Ashtanga joga: Cvičenie nielen pre pokročilých

ashtanga-joga

Joga ako taká je starobylá, tisíce rokov „stará“ náuka (véda), ktorej základy a filozofia sú popísané v dávnych indických eposoch – Rámajána, Mahábharáta, textoch – Joga sutry, Hatha joga pradipika, a podobne. Čo je to ashtanga joga a na akých princípoch je založená?

Prvé zmienky o joge pochádzajú z územia dnešného Pakistanu a severozápadnej Indie. Tieto popisy jogovej filozofie sa často líšia so západným ponímaním toho, čo dnes nazývame jogou.

Čo je ashtanga joga?

Existujú rôzne druhy, resp. typy jogy. Ashtanga (aštanga) je jedným z nich. Slovíčko ashtanga by sa v preklade dalo preložiť ako joga ôsmich krokov alebo stupňov.

Tieto „kroky“ jogy sú popísané práve v joga sutrách. Dnes si často ľudia myslia, že ashtanga joga je len jednou z mnohých metód jog, ktorých je dnes neúrekom. Je často ponímaná ako joga pre pokročilých pozostávajúca z nejakého poradia pozícií, ktoré ju definujú. To však nie je pravda.

Na to, aby sa jogovú prax mohla nazývať ashtangou, mala by smerovať k naplneniu ôsmich krokov jogy, ktorými sú:

 1. YAMA (jednoducho povedané spôsoby správania sa, morálne zásady)
 2. NIYAMA (disciplína vo vzťahu samého k sebe a tým aj k vonkajšiemu priestoru)
 3. ASANA (pozícia, jogové cvičenie, alebo inak povedané HATHA JOGA)
 4. PRANAYAMA (kontrola prány dnes známejšia ako dychové cvičenia)
 5. PRATYAHARA (kontrola zmyslov, vtiahnutie zmyslov do seba)
 6. DHARANA (koncentrácia)
 7. DHYANA (meditácia)
 8. SAMADHI (dnes často prekladané ako „osvietenie“, no starí učitelia popisujú tento krok ako nezištný pocit šťastia, proste „len tak“)

Ashtanga joga teda nie je len o fyzickom cvičení pozícií a jogových cvikov. Je to metóda, inak povedané súbor vlastností, ktoré takáto prax má obsahovať. To, čo dnes mnohí rozumejú a chápu ako ashtanga jogu, je sylabus, teda poradie pozícií, ktoré vytvoril Srí. K. Pattabhi Jois na základe práve tisíce rokov starých textov.

Tento sylabus má svoj obrovský význam, no je len vstupnou bránou do nekonečného sveta možností praktizovania jogy.

Existuje mnoho článkov, ktoré popisujú jednotlivé kroky jogy podrobnejšie, no nie vždy sú písané tými, ktorí jogu skutočne praktizujú, preto sa odporúča vyhľadať si odborníkov na túto metódu praxe jogy.

Ashtanga joga – fyzická prax

Ashtanga joga je typ tradičnej jogy, ktorá má svoj pôvod v Indii. Je to intenzívna fyzická prax, ktorá kombinuje dych, pozície a pohyb, aby vytvorila náročný, ale upokojujúci zážitok. Cieľom ashtanga jogy je rozvíjať silu a flexibilitu a zároveň dosiahnuť stav duševnej čistoty.

Prax ashtanga jogy je založená na ôsmich krokoch, ktoré zahŕňajú fyzickú prax ásan (pozícií), dych (pránajámu) a meditáciu. Ásany sú všetky pozície, ktoré sa vykonávajú počas cvičenia jogy. Tieto pozície sú určené na zvýšenie sily a flexibility, ako aj na zlepšenie rovnováhy a koordinácie.

Pri cvičení ásan na zvýšenie flexibility v začiatkoch výborne pomôže expander.

