Ako zistiť, kto skutočne som?

kto v skutočnosti si

Ako manžel, syn, brat, priateľ, kolega, profesionál… ako mnoho iných vecí, aj ja som často v pokušení posúdiť sa na základe mojich výsledkov v týchto oblastiach. Aj keď je dobré robiť veci dobre, v živote je to priorita, realita je taká, že sme od prírody omylné bytosti.

Zostáva nám iba definovať sa ako to, čo sme. A je pravda, že tak z teológie, ako aj z filozofie, psychológie alebo biológie sa pokúsil vyňať definíciu toho, čo znamená byť človekom.

Dnes zostávam pri tomto: Som človek, ktorý sa musí snažiť, aby veci boli dobré. Že keď robím veci dobre, cítim sa dobre. A že koľko sa snažím, nemôžem vždy robiť všetko tak, ako by som chcel. 

Preto musím zakaždým, keď spadnem, vstať. A skúšať ešte raz.

A aj keď to nemôžem vedecky dokázať, myslím si, že to zdokonaľuje môj charakter a moju vlastnú povahu a robí ma lepším, ako som bol predtým.

Ako zistiť kto som?

Nájdenie seba je kľúčom k hlbšiemu pochopeniu, akým smerom sa vyvíjať a ako dosahovať osobné ciele. Prechádzka po spoznávaní kto som je dlhý, ale fascinujúci proces, ktorý môže mať pozitívne vplyvy všetkým oblastiam vášho života. Tu je päť tipov k identifikovaniu seba.

 1. Analyzujte svoje pocity. Počas úvahy o tom kto ste, je dôležité rešpektovať vaše city. Vnútorná spätná väzba môže byť skutočne nápomocná pri určovaní toho, aké sú vaše priority a záujmy. Skúmanie existujúcich pocitov vám pomôže nájsť efektívne riešenia pre rôzne situácie vo vašom živote a vyhýbať sa nevhodným rozhodnutiam.
 2. Pozrite sa na záznamy z minulosti. Staré fotografie, každodenné denníky, staré poznámky alebo akýkoľvek dokument z minulosti môžete zasvätiť skutočnosti. Čítanie, pozeranie sa a zhodnocovanie úloh z minulosti. Tam vidíte, kde ste boli a kde ste sa zlepšili.
 3. Vytvorte si vzor správania. Pri stanovení toho, kto ste, je dôležité pochopiť, ako sa správate v určitých situáciách. Ak ste vo vzťahoch sakralizovaní, pravdepodobne zavediete pravidlá, aby ste vytvorili stabilizujúci priestor pre partnera. Pokiaľ ide o prácu, možno zistíte, že ste samostatní alebo vedúci. Vytvorenie vzoru správania vám môže pomôcť pochopiť, akým smerom sa vyvíja vaša osobnosť a čo je pre vás najvhodnejšie.
 4. Zmeňte svoje okolie. Výmena svojho prostredia môže byť veľmi užitočná pri hľadaní seba. Ak sa budete pohybovať po meste alebo zahraničí, prídete bližšie k iným kultúram a pozriete sa na svet z iných perspektív. Zmenu môžete dosiahnuť buď fyzicky alebo mentálne, pričom voliteľné úložisko zahŕňa čítanie kníh, sledovanie filmov alebo maľovanie.
 5. Poznajte nových ľudí. Pokyny od spriaznených duší môžu vyhodnotiť a pochopiť váš svet s novými uhlami pohľadu. Preskúmajte známych aj ďalších ľudí, nájdite niekoľko kolegov z práce, ktorí môžu preskúmať váš svet a poskytnúť vám nové pohľady a názory na vzdelávanie, vzťah a kariéru.

Spoznanie kto ste môže byť terapeutická cesta otvárania a rastu. Zoznam piatich hlavných tipov, ako zistiť kto ste umožňuje praktizovať vnútorné konfrontácie a spoznať seba od základov. Je to dobrý štart k pochopeniu samých seba.

Čo znamená byť človekom?

Byť človekom znamená mať mnoho vlastností a schopností, ktoré nás spájajú a oddeľujú od ostatných živočíchov. Človek je jedinečný tvor, ktorý má veľa schopností, ako napríklad schopnosť vedome myslieť, uvažovať a emócie, ktoré ho robia človekom. Človek je tiež bytostná bytosť s hlbokou vnútornou hodnotou a s vedomím.

Sú to tzv. „inštinkty“, teda naša vnútorná schopnosť správne rozoznávať to dobré od zlého. Človek je zodpovedný za vlastné myšlienky, činy a vlastnú sebadisciplínu. Človek má tiež schopnosť využívať rôzne druhy slovnej zásoby, ako napríklad schopnosť komunikovať. Je to emocionálna bytosť pomocou slov, gest a výrazu tváre.

Človek je schopný sprostredkovať informácie, názory a vplyvy s druhými. Ako človek máme tiež schopnosť učiť sa a zaznamenávať nové veci. To znamená, že môžeme využiť nové informácie, zručnosti a znalosti, aby sme sa mohli vyvíjať a rozvíjať.

Byť človekom znamená, že môžeme mať sociálne vzťahy s ostatnými ľuďmi. Môžeme sa venovať pomoci druhým, rozvíjať známosti a byť súčasťou spoločnosti. Človek môže tiež vytvárať pevné väzby s inou osobou, prostredníctvom ktorých môžeme citovo nadviazať vzťah.

V zásade je byť človekom veľkým darom pre naše životy a je to skvelá vlastnosť, ktorú by sme mali spolu udržiavať a posilňovať, aby sme mohli žiť bez strachu a úcty k sebe navzájom.

