Havarijné poistenie – porovnanie, kalkulačka

Nehody sa stávajú. Je to fakt života. Môžu sa stať komukoľvek a kedykoľvek a ich následky môžu byť zničujúce. Okrem fyzickej a emocionálnej záťaže môžu nehody zanechať aj značnú finančnú záťaž. Práve tu prichádza na rad havarijné poistenie.

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou celkovej poistnej ochrany pre jednotlivcov i podniky. Toto poistenie poskytuje finančnú ochranu v prípade nehôd alebo nečakaných udalostí, ktoré môžu poškodiť majetok, vozidlo alebo iné cenné aktíva. Čo to je, prečo je dôležité, ako môže pomôcť a koľko stojí havarijné poistenie?

Čo je havarijné poistenie

Havarijné poistenie je druh poistenia, ktoré kryje škody na majetku, vozidle alebo iných cenných aktívach, ktoré sú spôsobené nehodou alebo náhlym poškodením. Tieto udalosti môžu zahŕňať autonehodu, požiar, krádež, vandalizmus alebo prírodné katastrofy.

Havarijné poistenie zvyčajne pokrýva náklady na opravu alebo nahradenie poškodených aktív, a to do určitej výšky definovanej v poistnej zmluve nového auta, auta na splátky aj staršieho vozidla.

Prečo je havarijné poistenie dôležité?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by mal vlastník vozidla zvážiť uzatvorenie havarijného poistenia:

 1. Finančná ochrana: Havarijné poistenie chráni pred neočakávanými finančnými záťažami, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku škôd na majetku alebo vozidle. Bez tejto ochrany by mohol byť človek nútený znášať vysoké náklady na opravy alebo dokonca náhradu poškodených aktív.
 2. Pokoj duše: Vedieť, že má osoba havarijné poistenie, jej môže poskytnúť pokoj duše. Nemusí sa obávať nečakaných udalostí, ktoré by mohli značne ovplyvniť jej finančný stav.
 3. Zákonná požiadavka: Havarijné poistenie je pre vodičov povinné. Nevyhnutnosť uzatvoriť takéto poistenie je preto často daná aj legislatívou.
 4. Krytie významných hodnôt: Ak niekto vlastní cenný majetok, ako je drahé auto, drahé šperky alebo umenie, havarijné poistenie mu poskytuje krytie pre tieto hodnoty.

Ako funguje havarijné poistenie? Môže mať rôzne formy a škálu krytia. Väčšina poistných spoločností umožňuje prispôsobiť poistnú zmluvu podľa potrieb a rozpočtu jednotlivca. Tu sú niektoré hlavné prvky havarijného poistenia:

Havarijné poistenie môže kryť rôzne druhy majetku, vrátane motorových vozidiel, nehnuteľností a osobného majetku. Poisťovne môžu ponúkať krytie pre rôzne typy udalostí, ako sú autonehody, požiare, krádeže a povodne. Limit krytia – maximálna suma, ktorú poisťovňa zaplatí na krytie škody. Prekročenie tohto limitu si bude musieť osoba uhradiť sama.

Ako vybrať havarijné poistenie?

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité porovnať rôzne ponuky od rôznych poisťovní. Tu sú niektoré kroky, ktoré pomôžu vybrať správne havarijné poistenie:

 1. Zhodnotenie potrieb: Osoba si zistí, aký druh majetku chce poistiť a aký typ udalostí chce kryť.
 2. Porovnanie cien: Je vhodné porovnať ceny havarijného poistenia od rôznych poisťovní a zistiť, aký je odpočet a limit krytia.
 3. Hľadanie zliav: Poisťovne môžu ponúkať zľavy na základe histórie vodiča, bezpečnostných opatrení alebo zliav za viacročnú vernosť.
 4. Poradenstvo od odborníka: Oplatí sa konzultovať svoje potreby s odborníkom na poistenie, ktorý vám pomôže vybrať správnu poistnú zmluvu.

Havarijné poistenie je dôležitý nástroj na zabezpečenie majetku a finančnej stability v prípade neočakávaných udalostí. Je dôležité vybrať správne na základe individuálnych potrieb a situácie.

Netreba zabúdať pravidelne prehodnocovať svoju poistnú zmluvu, aby mal každý aktuálnu ochranu voči rizikám, ktoré ho môžu postihnúť. Vopred je vhodné pozrieť si porovnanie havarijného poistenia.

