýchly prístup k finančným prostriedkom alebo sa nechcú zaoberať problémami spojenými s tradičným veriteľom.

Nebankové pôžičky môžu byť skvelou voľbou pre tých, ktorí potrebujú rýchly prístup k finančným prostriedkom alebo nespĺňajú kritériá tradičných veriteľov. Na to slúži napríklad rýchla pôžička bez overovania.

Prinášajú však aj niektoré potenciálne nevýhody. Tu sú hlavné výhody a nevýhody, ktoré treba zvážiť:

Klady:

 • Rýchly prístup k finančným prostriedkom: Nebankové úvery môžu poskytnúť rýchly prístup k finančným prostriedkom, pretože proces žiadosti je často kratší ako pri bankovom úvere. V porovnaní napríklad s hypotékou pre mladých sa dá nebanková pôžička vybaviť oveľa rýchlejšie.
 • Miernejšie podmienky: Nebankové úvery majú často miernejšie podmienky ako tie, ktoré ponúkajú banky, napríklad vyššie úrokové sadzby a kratšie lehoty splatnosti.
 • Ľahšie splnenie podmienok: Nebankové úvery sú často jednoduchšie na získanie, pretože kritériá sú často menej prísne ako pri bankových úveroch.

Nevýhody:

 • Vyššie úrokové sadzby: Nebankové úvery majú zvyčajne vyššie úrokové sadzby ako bankové úvery, čo môže zvýšiť celkové náklady na úver.
 • Kratšie lehoty splácania: Nebankové úvery majú často kratšie lehoty splatnosti, čo môže sťažovať splácanie úveru.
 • Obmedzený prístup k finančným prostriedkom: Nebankové pôžičky majú zvyčajne obmedzený prístup k finančným prostriedkom, pretože veritelia bývajú menší ako banky na Slovensku.

Tak ako iné finančné produkty, aj nebankové pôžičky majú svoje výhody a nevýhody. Odporúča sa nekonať unáhlene a pred podaním žiadosti alebo podpisom zmluvy o pôžičke si dôkladne premyslieť niektoré aspekty.

Čo si treba premyslieť pred podpisom zmluvy

Pred podpisom zmluvy o nebankovej pôžičke ihneď je dôležité zvážiť nasledujúce skutočnosti:

 • Úroková sadzba: Nebankové úvery majú často vyššie úrokové sadzby ako bankové úvery, preto je dôležité porovnať sadzby rôznych veriteľov pred podpisom zmluvy.
 • Podmienky splácania: Nebankové úvery majú často kratšie lehoty splatnosti ako bankové úvery, preto je dôležité uistiť sa, že lehoty splatnosti sú prijateľné.
 • Poplatky: Nebankové pôžičky môžu byť spojené s ďalšími poplatkami, ako sú poplatky za poskytnutie, poplatky za omeškanie a poplatky za predčasné splatenie. Pred podpisom zmluvy je dôležité porozumieť všetkým poplatkom spojeným s úverom.
 • Zabezpečenie: Nebankové pôžičky môžu vyžadovať určitú formu zabezpečenia, ako napríklad auto alebo dom, aby sa zabezpečila pôžička. Pred podpisom zmluvy sa uistite, že rozumiete podmienkam úveru. Pozor si treba dávať aj pri ručení zmenkou.
 • Sankcie za predčasné splatenie: Nebankové pôžičky môžu byť spojené so sankciami za predčasné splatenie, čo znamená, že v prípade predčasného splatenia pôžičky budete musieť zaplatiť poplatok. Poplatok za predčasné splatenie hypotéky však napríklad treba platiť aj v banke.

Nebankové pôžičky, napríklad pôžička 200 eur môžu byť skvelou voľbou pre tých, ktorí potrebujú rýchly prístup k finančným prostriedkom alebo nespĺňajú kritériá tradičných veriteľov. Slúžia na to rôzne pôžičky online alebo SMS pôžička.

Pred podpisom zmluvy je však dôležité porozumieť podmienkam úveru. Pred rozhodnutím je potrebné porovnať úrokové sadzby, podmienky splácania a poplatky rôznych veriteľov.

Ako splácať pôžičku

Pri splácaní pôžičky existuje viacero spôsobov, ako človek môže zabezpečiť pravidelné a pohodlné platby. Jednou z dôležitých súčastí splácania je použitie variabilného symbolu.

Variabilný symbol je unikátny identifikačný číselný kód pridelený každému klientovi, ktorý berie pôžičku od banky alebo inej finančnej inštitúcie. Tento symbol je dôležitý pre správne identifikovanie platby a priradenie ju k správnemu účtu klienta. Vďaka nemu bude Prima banka hypotéka, resp. splátka jednoznačne identifikovaná.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môže človek splácať pôžičku. Môže si nastaviť opakujúce sa platby, ktoré sa automaticky odpočítavajú z jeho účtu v pravidelných intervaloch. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že platby sú vykonávané včas a že klient nemusí manuálne vykonávať každú jednotlivú platbu.

Ďalšou možnosťou je splácanie pôžičky pomocou bankového prevodu. V tomto prípade klient použije svoj variabilný symbol ako súčasť údajov pre bankový prevod. Tieto údaje sú odoslané bankovému účtu poskytovateľa pôžičky a platba je spracovaná a priradená k správnemu klientovi.

MoneyTu pôžička

MoneyTu pôžičku poskytuje spoločnosť Profi Credit. Ide o bežnú spotrebiteľskú pôžičku, ktorú každý vyrieši online, rýchlo a bez prehnaného dokladovania.

Poskytuje finančné prostriedky od 500 € do 5 000 € s dobou splácania 3 až 36 mesiacov. Na jej schválenie potrebuje osoba splniť tieto základné podmienky:

 • musí byť občan SR
 • musí mať stály príjem
 • má minimálne 18 rokov
 • nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote
 • nie je voči nej exekučné alebo konkurzné konanie
 • je vlastníkom bankového účtu v SR

Pred žiadosťou si stačí vybrať výšku pôžičky a predpokladanú dobu splácania. Ku konečnému výberu dopomôže ich online kalkulačka, ktorá ihneď vypočíta sumu splátky aj s úrokmi. Klient ďalej vyplní online formulár a počká na schválenie, ktoré by malo prísť do 3 hodín od podania.

Nevýhodou úveru od MoneyTu je poplatok za uskutočnenie služby. Benefitom je však možnosť odstúpiť od zmluvy do 30 dní od poskytnutia úveru. Ak zákazník odstúpi v stanovenej lehote, nebude musieť platiť žiadne sankcie.