Výpočet spálených kalórií na základe tepovej frekvencie

vypocet-spalenych-kalorii

Tento výpočet spálených kalórií na základe tepovej frekvencie je odhadom hodnoty spálených kalórii počas aeróbneho tréningu, ktorý je založený na priemernej tepovej frekvencii dosiahnutej pri tejto fyzickej aktivite.

Vaše svaly počas cvičenia spaľujú kalórie, ktoré sú uložené v zásobách vo vašom tele. Pri aeróbnom tréningu dochádza k spaľovaniu kalórii za prítomnosti kyslíka, ktorý je dopravený v krvi k vašim svalom. Tento proces priamo súvisí s vašou tepovou frekvenciou počas aeróbneho tréningu.

Táto súvislosť vám prináša možnosť odhadnúť váš energetický výdaj na základe priemernej tepovej frekvencie počas tréningu.

Vo všeobecnosti platí, že vaše svaly pália viac kalórii so zvýšenou intenzitou tréningu a zároveň vaše srdce bije rýchlejšie, aby mohlo napumpovať viac kyslíka k premene kalórií na energiu potrebnú pre vaše svaly.

Použitá metóda

Vo výpočtoch sú použité vzorce (uverejnené nižšie), ktoré sú výsledkom štúdie od autorov LR Keytela, JH Goedeckea, TD Noakesa, H Hiiloskorpia, R Laukkanena, L van der Merwea, a EV Lamberta z University of Cape Town Medical School z Juhoafrickej republiky.

Autori skúmali závislosti medzi tepovou frekvenciou človeka a jeho energetickým výdajom počas fyzickej aktivity. Skúmaná skupina bola zaťažovaná na úrovni 35%, 62% a 80% VO2max – maximálna rýchlosť spotreby kyslíka v mililitroch na kilogram telesnej hmotnosti za minútu – čo predstavuje približne 57%, 77% a 90% maximálnej tepovej frekvencie.

Výsledkom boli dva vzorce – s použitím VO2max a bez jeho použitia. Výsledky pri vzorci s VO2max korelujú so skutočnými hodnotami vydanej energie na 91,3 %. Vzorec bez použitia VO2max koreluje so skutočnými hodnotami na 85,7 %.

Uvedené hodnoty vo výpočtoch predstavujú iba odhad vydanej energie. Najpresnejšie výsledky dosiahnu tí, ktorí majú podobné charakteristiky ako testovaná skupina, tj. muži vo veku 21-37 rokov, 67-95 kg, ženy vo veku 24-44 rokov, 53-71 kg. Priemerná tepová frekvencia počas tréningu by mala byť v rozmedzí 100-180 úderov za minútu – podobne ako tomu bolo v testovanej skupine.

Vzorce

Vzorec na výpočet spálených kalórií na základe tepovej frekvencie, ak VO2max je neznámy
  • Muži: ((-55.0969 + (0.6309 x TEP) + (0.1988 x VÁHA) + (0.2017 x VEK))/4.184) x ČAS
  • Ženy: ((-20.4022 + (0.4472 x TEP) – (0.1263 x VÁHA) + (0.074 x VEK))/4.184) x ČAS
Vzorec na výpočet spálených kalórií na základe tepovej frekvencie, ak VO2max je známy
  • Muži: ((-95.7735 + (0.634 x TEP) + (0.404 x VO2max) + (0.394 x VÁHA) + (0.271 x VEK))/4.184) x ČAS
  • Ženy: ((-59.3954 + (0.45 x TEP) + (0.380 x VO2max) + (0.103 x VÁHA) + (0.274 x VEK))/4.184) x ČAS