Allianz havarijné poistenie

Ide o jednu z popredných poisťovní na celom svete a ponúka širokú škálu poistných produktov, vrátane povinného zmluvného poistenia (PZP) pre motorové vozidlá. Allianz havarijné poistenie sa delí na štyri rôzne balíky, ktoré umožňujú klientom prispôsobiť si úroveň svojej poistnej ochrany podľa ich potrieb a preferencií.

1. Comfort

Balík Comfort poskytuje základné krytie škôd spojených s motorovým vozidlom. To zahŕňa typické pokrytie, ktoré je potrebné pre dodržanie legislatívnych požiadaviek, ako je krytie škody spôsobenej iným vodičom pri nehode.

2. Plus

Balík Plus je určený pre tých, ktorí si želajú rozšírené krytie. Okrem základných škôd môže poskytovať aj dodatočné ochrany, napríklad krytie skla vozidla, poistenie proti vandalizmu alebo krytie havárií spôsobených prírodnými udalosťami.

3. Extra

Balík Extra je určený pre tých, ktorí hľadajú komplexnú ochranu pre svoje vozidlo. Okrem krytia škôd uvedených v Comfort a Plus môže obsahovať aj iné benefity, ako napríklad asistenčné služby, poistenie proti neznesiteľným nákladom na opravy alebo náhradné vozidlo po nehode.

4. Max

Balík Max je najkomplexnejším balíkom Allianz havarijného poistenia. Poskytuje najširšiu možnú ochranu pre vaše vozidlo. Tento balík zvyčajne zahŕňa poistenie škody na vozidle v prípade havárie, finančnú stratu pri krádeži alebo totálnej škode. Je to ideálna voľba pre tých, ktorí chcú mať maximálny pokoj duše v prípade nepredvídaných udalostí.

Allianz tiež investoval do moderných technologických nástrojov, ako je kalkulačka havarijného poistenia, ktorá umožňuje klientom jednoduchý a rýchly spôsob, ako získať poistnú ponuku pre svoje vozidlo. Stačí vyplniť informácie o vozidle do online formulára, a kalkulačka automaticky vypočíta sumu poistenia a navrhne najvýhodnejšiu ponuku. Poskytuje tiež PZP a havarijne poistenie v jednom.

Kooperativa havarijné poistenie

Ide o poisťovňu, ktorá sa stará o potreby svojich klientov, a preto ponúka niekoľko výhod a variantov Kooperativa havarijného poistenia a PZP poistenia.

PZP Kalkulačka – Jednou z výhod, ktoré Kooperativa poskytuje svojim klientom, je kalkulačka havarijného poistenia. Tento nástroj umožňuje klientom rýchlo a jednoducho vypočítať sumu svojho poistenia. Stačí vyplniť informácie o svojom vozidle, a kalkulačka automaticky určí výšku poistného.

Nonstop zákaznícka linkaKooperativa havarijné poistenie si zakladá na rýchlosti a dostupnosti pre svojich klientov. Ak sa klienti rozhodnú poistiť svoje vozidlo cez Kooperativu, majú k dispozícii nonstop zákaznícku linku, na ktorej môžu hlásiť poistné udalosti a získať odbornú pomoc 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Varianty PZP Poistenia v Kooperative

Kooperativa rozumie tomu, že potreby klientov sa líšia, a preto ponúka štyri rôzne varianty povinného zmluvného poistenia:

 • Basic: Tento balík platí pre autá vo veku od štyroch do desiatich rokov.
 • Silver: Silver je dostupný pre autá vo veku od dvoch do štyroch rokov.
 • Gold: Ide o balík s výhodami pre autá, ktoré nie sú staršie ako dva roky.
 • Vario: V tomto balíku nezáleží na veku auta, klient si môže poistenie nastaviť podľa vlastných preferencií.

Základom poistenia v Kooperative je PZP a havarijné poistenie v jednom. Toto poskytuje klientom komplexnú ochranu a môžu si vybrať balík, ktorý najviac vyhovuje ich potrebám a typu vozidla.

Union havarijné poistenie

Spoločnosť Union je známa svojou schopnosťou ponúkať klientom rýchle a pohodlné riešenia poistenia vozidla online. Jej oficiálna webová stránka je vybavená PZP kalkulačkou, ktorá umožňuje klientom jednoducho a efektívne vypočítať cenu havarijného poistenia.

