Dištanc od prípadných nevhodných prejavov

logo-grayscale-7283768V snahe zabezpečiť pokojný priebeh podujatia a predísť možným nedorozumeniam a rizikám, organizátori Národného pochodu za život vydávajú toto stanovisko:

Dôrazne sa dištancujeme od všetkých organizácií a hnutí smerujúcich k potláčaniu ľudských práv a slobôd, ktoré sú verejnosti známe aj z rôznych násilných incidentov z minulosti. Vyzývame všetkých, ktorí chcú prísť na Národný pochod za život, aby sa ho zúčastnili pokojným spôsobom a vyvarovali sa násilných či nenávistných prejavov.

Akákoľvek snaha o prezentáciu rasistických, či iných nenávistných extrémistických postojov či už formou vizuálnou, hlasovou alebo akoukoľvek inou, bude považovaná za narušenie bezpečnosti pokojných účastníkov. V priestoroch, v ktorom je ohlásené konanie Národného pochodu za život a jeho sprievodných podujatí je zakázaná akákoľvek vizuálna, či zvuková forma propagácie násilia, rasizmu či extrémizmu. Budeme po celý čas trvania akcie úzko spolupracovať s Policajným zborom Slovenskej republiky v snahe zaručiť bezpečnosť účastníkov a budeme pripravení kedykoľvek požiadať PZ SR o vyvedenie neprispôsobivých osôb z priestorov konania.

Národný pochod za život je pokojnou a radostnou oslavou života, úcty k životu a ochrany života a nesmie sa stať miestom, kde by boli prezentované myšlienky smerujúce k násiliu a nenávisti.

O Národnom pochode za život

Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka – od počatia po prirodzenú smrť. Národný pochod za život chce nadviazať na úspešný prvý Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil v septembri 2013 v Košiciach. Podujatie chce prinášať nádej, radosť a povzbudenie, preto aj charakter pochodu je radostný, plný sviežosti, vitality, empatie a úctivosti. Zvláštna pozornosť sa tento rok bude venovať situácii tehotných mamičiek v ťažkostiach a tomu, ako im vieme pomáhať. Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska. Do spoluúčasti na príprave pochodu sú pozvané všetky spoločenstvá, organizácie, cirkvi, jednotlivci, všetci, ktorí sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Národný pochod za život sa uskutoční 20. septembra 2015 v Bratislave.