Identifikácia seba samého

Identifikácia seba samého je postup poznanie seba samého a svojich hodnôt, ktorý môže človeku pomôcť pochopiť a ovládať svoje skutky, názory a ciele. Proces nazývaný „identifikácia seba samého“ je zložitý proces, ktorý môže trvať dlho. V tejto súvislosti je dôležité, aby ste boli trpezliví a otvorení novým skúsenostiam a prechodom.

Pochopenie seba samého môže pomôcť človeku vyriešiť problémy, ktoré môžu mať skutočný dopad na jeho životný štýl. Usilovať sa o identifikáciu seba samého môže byť jedným z najdôležitejších zdrojov pochopenia a akceptácie pre človeka. Proces identifikácie seba samého si môžu ľudia (hlavne tí vo veku od 14 do 25 rokov) často prehliadnuť.

Napriek tomu, že identifikácia seba samého môže trvať veľa času a namáhania, môže byť často veľmi užitočná a dokonca aj život meniaca. Identifikácia seba samého začína vnútorným pohľadom – úprimnou otázkou samého pre seba: „Kto som ja?“

Proces tiež zahŕňa prijatie záverov týkajúcich sa hodnôt, cieľov a strachov, ktoré človeka definujú. Je dôležité zistiť, čo je pre vás dôležité. Tráviť čas so sebou samým je samozrejme jeden z najdôležitejších krokov v identifikácii seba samého. Táto samostatná meditácia vám umožňuje preskúmať svoj vnútorný svet, otázky a postrehy. Pozorovanie svojich obvyklých činností a vzorov môže tiež slúžiť ako cenný zdroj informácií.

Najjednoduchší spôsob, ako sa začať identifikovať, je uzavretím záznamu o svojich myšlienkach a prežitých pocitoch. Takýto denník môže slúžiť ako cenný nástroj na pochopenie svojich hodnôt, túžob a potrieb. Je tiež dobré prebrať si sám seba a svoje emócie bez posudzovania.

Inými spôsobmi, ako sa začať identifikovať, sú rozprávanie sa o sebe samom so svojimi priateľmi a blízkymi, hlboké reflexie, rozmýšľanie nad zážitkami z minulosti, a zamýšľanie sa nad úlohou, ktorú chceme v živote napĺňať.

Kritická skúsenosťou v procese identifikácie seba samého je tiež zdieľanie vášho ja s inými ľuďmi, vrátane priateľov, rodiny a zamestnancov. Takéto otvorenosti často prispievajú k zvýšeniu sebaprijatia a sebavedomia a poskytujú priestor na hľadanie nových pohľadov a následnú transformáciu.

Pri identifikácii seba samého je jednou z najdôležitejších vecí pamätať na to, že odpúšťanie a výčitky sú často nevyhnutné. Otvorene prijímame chyby a naučíme sa od nich, rastieme a zmeníme sa.

Napokon, identifikácia seba samého – proces poznania a akceptácie seba samého – môže prispieť k lepšiemu porozumeniu ľudským skúsenostiam a pochopeniu skutočných hodnôt. Jeho využitie je vašou vlastnou voľbou.

Priestor pre sebaprijatie

Sebaprijatie je jednou z najdôležitejších vecí pre náš život. Znamená prijímať seba, bez predsudkov a bez zraňovania seba. Táto schopnosť môže mať pre nás veľký vplyv. Môže nám pomôcť budovať sebadôveru, predchádzať depresii, zvýšiť sebaúctu a tiež nám umožňuje nájsť vnútornú rovnováhu. Takže ako možno dosiahnuť sebaprijatie?

Je dôležité mať priestor a čas na sebaprijatie. Nastavenie pracovného miesta pre sebaprijatie je veľmi dôležité. Ako začať?

 1. Buďte úprimní. Pri uvedomovaní si toho, akí sme v skutočnosti, budeme musieť byť úprimní k svojej osobnosti a konaniu. Sme to, čo hovoríme, a urobíme, preto je dôležité byť presvedčiví vo svojich slovách a činoch.
 2. Udržujte si svoju integritu. To je dôležité, pretože ak sa s nami stane niečo zlé, získať naspäť česť je veľmi ťažké. Musíme si tiež uvedomiť, že je nevyhnutné byť schopní prijať kritiku a prijímať všetko, čo sa stane.
 3. Učte sa a ​​nebojte sa zlepšiť. Urobte kroky k získaniu vedomostí, aby ste mohli seba realisticky hodnotiť. Vaše možnosti sú limitované len Vami. Takže nenechajte si ujsť príležitosť naučiť sa niečo nové.
 4. Budujte si silné väzby. Práve tu je dôležitá spätná väzba toho, koho máte radi. Snažte sa spolu s týmito ľuďmi viesť dôverné rozhovory, ktoré môžu byť veľmi užitočné pri vašej ceste k sebaprijatiu.
 5. Zvoľte si vhodných priateľov. Snažte sa obklopiť takými ľuďmi, ktorí vás v pozitívnom svetle uvidia. Takáto komunita podporí váš nátlak na dobré veci.
 6. Usilujte sa uzdraviť. Obklopte sa ľuďmi, ktorí vás budú podporovať v procese zotavenia. Vytvorte si dôstojný priestor pre seba samého.

Ako vidíme, prijať seba samého je dlhá cesta. Je to proces, ktorý môže vyžadovať čas a trpezlivosť. Pri vysokom rozsahu našich emocionálnych potrieb je dôležité, aby sme si vytvorili priestor na sebaprijatie. Ak budeme vykonávať tieto kroky, môžeme vidieť značné zlepšenie v našom živote.