Dlhy – ako sa z nich dostať a o čo všetko sa dá prísť

Odpovedať na otázku, ako sa zbaviť dlhov, je pomerne náročné. Bohužiaľ, nič zázračné neexistuje, a ak niekto tvrdí, že niekomu pomôže nejakým jednoduchým spôsobom dostať sa z dlhov, tak klame. Našťastie existujú spôsoby, ktoré je možné aplikovať a pomôcť si v zložitej životnej situácii.

Ak už má niekto veľké problémy so splácaním, je pravdepodobné, že dlhov má na krku viac. V takom prípade je potrebné presne zistiť výšku dlhu vo všetkých finančných aj nefinančných inštitúciách.

Zistiť zostatok istiny, ktorú je ešte potrebné splácať a ideálne poznačiť si aj výšku nákladov, ktoré má človek pri jednotlivých dlžobách. Až po presnom zistení celkovej výšku záväzkov je možné pristúpiť k ozdravnému procesu.

Zabalenie všetkých úverov do jedného

Ak ide o dlh voči finančným inštitúciám, bankám a nebankovkám, platí, že konsolidácia dlhu do jedného úverového vzťahu je obyčajne to optimálne riešenie. Konsolidácia úverov a pôžičiek znamená, že všetky úvery a pôžičky, ktoré máme v rôznych bankách a nebankovkách zabalíme do jedného úveru v jednej banke.

Túto možnosť bez problémov ponúkajú banky na slovenskom trhu a dokonca ju čoraz viac aj propagujú. Dá sa s veľkou istotou tvrdiť, že nová jedna splátka bude výrazne nižšia, ako viacero splátok predtým. To znamená, že konsolidáciou úverov získame nižšiu splátku, prípadne získame kratšiu splatnosť úveru pri rovnako vysokej splátke.

Táto možnosť sa, samozrejme, netýka len klientov, ktorí majú problémy so splácaním. Týka sa všetkých racionálne rozmýšľajúcich ľudí, ktorí nechcú svoje úvery zbytočne preplácať. Problémom pri tejto forme môže byť nedostatočná bonita klienta, čo v preklade znamená, že jednoducho mu banka nový úver neposkytne.

Refinancovanie je čoraz populárnejšie

Refinancovanie je ďalšou z možností, ako ušetriť a znížiť si výšku splátky, či skrátiť splatnosť. Znamená to, že úver v jednej banke si prenesieme do druhej, kde nám ponúknu výhodnejšie podmienky.

Vzhľadom na to, že výška úrokov sa znižuje priam raketovým tempom, je takáto úverová turistika čoraz populárnejšia. Pri refinancovaní je potrebné vždy porovnať celkovú ušetrenú sumu, ktorú získame prenesením úveru s celkovou výškou nákladov, ktorá vznikne pri vybavovaní úveru v novej banke.

Pri riešení tejto otázky vie dobre poradiť nezávislý finančný sprostredkovateľ, ktorý vie lepšie porovnať viacero ponúk na trhu a vybrať tú najlepšiu.

Komunikácia a riešenie problémov

V prípade, že klient je v situácii, že už nezvláda splácať svoje záväzky, je predovšetkým dôležité o tom banku informovať a dohodnúť sa na nejakom optimálnom riešení tejto ťažkej situácie. Dá sa s určitosťou tvrdiť, že banka bude naklonená k dohode, pretože je v jej vlastnom záujme, aby úver, ktorý poskytla, bol nakoniec celý splatený. Pre banku sú najhoršie zlyhané úvery, ktoré musí odpísať.

Riešení problémov so splácaním je viacero. Najčastejším je zníženie dočasné zníženie splátky, či dokonca len dočasné splácanie úrokov. Niekedy sa s bankou dá dohodnúť aj na odklade celých splátok na určitý čas. Tieto riešenia sú optimálne v prípade, že problémy so splácaním sú dočasného charakteru, napríklad z dôvodu straty zamestnania.

V každom prípade je potrebné počítať s tým, že aj počas odkladu splátok sa zvyšujú úrokové náklady, ktoré bude nutné nakoniec celé splatiť.

Pozor na úverový register

Možno si niekto povie, že načo by ho mal zaujímať nejaký úverový register, keď je už v takých problémoch, že nezvláda splácanie. V skutočnosti je úverový register (Spoločný register bankových informácií – SRBI register) veľmi dôležitý.

Ak sa do úverového registra dostane človek ako dlžník, ktorý nespláca svoje záväzky, narobí si tým veľké problémy. Určite nebude mať šancu refinancovať, prípadne konsolidovať svoje súčasné záväzky. Žiadna banka neakceptuje klientov, ktorí majú problémy so splácaním. To platí aj pre tých, ktorí majú nedoplatok na zdravotnom poistení.

Úverový register je register s dlhou pamäťou. Aj keď nakoniec svoje záväzky splatíme, náš záznam v registri ostáva ešte dlhú dobu. Banky majú samozrejme rôzny pohľad na dlžníka so záznamom. Pri vybavovaní nových úverov a pôžičiek nám však záznam v registri určite nezvýši šance úver získať.

Čo teda pri problémoch so splácaním pomôže:

  • zistenie celkovej výšky záväzkov a nákladov, ktoré s nimi súvisia
  • skúsiť konsolidovať všetky existujúce úvery do jedného – výhodnejšieho
  • pouvažovať nad možnosťou refinancovania, ak sa medzičasom znížili úrokové sadzby
  • v prípade problémov so splácaním komunikovať s veriteľom
  • dávať si pozor na pravidelné splácanie, aby nedošlo k zápisu do úverového registra

V mnohých prípadoch problémov so splácaním nejde o žiadne objektívne dôvody. Mnoho ľudí jednoducho míňa viac, ako si môže dovoliť. Samozrejme, že potom už neostávajú prostriedky na splácanie dlhov.

Naozaj je dobré sa zamyslieť, či na splácanie mám alebo nemám. Ak som v situácii, že splácanie úverov a pôžičiek by ma mohlo dostať do problémov, tak je vhodné zvážiť, či je naozaj nutné sa vôbec zadlžiť.