Iniciatíva Mama, otec a deti: Európania sa spolu spájajú pre manželstvo a rodinu

img_1312-300x200-9902528V Bratislave dnes Asociácia Otca mamu deťom privítala predsedníčku Iniciatívy Mama, otec a deti Edit Frivaldsky a podpredsedu Iniciatívy, advokáta pred európskymi súdmi, experta pred Európskym parlamentom.

Európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny, ktorá bola predložená Európskej komisii 15. októbra 2015 a registrovaná 11. decembra 2015 Európskou komisiou na prijatie definície manželstva a rodiny pre cieľ európskej legislatívy je založená na najmenšom spoločnom menovateli medzi členskými štátmi.

Edit Frivaldsky povedala: „Manželstvo je zväzok medzi jedným mužom a jednou ženou a rodina je založená na manželstve, a/alebo rodinnom pôvode. Pozývame všetkých občanov EÚ podporiť tieto definície svojim podpisom.

Zastávať to čo je zrejmé a prirodzené je dnes nevyhnutné. Bez toho, aby sme prejavili a dávali svoje hodnoty, tieto hodnoty budú stratené a budú odmietnuté. Mama, otec a deti prinesie názor ľudí priamo Európskej komisii.“

Roger Kiska doplnil: „Samozrejme, tieto definície reflektujú spoločný prienik legislatív všetkých členských štátov pri rešpektovaní článku 9 Charty základných práv EÚ. Myslím, že by to malo byť tak, ako hovorí profesor Mazák. Kompetencia vo veciach manželstva a rodiny patrí členským štátom. Vidíme však rozdiel medzi realitou v predpisoch a praxou. Európska únia je vnútorným trhom a Európska komisia si kompetenciu v týchto veciach tvorí. Dôkazom toho, že v tejto oblasti Európska komisia svoju kompetenciu vidí, je registrácia Iniciatívy Mama, otec a deti priamo Európskou komisiou. Európska komisia sa v tejto veci stále pokúša o zmenu. Môžeme to vidieť aj vo vyjadrení Fransa Timmermansa, podpredsedu Európskej komisie, ktorý uviedol, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia by mali byť akceptované vo všetkých členských štátoch Európskej únie.“

Anton Chromík, ako národný koordinátor Iniciatívy poďakoval Edit Frivaldsky a Rogerovi Kiskovi za to, že prišli na Slovensko a boli ochotní objasniť aj otázky, ktoré sa k Iniciatíve vzťahujú. Pripomenul, že na Slovensku sa zber podpisov spája s obdarúvaním rodinám a darčekmi pre rodiny.

Občania môžu túto Iniciatívu podporiť svojim podpisom online na stránke www.mumdadandkids.eu , podpísať sa dá Iniciatíva aj fyzicky na podpisových hárkoch, ktoré sa tiež dajú stiahnuť na tejto stránke