Mlieko – slovník pojmov o mlieku

Mlieko je výživný nápoj, ktorý je už tisícky rokov základom mnohých kultúr na celom svete. Mlieko zohráva dôležitú úlohu v histórii ľudstva. Je kľúčové od poskytovania základných živín pre rast a vývoj až po jeho používanie v kulinárskych tradíciách a obľúbených nápojoch.

V nasledujúcich riadkoch sú vysvetlené niektoré bežné termíny týkajúce sa mlieka, ktoré nemusia byť každému zrozumiteľné.

Pasterizácia

Pasterizácia je spôsob tepelného ošetrenia mlieka, nazvaný podľa francúzskeho chemika a bakteriológa Louisa Pasteura. Ten sa zaoberal účinkami tepla pri ničení choroboplodných zárodkov. Výsledok tepelného ošetrenia je závislý od teploty a času, počas ktorého je mlieko ohriate na pasterizačnú teplotu.

Účelom pasterizácie je zničiť v mlieku všetky baktérie, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie, najmä pre riziko tuberkulózy. V mlieku po pasterizácii zostávajú mlečne baktérie, ktoré ľuďom neškodia, ale po čase spôsobia skysnutie mlieka.

Možnosti, ako ošetriť mlieko pasterizáciou, sú predpísané zákonom a v súčasnosti používajú výrobcovia mlieka najmä pasterizáciu s vyššou teplotou a kratším časom (75 °C po dobu 15 – 20 sekúnd).

Trvanlivosť pasterizovaného mlieka je 3 – 7 dní, ak je mlieko skladované pri teplote do 6 °C.

Metóda tepelného ošetrenia UHT

UHT technológia (Ultra Heat Treatment) je spôsob tepelného ošetrenia mlieka. Je to veľmi krátky vysokoteplotný záhrev, niekedy označovaný ako ultrapasterizácia. Mlieko sa zahreje na zákonom predpísanú teplotu 135 °C na veľmi krátky čas, zvyčajne 2 – 4 sekundy. Potom sa mlieko rýchlo ochladí a plní sa vo vysokočistom sterilnom prostredí bez prístupu vzduchu do aseptických obalov.

UHT ničí prakticky všetky prítomné mikroorganizmy a vďaka nepriepustne uzavretému obalu získava mlieko trvanlivosť 3 – 6 mesiacov, skladované pri izbovej teplote.

Homogenizácia

Homogenizácia je mechanický proces, pri ktorom je mlieko pod vysokým tlakom pretláčané cez štrbinu, užšiu ako je veľkosť guličiek mliečneho tuku. Guličky mliečneho tuku sa tak mechanicky rozdelia na menšie častice, ktoré zostanú rozptýlené v celom objeme mlieka a nezrážajú sa na hladine, ani sa neusádzajú na stenách obalu alebo nádoby.

Účelom homogenizácie je zlepšenie konzistencie a kvality konzumného mlieka a ostatných mliečnych výrobkov tak, aby po otvorení obalu neplávali zhluky tukov na povrchu výrobku.

Štandardizácia

Nadojené kravské mlieko obsahuje v priemere 3,6 – 4,2 % tuku podľa ročného obdobia, chovného plemena kráv a pod. Spotrebitelia však požadujú, aby obsah tuku vo výrobkoch bol každý deň rovnaký. Požadujú tiež výrobky s nízkym obsahom tuku alebo naopak výrobky, pri ktorých je potrebný vysoký obsah mliečneho tuku, napríklad maslo.

Štandardizácia je mechanický proces, pri ktorom sa upravuje obsah tuku v konzumnom mlieku na požadovanú hodnotu. Z mlieka sa pri štandardizácii mechanicky odstredia guličky mliečneho tuku a následne sa ich časť vráti do mlieka tak, aby mlieko malo požadovaný obsah tuku 0,5 %, 1,5 % alebo 3,5 %.

V minulosti sa mlieko nechávalo stáť v nádobách a usadený tuk sa odoberal z povrchu mlieka. Na konci 19. storočia švédsky konštruktér Gustav de Laval využil na zrýchlenie sedimentácie mlieka odstredivú silu a vynašiel mliekárenskú odstredivku.

S mnohými mechanickými vylepšeniami sa tieto odstredivky používajú rovnakým spôsobom v moderných mliekarenských technológiách ako pred 100 rokmi.

