Ako sa neznechutiť radami iných

Každý z nás musí občas vstupovať do nových vecí, a to nielen na prelome rokov. Pri ich zdolávaní nás zvykne potrápiť neistota, či obavy z nepoznaných okolností. Okrem toho sa môžeme stretnúť aj s radami a odporúčaniami ľudí, ktorí nás viac rozrušia, ako by nám dodali pokoj. Ako sa teda nenechať znechutiť a kráčať v ústrety novým začiatkom? Viac v článku…

NOVÉ ZAČIATKY

Poznáte to. Tešíte sa, ale zároveň sa aj obávate novej výzvy. Kráčate v ústrety novej etape života – idete študovať na vysokú školu, zasnúbili ste sa, čakáte dieťa, idete do novej práce, meníte bývanie, hľadáte nové spoločenstvo… Jednoducho čokoľvek nové, či nepoznané, na čo sa tešíte, ale prirodzene máte aj menšie obavy. Odovzdávate to Bohu, modlite sa a zdieľate sa o tom s ostatnými.

No pri rozhovoroch niekedy natrafíte aj na ľudí, ktorí to síce možno nemyslia zle, ale svojimi otázkami dokážu poriadne znepokojiť. “A teraz ti je dobre, teraz si ešte mladý, užívaj si na škole, lebo potom to už bude iné. Keď už budeš pracovať, už si nič neužiješ. Jaj, keď sa Ti narodia deti, to už si nikdy neoddýchneš. To bude trápenie. A to naozaj sa už idete brať? Načo sa toľko ponáhľate? Veď máte na seba celý život. Určite chceš meniť prácu? Veď tu ti je dobre… A nebojíš sa?”

BUĎTE STATOČNÍ

Podobné otázky ste už v svojich ušiach určite zachytili. Aj napriek tomu, že ich pustíme rovno z hlavy, dokážu v našich srdciach zasiať poriadnu burinu nepokoja. A najmä ak podobnými výrokmi nás zásobujú tí najbližší. Ako sa však ubrániť nepokoju z týchto slov? Odpoveďou nám môžu byť slová z 1. listu Korinťanom: “Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!” (1 Kor 16,13).

Aj napriek všetkým pochybnostiam, obavám a strachom – odovzdajte všetko Nebeskému Otcovi. Modlite sa k Duchu Svätému, poraďte sa so svojím kňazom, či duchovným vodcom o vašej novej situácii a pokúste sa postupne rozlíšiť do čoho vás Boh volá. Ak sa následne rozhodnete, buďte pevní a statoční, a ako hovoria slová Sv. Písma – vzmužte sa. Nenechajte sa znepokojiť zaručenými skúsenosťami ostatných, ktorí vravia, že to všetko nové bude zaručene aj zlé a nepríjemné.

O ČOSI ODVÁŽNEJŠÍ

Nielen celá naša spoločnosť, ale aj my kresťania máme radi pohodlie a istotu. Nemáme radi, ak musíme podstupovať zmeny. S nimi často prichádzajú aj otázky, či sú tieto zmeny naozaj potrebné a či to nie je len chvíľkový výmysel daných ľudí a podobne. Otázkou však je, kedy by sme boli skutočne spokojní. Či by to bolo len vtedy, ak by sme stále ostali len na svojej bezpečnej záhradke, ktorú už dobre poznáme zopár rokov a za ten čas sme si ju aj pekne upravili.

Nasadili sme si pekné kvietky, zeleninu, postavili pekný záhradný nábytok a bazén. A možno by sme si ani nevšimli, že pár metrov od nás rastie nádherný, tajomný les, ktorý ponúka viac. Možno vám zopár ľudí bude naháňať strach tým, že do lesa sa nesmie, lebo tam žijú čudesné tvory, ale po vašom odvážnom prekročení prahu lesa naňho napokon získate úplný iný pohľad a zároveň zistíte, že aj vy ste o čosi odvážnejší a aj iný.

OVOCIE SLOV

Odvaha prijať nové veci samozrejme neznamená, že si už nikdy nevypočujeme názory iných. Nemôžeme si zapchať uši pred slovami, ktoré nám chcú adresovať ľudia okolo nás. Niektoré rady nás dokonca môžu veľmi povzbudiť, zvlášť ak sa nám ľudia zveria so svojimi ťažkosťami, ktoré vďaka Božej milosti postupne zvládli. Vypočujme si ľudí, ale naučme sa všetky tieto slová zároveň aj selektovať.

“Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.” (Lk 6, 45). Modlime sa k Duchu Svätému a pýtajme sa ho na slová, ktoré nás znepokojili. Bolo to na budovanie? Aké je ovocie tých slov? Nebojme sa teda nových začiatkov, aj napriek slovám okolia.

RADOSŤ DO NOVÝCH VECÍ

Aj napriek tomu, že mnohí ľudia možno nerozumejú vášmu počínaniu, netrápte sa. Ani Ježišovým rozhodnutiam nerozumel každý. Mnohokrát sa ho učeníci a ľudia okolo neho snažili poopraviť, že to, či ono sa nepatrí (napr. rozprávať sa so samaritánkou a pod.) no aj napriek tomu vedel, že Boh od neho chce, aby išiel do nových vecí. Prosme teda Ježiša, aby nám dodal odvahu a radosť kráčať do novej etapy nášho života, bez ohľadu na to o čom sa nás bude snažiť presvedčiť naše najbližšie okolie.