Pránjáma je cvičenie kontroly dychu pomocou rôznych techník, ako je zadržiavanie dychu, striedavé dýchanie nosnými dierkami a kumbhaka. Meditácia je cvičenie zamerané na sústredenie mysle na jednu myšlienku alebo objekt. Pomôcť môže napríklad jedincovi, ktorý doma ošetruje člena rodiny.

Fyzická prax ashtanga jogy pozostáva zo šiestich sérií pozícií, ktoré sa vykonávajú v určitom poradí.

 • Prvá séria, známa ako základná séria, pozostáva z pozdravov slnku, pozícií v stoji, pozícií v sede, skrčení a ohybov chrbta.
 • Stredne pokročilé a pokročilé série sú náročnejšie a vyžadujú si viac sily a flexibility.
 • Pokročilejšie série zahŕňajú aj inverzie, balansovanie na rukách a pokročilejšie chrbtové pohyby.

Je dôležité poznamenať, že tieto série sú len orientačné a môžu byť upravené podľa individuálnych potrieb.

Výhody ashtanga jogy

O cvičení ashtanga jogy sa hovorí, že prináša fyzické a duševné výhody. Z fyzického hľadiska môže pomôcť zlepšiť silu a flexibilitu, ako aj rovnováhu a koordináciu. Z duševného hľadiska môže pomôcť znížiť stres, zlepšiť koncentráciu a zvýšiť sebavedomie. O ashtanga joge sa tiež hovorí, že pomáha navodiť pocit pokoja a pohody.

Ashtanga joga je typ tradičnej jogy, ktorá môže priniesť fyzické aj duševné výhody. Je to cvičenie, ktoré kombinuje pozície, dych a meditáciu s cieľom vytvoriť náročný a upokojujúci zážitok. Ashtanga joga môže cvičením prispieť k pocitu telesnej a duševnej rovnováhy.

Spojenie dychu s pohybom

Tým najzákladnejším prvkom ashtanga jogy patrí metóda vinyasy, čo v preklade znamená dosť silno technický pojem – „PRECÍZNE spájanie dychu s pohybom“. To, čo je najpodstatnejšie v joge je práve dýchanie a jeho metóda, teda spôsob dýchania. Od neho sa všetko odvíja.

Dnes si častokrát ľudia myslia, že joga je hlavne o ohybnosti a flexibilite, a teda hlavne o cvičení. Opak je však pravdou. Staré texty definujú jogu ako nástroj na zastavenie procesov mysle, myšlienok. To je skutočná a jediná definícia jogy. Dokonca staré texty popisujú, že joga sa nemá praktizovať za účelom dosiahnutia sily či flexibility, tie sú jej prirodzeným následkom.

Naozaj len pre pokročilých?

Tým, že sa na západe začal klásť dôraz hlavne na fyzický aspekt jogy (používaný za výborný marketingový nástroj), veľa ľudí, najmä začiatočníkov, si povie, že toto nie je pre nich.

Je to jeden z najväčších mýtov o joge. To najzákladnejšie na joge je naučiť sa dýchať istým spôsobom. Ktokoľvek, kto vie dýchať, vie robiť aj jogu. Skúsený inštruktor jogy vie pracovať naozaj s hocikým, stačí len, aby vedel dýchať. To, čo dnes poznáme ako ashtanga jogu, je často popisované ako ten najťažší možný štýl jogy. No ten, kto to povedal, sa isto do jogy nerozumie.

Ashtanga joga je asi tá najvhodnejšia práve pre začiatočníkov. Prečo? Dnes si všetci pod pojmom joga predstavia skupinu ľudí, ktorá cvičí to isté podľa niekoho, kto ju precvičuje (tzv. vedená hodina). Tradičný prístup k ashtanga joge je najvhodnejší pre začiatočníkov, pretože sa vyučuje (aspoň by sa mal) individuálnym spôsobom aj na verejných hodinách (tzv. mysore štýl).

