Ako si uchovať rovnováhu a získať nadhľad na problém

Streda, 21. Január 2015, 14:56, Zverejnil

„Keď stretneme problém a podkne nás,
nepadajme na zem, oprime sa oňho,
usmejme sa a nakoniec mu zamávajme.”
 (Anonym)

Určite mi dáte za pravdu, ak poviem, že problémy sú jednoducho všade a každý z nás má nejaký problém. Alebo ak chcete, každý z nás sa niečim zaoberá, niečo rieši, či už to nazývame problém, diléma alebo výzva.

Ťažkostiam života sa nikto z nás nevyhne. Čo však v konečnom dôsledku rozhodne o našom úspechu či neúspechu, je to, ako sa na problém pozeráme, nie problém samotný. To, ako sa na problémy pozeráme, ovplyvňuje to, ako k nim pristupujeme.

Zamerajte svoju pozornosť správnym smerom. To predstavuje osvojiť si nasledujúce postoje, ktoré vám pomôžu znížiť stres z nevyriešených problémov:

  • problémy sú riešiteľné
  • problémy sú normálnou súčasťou života
  • problémy sú len dočasné
  • vďaka problémom sa zlepšujeme, rastieme a posúvame sa dopredu,
  • problém je výzva.

Stres je ako biliardová guľa, do ktorej narazila iná guľa. Veľa ľudí, ktorí sú v strese, sa správajú veľmi podobne. Niečo ich šťuchne a oni sa dajú do pohybu – nie tam, kam by chceli, ale tam, kam ich nasmeroval náraz, ktorému boli vystavení. Byť ako biliardový guľa je stresujúce. Život v takom prípade pozostáva z čakaní na to, kedy nás opäť niečo zasiahne a postrčí do ďalšieho prepadliska. Čo ak sme dostatočne stabilní, takže s nami nič z toho, čo nás zasiahne, nepohne? Čo ak sa určitým smerom pohneme iba vtedy, keď sa preto rozhodneme my sami?

Keď si od problému odstúpite

(doslovne alebo obrazne), môžete o ňom získať lepší prehľad. Odosobníte sa od neho. Vyskúšajte si nástroj STOP, ktorý som objavil u Timothyho Gallweya. Je to jeden z najmocnejších nástrojov na „zvedomenie sa“. Sám autor ho nazýva „nástroj nástrojov“. Je nevyhnutné, aby ste sa zastavili a to doslova. Zastavte nevedomé pôsobenie hybného momentu, ktorý na vás pôsobí, a začnite jednať vedome.  Tento nástroj umožňuje uchovať si rovnováhu a získať nadhľad na problém, prekážku či výzvu. Zmyslom a cieľom nástroja STOP je dokázať začať znova, s jasnou mysľou a väčším pocitom cieľa a kontroly.

STOP pozostáva zo štyroch častí:S – step back – pozrite sa na všetko s odstupom
– Oddeľte sa od situácie, v ktorej sa nachádzate. Predstavte si, že sa „vyštveráte“ na vysoký kopec a odtiaľ sledujete svoj aktuálny problém.- Keď sa na veci pozriete s odstupom, zastavíte (prerušíte) pôsobenie hybného momentu. Vystúpite z toho, čo práve robíte.- Keď sa na veci pozriete s odstupom, dokážete vidieť aj tie veci, ktoré uprostred boja nepostrehnete.

T  – think – premýšľajte
– Aká je táto situácia v skutočnosti?

– Čo je na tom, čo sa odohráva, pravdivé a skutočné?- Čo vyvoláva stres? – Aké sú vaše priority? – Aké sú vaše možnosti? – Akým prekážkam a bariéram čelíte?

– Pokiaľ získate od situácie odstup, môžete o nej premýšľať. Položte si otázky: „Čo na tejto situácii vedie k tomu, že pociťujem strach či obavy, čo vo mne vyvoláva bolesť? Prečo to robím? Čo sa snažím dosiahnuť? Čo chcem dokončiť? Čo mi v tom bráni? Akými vnútornými a vonkajšími zdrojmi (prostriedkami) disponujem? Aké sú moje možnosti?“

O – organize your thoughts – usporiadajte si myšlienky
– Aký máte plán? Aké budú vaše ďalšie kroky? Čo urobíte?
– Myšlienky väčšinou nasledujú v logickom, postupnom toku. Musíme ich preto pred tým, ako podnikneme zmyslupné kroky, usporiadať.

P – proceed – pokračujte, jednajte
– Nezostávajte stáť na mieste, postupujte vpred, choďte ďalej, podniknite ďalšie kroky, tentokrát ale s jasnejším pochopením celej situácie.- Teraz ste už pripravení jednať (alebo nejednať) na základe vedomej voľby, vášho vedomého rozhodnutia. – Akonáhle dokážete myslieť jasne a nereagujete pod vplyvom stresu a emócií, konajte.

– Pokiaľ nebudete konať, pokiaľ neučiníte nejaké kroky, keď po premýšľaní nebude nasledovať čin, nič nedosiahnete a v skutočnosti sa nikam neposuniete.

Vaša schopnosť riešiť problémy, ale najmä rozpoznať čím sa skutočne zaoberať a čím nie, rozhodne o kvalite vášho života. Aby ste v živote uspeli, je nevyhnutné uvedomiť si, čo naozaj ovplyvníte a čo nie. Zaoberajte sa iba tým, čo ovplyvníte a ostatné veci „hoďte“ za hlavu a nezaoberajte sa nimi. Neplytvajte svoju energiu na riešenie vecí, ktoré riešiť nedokážete. Ujasnite si, čomu venujete svoj čas a na čo zameriavate svoju energiu. Vždy keď sa pristihnete pri tom, ako sa na niečo alebo na niekoho sťažujete, alebo nadávate, opýtajte sa sami seba, či sa jedná o problém, s ktorým dokážete niečo robiť, alebo, naopak nedokážete.

Problémy, na ktoré máme vplyv (napr. naše jednanie) – Vyriešime tak, že „sa“ zmeníme, teda zmeníme svoje návyky, postoje, uhol pohľadu, reakcie a rozhodnutia.

Problémy, na ktoré máme vplyv len čiastočne (jednanie iných ľudí) – Vyriešiť ich dokážeme iba tak, že svoj vplyv začneme uplatňovať inak.

Problémy, na ktoré nemáme žiaden vplyv (napr. naša minulosť či momentálna situácia) – Prestať sa nimi trápiť, rozoberať ich a hľadať vinníka. Jednoducho sa s nimi zmierme a vnímajme ich ako fakt.  

Teším sa na vašu spätnú väzbu: . Ďalšie príspevky nájdete na mojom blogu www.coach4you.sk/blog/

Dostaňte strach definitívne pod kontrolu!

Zistite, ako zvíťaziť nad strachom.Objavte v sebe vnútorného superhrdinu.

Prekonajte strach a dosiahnite vysokú úroveň sebadôvery.