Kde sa končia naše práva a začínajú sa práva druhých?

Bol som si pozrieť diskusiu: KDE SA KONČIA NAŠE PRÁVA A ZAČÍNAJÚ SA PRÁVA DRUHÝCH? Pozvanie do  otvorenej diskusie s ombudsmankou prijali:

Zloženie diskutujúcich dáva možnosť tušiť, že náš reprezentant Tomáš to tam nemal nijako ľahké a ani obecenstvo mu nebolo veľmi naklonené. Na druhej strane musím povedať, že diskusia bolo pomerne vecná a kultivovaná, aj napriek tomu, že sa ku všeobecnej zhode ani k riešeniu nepodarilo dopátrať. Každopádne však treba do takýchto diskusií chodiť, cvičiť sa v argumentoch a starostlivo počúvať protistranu. Prinášam niekoľko podnetov na zapracovanie alebo na prípadné zamyslenie sa.

Sú agresívne anonymné diskusie na internete predzvesťou občianskej vojny? Existuje mnoho stránok, kde sa vášnivo diskutujú téma ako manželstvá homosexuálov, práva LGBTI, sexuálna výchova na školách či ochrana detí. Mnoho príspevkov a komentárov na stránkach nie je podpísaných, obsahujú takmer až nenávistnú rétoriku a pritom sa tvária ako obhajcovia tradičnej rodiny a katolíckej viery. Takéto príspevky naháňajú strach a pán Ondrušek prirovnal tieto nálady k občianskej vojne v Juhoslávii alebo v Rwande. Bolo by azda načase diskusie viac moderovať a články a weby dôsledne podpisovať.

Je dieťa šťastnejšie v homo rodine alebo v hetero rodine? Tomáš spomenul americký výskum, ktorý hovoril, že dieťa vyrastajúce v hetero rodine je šťastnejšie a lepšie pripravené na život ako to z homo rodiny. Pán Ondrušek pohotovo zakontroval, že prečítal pred diskusiou 40 diskusií, ktoré toto tvrdenie nijako nepotvrdzovali. Tu by bolo azda poctivé reálne si naštudovať štúdie oboch strán a nejako sa od toho odpichnúť.

Existuje univerzálny ideál? Podľa Tomáša univerzálny ideál existuje a v tomto prípade ide o manželstvo muža a ženy. Protistrana považovala za ideál zabezpečenie univerzálnych ľudských práv, na ktorých sa dohodla väčšina. Tu stoja proti sebe dva diametrálne odlišné koncepty, ktoré sotva nájdu zhodu.

Černosi získali zrovnoprávnenie, ženy môže voliť, na rade sú práva pre homosexuálov? Toto je veľmi obľúbená paralela. Keď černosi aj ženy dosiahli nakoniec úspech, prečo by sme nemali akceptovať aj homosexuálne zväzky? Rozmáha sa presvedčenie, že v duchu všadeprítomných ľudských práv a slobôd, by mali mať ľudia možnosť usporiadať si svoje životné zväzky podľa ľubovôle a štát by ich mal garantovať. Ako však vysvetliť ľudsko-právnym aktivistom a bežným občanom, že homosexuáli aktuálne poberajú dostatočnú ochranu od štátu?

V diskusii sa stretli dva rozdielne svety, aby hľadali spôsob, ako existovať spoločne v jednom priestore. Tradične sa na ničom nedohodli, ale aspoň sa podelili so svojimi myšlienkami a argumentami. V ďalšej diskusii budeme zase o krok ďalej.

Pripravil: Tomáš Kuzár