Počas procesu kúpy si klienti môžu vybrať kombináciu rizík, ktorá najlepšie vyhovuje ich konkrétnym okolnostiam. Vďaka Union havarijnému poisteniu si môžu zabezpečiť poistnú ochranu, ktorá je presne na mieru ich situácii a potrebám.

Okrem základného PZP poistenia majú klienti možnosť rozšíriť svoje Union havarijné poistenie o rôzne pripoistenia, ktoré zvyšujú ich bezpečnosť a pokoj duše. Niektoré z možných pripoistení zahŕňajú:

 • Poistenie proti krádeži: Poskytuje krytie v prípade krádeže vozidla alebo jeho častí.
 • Poistenie stretu so zverou: Kryje škody spôsobené stretnutím s divou zverou, čo môže byť obzvlášť dôležité v oblastiach s vysokým výskytom divokej zveri.
 • Poistenie proti živelným pohromám: Zabezpečuje ochranu vozidla pred škodami spôsobenými prírodnými katastrofami, ako sú povodne, bleskové nárazy alebo víchrice.

Cena havarijného poistenia Union teda závisí aj od toho, aké pripoistenia si klient zvolí. Týmto spôsobom si môžu klienti prispôsobiť svoje poistenie tak, aby reflektovalo ich osobné potreby a úroveň rizika, ktoré sú ochotní prijať.

Uniqa havarijné poistenie

Spoločnosť Uniqa patrí medzi aktérov na poistnom trhu, ktorí kladiu dôraz na poskytovanie komplexných a konkurencieschopných riešení pre povinné zmluvné poistenie (PZP) v porovnaní havarijného poistenia na trhu. Pre svojich klientov Uniqa prináša niekoľko výhod a služieb, ktoré im umožňujú získať presné a výhodné poistné riešenia.

Porovnanie a výpočet cien PZP – Uniqa umožňuje klientom jednoduchý a detailný výpočet na to, aby zistili koľko stojí havarijné poistenie. Toto porovnanie je dôležité, aby klienti mohli získať najlepšiu cenu pre svoju poistnú ochranu.

Výhody havarijného poistenia Uniqa

Klienti, ktorí sa rozhodnú poistiť svoje vozidlo priamo u Uniqa, môžu očakávať niekoľko výhod. Tieto výhody môžu zahŕňať:

 • Nepretržitá asistenčná Služba: Uniqa poskytuje svojim klientom možnosť využívať nepretržitú asistenčnú službu, čo môže byť dôležité v prípade nehody alebo technických problémov na cestách.
 • Bonus za bezškodovosť: Klienti, ktorí nehlásia škody, môžu získavať bonusy za bezškodovosť, čo môže výrazne ovplyvniť výšku ich poistného.
 • Partneri v oblasti autoservisov: Uniqa má partnerstvá s rôznymi autoservismi, čo môže klientom umožniť využívať špeciálne výhody alebo zľavy pri servise ich vozidiel.

Uniqa havarijné poistenie poskytuje možnosť rozšírenej asistenčnej služby. Táto služba umožňuje klientom získať výhody, ako napríklad náhradné vozidlo na dobu až piatich dní, čo môže byť obzvlášť užitočné v prípade dlhodobého opravy vozidla.

Právnik na cestách – Jednou zo služieb od Uniqa je tzv. – Právnik na cestách. Ide o nepretržitú právnu ochranu, dostupnú 24 hodín denne a 365 dní v roku. Táto služba slúži ako doplnkové krytie k povinnému zmluvnému poisteniu a poskytuje klientom právnu podporu v prípade rôznych situácií spojených s cestovaním a prevádzkou vozidla.

Generali havarijné poistenie

Generali Slovensko je poisťovňa, ktorá sa snaží uspokojiť potreby svojich klientov prostredníctvom rôznych balíkov pre povinné zmluvné poistenie (PZP) a jednoduchej kalkulačky PZP. Týmto spôsobom klienti môžu mať väčšiu kontrolu nad svojou poistnou ochranou.