Aj v skupine cvičí každý sám

Princípom toho, aby sa človek naučil, čo má robiť a ako správne to praktizovať, je potrebné, aby sa učil postupne jogové cviky tak, aby vedel praktizovať jogu sám. Aj deti v škole sa učia abecedu postupne a pomaly a skoro celý rok. Keby sa ju naučili celú naraz, asi by sa ju nenaučili.

To je ten paradox. Menej znamená určite viac. To znamená, že na prvej hodine sa človek naučí pozdrav slnku, tvz. Surya namaskar, ktorý tvorí základ (začiatok) každej jogovej praxe. Na to, aby joga fungovala a aby nastal progres, je potrebné praktizovať to, čo sa človek naučil čo možno najčastejšie. Ideálne teda 6 dní v týždni, 1 deň voľno, taktiež okrem dní splnu, novu a ženského cyklu.

Ako začať?

Rozhodne sa neodporúča začínať s ashtanga jogou podľa videí či kníh. Ak by si niekto nebol istý vlastnou praxou, odporúča sa chodiť na hodiny čo najčastejšie. Na to, aby sa človek posunul na ďalšie pozície je potrebné, aby si pamätal to, čo sa naučil na poslednej hodine.

Práve preto je takýto prístup vhodný pre začiatočníkov, aj ľudí so zdravotnými problémami, starších, mladších, v zásade kohokoľvek, kto vie dýchať, pretože inštruktor vie jogovú prax prispôsobiť daným potrebám cvičiaceho.

Je to jediný spôsob ako sa správne naučiť praktizovať ashtanga jogu sami. Takýmto spôsobom sa za určité časové obdobie (čo je u každého individuálne) naučí človek praktizovať – cvičiť základnú sériu. Tá je najlepšou sériou a je najvhodnejšia na naučenie správnej „práce“ s chrbticou.

Staré jogové texty popisujú, že jogové pozície majú byť vykonávané „z chrbtice“. Teda sa dá povedať, že ashtanga joga je výborná „joga na chrbticu“.

Inštruktor neprecvičuje, ale rozpráva

Teda aj keď je človek v skupine, vždy cvičí sám to, čo momentálne vie a inštruktor je vždy po ruke na to, aby individuálne vysvetlil čo a ako robiť. Teda mysore hodina prebieha asi tak, že ktokoľvek, kto príde, cvičí to, čo vie (jedno či základnú alebo ďalšie série pozícií, či len pozdravy slnku alebo celú sériu), učiteľ je prítomný, a ak je treba pomáha, vysvetľuje či posúva ďalej.

A vôbec nevadí, ak aj nič človek nevie. Tým, že inštruktor na hodine nemusí precvičovať a teda celú hodinu rozprávať, vie individuálne pozorovať jednotlivcov. Keď aj teda človek nič nevie, vie inštruktor v jednoduchosti vysvetliť to najzákladnejšie tak, aby si to jedinec zapamätali.

Joga ako nástroj na chudnutie

Často sa ľudia pýtajú či je joga vhodný nástroj na chudnutie. Nie vždy sa to dá deklarovať. Je to dané tým, že joga ako nástroj má ľudí predovšetkým dostať do akéhosi rovnovážneho stavu.

Tým, že dnes je doba diét, rôznych populárnych stravovacích boomov, kedy sa ľudia nestravujú veľmi vhodne, nedá sa zaručiť, že práve joga je ten najvhodnejší nástroj na schudnutie. S takýmto zámerom by sa trebalo obrátil na skúsených fitness trénerov či výživových poradcov, ktorí budú vedieť naplánovať dlhodobý program, napríklad aj so zaradením cvičenia jogy. 

Jogu je ideálne praktizovať ráno, nalačno, aj keď zo začiatku to nie je veľmi podstatné. Na to, aby človek mohol cvičiť, nepotrebuje nič iné ako odhodlanie, dobrú náladu a podložku na jogu, vhodné ponožky na jógu a ideálne bavlnené oblečenie alebo oblečenie z iného, prírodného materiálu.