Výrobky

Trvanlivé mlieko

Ide o čerstvé kravské mlieko ošetrené len pôsobením tepla. Ošetruje sa metódou UHT. Trvanlivosť získava zabalením do tzv. aseptického obalu. Aseptický obal pozostáva z niekoľkých vrstiev kartónu, medzi ktorými je vlisovaná hliníková fólia, ktorá neprepúšťa svetlo ani vzduch a bráni prenikaniu baktérií z okolitého prostredia, ktoré by spôsobili skysnutie mlieka.

Trvanlivé mlieko je 100% prírodný produkt bez konzervačných látok. Výhodou tohto mlieka je možnosť ho dlhodobo uchovávať pri izbovej teplote mimo chladničky. Jeho trvanlivosť v uzavretom kartónovom obale je 3 – 6 mesiacov. Nutričné hodnoty po tepelnom ošetrení zostávajú zachované.

Po otvorení aseptického obalu je potrebné trvanlivé mlieko skladovať v chladničke. Uzavretie obalu skrutkovým uzáverom Tetra Pak zabraňuje v chladničke prieniku baktérií z okolitého vzduchu do mlieka. Tým sa predlžuje použiteľnosť mlieka po otvorení obalu o niekoľko dní oproti obalu, ktorý je otvorený.

Mlieko s predĺženou trvanlivosťou – ESL (Extended Shelf Life)

Na výrobu mlieka s predĺženou trvanlivosťou sa dnes využívajú hlavne nasledujúce dve metódy:

  • ošetrenie zahriatím na teplotu väčšinou 105 – 125°C na dobu 2 – 4 sekundy
  • ošetrenie pasterizáciou a mechanickým filtrovaním mikrofiltráciou 0,8 um

Predĺžená trvanlivosť ani spôsob výroby nie sú predpísané. Mlieko však musí byť zbavené choroboplodných zárodkov škodlivých pre ľudský organizmus zahriatím na minimálne pasterizačnú teplotu.

ESL mlieko stojí z hľadiska trvanlivosti a senzorických vlastností medzi pasterizovaným a trvanlivým mliekom. Doba trvanlivosti ESL mlieka vyrábaného v SR je zvyčajne 14 – 21 dní. Toto mlieko sa plní do neaseptických obalov a musí sa skladovať a distribuovať v chladnom prostredí pri teplote do 6 °C.

Čerstvé mlieko – mlieko od farmárov

Týmto pojmom sa označuje mlieko, ktoré nebolo technologicky spracované. Je to mlieko od kráv ihneď po nadojení, spravidla nebalené do priemyselných obalov, ale nakupované priamo od farmára. Obsah tuku je 3,6 – 4,2 % a keďže nie je ani mechanicky ošetrené homogenizáciou, tuk sa vyzráža na povrchu mlieka.

Čerstvé mlieko nie je technologicky spracované ani tepelne ošetrené. Riziko čerstvého neošetreného mlieka spočíva predovšetkým v tom, že môže obsahovať nebezpečné patogénne mikroorganizmy a spôsobiť nekontrolované šírenie chorôb.

Trvanlivosť tohto mlieka je spravidla do troch dní. Čerstvé mlieko sa musí uchovávať v chlade do 6 °C a pred konzumáciou by sa malo prevariť.

Bezlaktózové mlieko

Asi tretina populácie pociťuje žalúdočné problémy po vypití mlieka. Väčšine z týchto ľudí spôsobuje tieto problémy vedomá alebo nevedomá intolerancia na laktózu.

Laktóza je cukor, ktorý sa prirodzene nachádza v každom mlieku. Ľuďom trpiacim intoleranciou chýba enzým, ktorý pri trávení rozkladá mliečnu laktózu na jednoduché cukry – glukózu a galaktózu.

Bezlaktózové mlieko, resp. mlieko so zníženým obsahom laktózym je trvanlivé mlieko, do ktorého bol tesne pred zabalením pridaný enzým. Po zabalení mlieko zostane v sklade u výrobcu 3 – 5 dní, počas ktorých enzým mliečnu laktózu rozloží. Tým je toto mlieko vhodné aj pre ľudí s intoleranciou na laktózu.

Keďže chuťové poháriky jednoduché cukry na rozdiel od laktózy vnímajú, bezlaktózové mlieko má sladkastú chuť napriek tomu, že obsah cukrov je v bezlaktózovom mlieku rovnaký ako v klasickom.