Balíky Generali havarijného poistenia:

 1. Balík M: Tento balík poskytuje základné poistenie pre vozidlo. Môže byť vhodný pre tých, ktorí hľadajú ekonomickú možnosť poistenia.
 2. Balík L: Balík L rozširuje pokrytie o niektoré ďalšie ochrany alebo výhody, čo ho robí atraktívnym pre klientov, ktorí chcú viac ako len základnú ochranu.
 3. Balík XL: Balík XL ponúka najširšie krytie, čo znamená, že klienti môžu očakávať najvyššiu úroveň poistnej ochrany. Tento balík je ideálny pre tých, ktorí chcú mať väčší pokoj duše a komplexnú poistnú ochranu pre svoje vozidlo.

Generali havarijné poistenie poskytuje svojim klientom jednoduchú a rýchlu kalkulačku PZP a asistenčné služby. Tie zahŕňajú rady, informácie a pomoc v prípade nečakaných situácií na cestách.

ČSOB havarijné poistenie

Táto poisťovňa sa zaväzuje poskytovať svojim klientom praktické nástroje na výpočet ČSOB havarijného poistenia a ďalšie služby, ktoré zjednodušujú proces nákupu a správy poistného ochrany. Tu je prehľad niektorých výhod, ktoré klienti ČSOB môžu očakávať.

PZP kalkulačka: ČSOB poskytuje svojim klientom PZP kalkulačku na svojom webovom sídle. Tento nástroj umožňuje klientom spočítať cenu povinného zmluvného poistenia jednoduchým spôsobom.

Porovnanie cien poistenia je jednoduché a rýchle prostredníctvom kalkulačky od ČSOB havarijného poistenia. Klienti môžu získať výsledky za pár jednoduchých krokov. To umožňuje klientom rýchlo a efektívne zistiť, koľko budú platiť za svoju poistnú ochranu.

Okrem PZP kalkulačky ČSOB ponúka aj bezplatné asistenčné služby s názvom ČSOB ASSISTANCE. Tieto služby sú k dispozícii pre klientov a môžu byť veľmi užitočné v rôznych situáciách. Klienti ich môžu identifikovať pod týmto názvom a využiť ich v prípade potreby, či už ide o otázky týkajúce sa poistenia alebo iného druhu pomoci spojenej s ich vozidlom alebo cestovaním.

Komunálna poisťovňa havarijné poistenie

Havarijné poistenie Komunálnej poistenie, známe tiež ako KASKO (Kasko poistenie), je druh majetkového poistenia, ktoré sa vzťahuje na motorové vozidlá. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať ochranu v prípade škôd alebo straty vozidla spôsobenej rôznymi udalosťami. Tu je niekoľko hlavných bodov o havarijnom poistení Komunálnej poisťovne:

 1. Ochrana vozidla: Havarijné poistenie poskytuje poistné plnenie v prípade, že vozidlo je poškodené alebo zničené. To zahŕňa škody spôsobené napríklad dopravnými nehodami, živelnými udalosťami (napríklad povodňami, búrkami alebo zrážkami so stromami), ale aj krádežou alebo lúpežou vozidla.
 2. Bonus za bezškodový priebeh: V prípade, že klient nepodá žiadne nároky počas určitého obdobia, môžete získať výrazne nižšie sadzby pri obnovení poistenia. Tento bonus za bezškodový priebeh odmeňuje bezpečných vodičov.
 3. Dodatkové poistenia: Havarijné poistenie môže byť rozšírené o rôzne dodatkové poistenia, ktoré môžu zahrňovať napríklad ochranu pred vandalizmom, poistenie skiel, poistenie proti krádeži vybavenia z vozidla a ďalšie možnosti podľa vašich potrieb.
 4. Asistenčné služby: Mnoho havarijných poistení zahŕňa bezplatné asistenčné služby, ktoré môžu obsahovať odtiahnutie vozidla, náhradné vozidlo, pomoc pri poruche, organizáciu opráv a iné služby, ktoré vám môžu pomôcť v prípade problémov so vozidlom.
 5. Zvýhodnená výška poistného: Pri ročnej platbe havarijného poistenia môže klient získať zvýhodnené sadzby, čo môže byť finančne výhodné v porovnaní s mesačným platením.

Havarijné poistenie je pre mnohých vodičov dôležitým spôsobom, ako chrániť svoje investície do vozidla a zabezpečiť si finančnú ochranu v prípade neočakávaných udalostí. Je dôležité starostlivo vybrať si poistenie a pozorne si prečítať jeho podmienky, aby mal človek jasné predstavy o tom, aké riziká sú pokryté a aké výhody mu poskytuje.