Vždy existuje nejaká možnosť

Utorok, 20. August 2013, 09:29, Zverejnil

Prevziať zodpovednosť znamená uznať,
že problém vždy skončí pri dverách toho,
kto je zodpovedný za jeho nápravu. 

 Denne sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa dostali do ťažkej situácie a cítia sa neschopní ju napraviť, pretože si myslia, že nemajú žiadnu možnosť. Vedel by som vám rozprávať o mnohých prípadoch, kedy sa ľudia vo svojom živote zasekli a vzdali len preto, lebo boli presvedčení, že nemajú žiadnu možnosť, ako sa pohnúť ďalej. Ako je možné, že niektorí ľudia nevidia pred sebou žiadne možnosti? Tieto situácie mi poslúžili ako námet pre dnešný príspevok, ktorého hlavná myšlienka znie: „Vždy existuje nejaká možnosť.“

Nezabúdajte na to, že predtým, ako odmietnete nejakú príležitosť, máte ďalšie možnosti, ktoré nie sú pre danú chvíľu zjavné a viditeľné, ale existujú. Uvidíte ich, len ak tomu uveríte tomu, že existujú. Akurát potrebujete dostatok odhodlania a chuti pustiť sa do ich hľadania a neodsúdiť niečo na zánik len preto, že práve v tej chvíli inú možnosť nevidíte. Keď sa otvoríte ďalším možnostiam, vždy sa pred vami otvorí schodná cesta. Keď otvoríte oči a dokážete sa na tieto možnosti pozrieť, môžete sa dostať tam, kam chcete. Ale pokiaľ prvá prekážka vo vás vyvolá pocit, že je všetkému koniec, a že nemáte inú možnosť, nikdy sa nikam nedostanete.

Vaša cesta od „nemám žiadnu možnosť“ cez „asi nemám žiadnu možnosť“ až po „nemám, síce možnosť ktorú som chcel/a, ale miesto nej môžem nájsť iné možnosti“ záleží od toho, ako sa pozeráte na svet a na samých seba. Čiže od vášho postoja alebo ak chcete, od vášho prístupu. Často počúvam –  Skúsila som diétu, ale nezabrala., Pokúsila som sa nájsť si partnera, ale zdá sa, že pre mňa žiaden nie je vhodný. Spoločným menovateľom všetkých týchto sťažností je hľadanie vinníka v externom prostredí. Obidve tvrdenia doslova hovoria: „To nie je moja vina. Môže za to niekto iný alebo okolnosti. Takže s tým nemôžem nič robiť.“ Položme si otázku: „Kto ovláda v týchto prípadoch situáciu?“. Vy ste zodpovední za to, že s danou situáciou nič neurobíte. Je len a len na vás, aby ste zistili, aké máte možnosti, ktoré zatiaľ nevidíte.

Nikdy nie sme úplne bez možností. Áno, musíme hrať s kartami, ktoré máme, ale my si volíme, ako budeme hrať. Dobrý hráč dokáže vyhrať aj so zlými kartami. Okolnosti nad nami nemôžu mať vládu. Vždy dokážeme nájsť nejaké možnosti. A aký je teda dôvod, že ich nie vždy vidíme? Nie sme tejto možnosti otvorení. Chceme tú možnosť, ktorú si prajeme, a keď taká voľba nie je k dispozícii, tak väčšinou zostaneme pri tom, že obviňujeme a hlasno protestujeme, že “to nie je naša chyba“. Vieme čo chceme, a keď táto možnosť nie je k dispozícii, domnievame sa, že žiadnu možnosť nemáme (pozrite sa napr. na svoje vzťahy, ako často sa nedokážeme preniesť cez nefunkčný vzťah a zotrvávame v ňom?)

„Vo väzení sa nám nevodí dobre,
pretože sme pre neho neboli stvorení.
Boli sme stvorení k slobode.

  1. Osvojte si postoj „Vždy mám určité možnosti“.
  2. Pracujte na schopnosti prispôsobiť sa. Táto schopnosť nás robí dospelými. Čiže schopnosť prispôsobiť sa realite, faktom, ktoré nezmeníme. A ak sa jedná o niečo, čo zmeniť dokážeme a na čo máme vplyv, nesťažujme sa a nehľadajme vinníka, ale zmeňme to
  3. Dávajte si pozor na „naučenú bezmocnosť“.  Je to stav, kedy nevidíte žiadnu inú možnosť a považujete sa za bezmocných. Prestávate sa snažiť a presvedčíte sa o tom, že ste totálne bezmocní ovplyvniť svoje okolie. Opäť je to vec postoja. Ak veríte, že nemáte na výber, tak sa to stane vašou realitou. Ale funguje to aj opačne.
  4. Staňte sa bádateľmi a naučte sa „objavovať možnosti“, vidieť ich aj tam, kde na prvý pohľad nie sú. K tomu vám môžu pomôcť otázky: „Čo by som v takejto situácii poradil/a svojmu najlepšiemu priateľovi?“ alebo „Za čo platím vyššiu cenu, za zotrvávanie v danom stave alebo za hľadanie iných možností?“ alebo „Keby som mal/a na výber, čo by som urobil/a?“. Pomôžem vám to uvidieť ďalšie, menej zjavné možnosti.

Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, pripomínajte si jednu vec: Vždy máte nejaké možnosti. Žiadny človek, žiadna okolnosť nad vami nemôže mať absolútnu moc, pokiaľ k tomu nedáte súhlas. Táto moc patrí iba vám. Prevezmite kontrolu nad svojim životom a uvedomte si, že to, či nejaké možnosti máte alebo nie, záleží len od vás, od toho ako premýšľate.

Teším sa na vašu spätnú väzbu na mailovej adrese