3D tlač – sľubný nástroj pre budúcnosť výroby?

Technológia 3D tlače sa od svojho vynájdenia v 80. rokoch 20. storočia značne rozvinula a ponúka široké možnosti využitia naprieč rôznymi oblasťami. Aj napriek tomu však mnoho ľudí nevie, čo sa pod týmto pojmom skrýva. Zistite, čo je to 3D tlač a ako funguje. V ktorých priemyselných odvetviach sa v súčasnosti najviac využíva?

Čo je 3D tlač?

3D tlač, označovaná aj ako aditívna výroba, je proces, pri ktorom sa digitálny model premieňa na pevný, hmatateľný, trojrozmerný objekt ukladaním materiálov v tenkých vrstvách. Pri 3D tlači môžu byť použité napríklad termoplasty, kovy (vrátane práškov), živica alebo keramika.

Ako funguje 3D tlač?

Virtuálny návrh je vytvorený pomocou softvéru CAD (computer aided design), môže byť však urobený aj 3D skenerom, ktorý vytvorí kópiu existujúceho objektu tak, že ho zjednodušene povedané odfotografuje z viacerých uhlov. Pomocou špeciálneho softvéru je následne virtuálny model rozdelený na množstvo tenkých horizontálnych vrstiev. Takto pripravený model sa nahrá do trojrozmernej tlačiarne, ktorá začne tlač vrstvu po vrstve a vytvorí tak trojrozmerný diel. 

Kde sa využíva 3D tlač? 

3D tlač nachádza svoje uplatnenie v celom rade priemyselných odvetví. Bežne sa používa napríklad v automobilovom priemysle, na prototypovanie a výrobu zákazkových dielov. Využíva sa tiež v letectve a železničnom priemysle. Uplatnenie má aj v sektore lekárstva, napríklad pri výrobe lekárskych zariadení na mieru, ako sú načúvacie prístroje. Stavebníctvo využíva túto technológiu dokonca na tlač kompletných domov. 

Trojrozmerné tlačiarne dnes však nevyužívajú iba veľké spoločnosti, dizajnéri a inžinieri. Dostupné sú aj pre bežných ľudí, napr. pre domácich majstrov či umelcov. Vytlačiť môžete v podstate čokoľvek – slnečné okuliare, obal na telefón, hračky, náradie, doplnky do domácnosti a podobne. 

Spojenie 3D tlače s virtuálnou realitou umožňuje vizualizáciu a interakciu s vytvorenými modelmi vo virtuálnom prostredí. Vďaka tejto synergii môžu používatelia preskúmať a manipulovať s 3D tlačenými objektmi prostredníctvom VR headsetu, čo prispieva k lepšej predstave o vytvorených dizajnoch a ich funkčnosti.

3D tlač je skutočne flexibilná a umožňuje aj vytváranie objektov so zložitou geometriou. Slúži nielen na prototypovanie, ale aj výrobu hotových výrobkov, pričom náklady spojené s týmto procesom sú relatívne nízke.

Zdroj foto: Hodoimg / Shutterstock.com