Vaše myšlienky a postoje rozhodujú o tom, ako sa cítite

Nedeľa, 13. Január 2013, 23:18, Zverejnil

„Často sa snažíme ovplyvňovať veci, s ktorými nemôžeme nič robiť.

Veľmi málo sa snažíme ovplyvňovať to,

čo v našich silách je…svoje myšlienky, postoje a konanie.“

17-6-9556917 

V mojich predchádzajúcich príspevkoch som sa venoval tomu, aké je dôležité mať vo veciach jasno. Teda mať jasno v tom kde chcem byť, čo chcem mať, čím chcem byť. Vo chvíli, keď máte jasno v tom, po čom túžite, je žiaduce vaše sny premeniť na konkrétne, merateľné a časovo ohraničené ciele (ako na to čítajte v príspevku Majte jasno v tom, kam kráčate). A ak máte zadefinovaný cieľ, ďalším krokom je pripraviť si „náčrt“ cesty, to znamená, nakresliť si mapu, podľa ktorej sa smerom k cieľom začnete pohybovať (návod nájdete v príspevku Vytvorte si mapu k cieľom). Jeden z najdôležitejších záväzkov, ktorý by ste si mali hneď na začiatku cesty dať znie: „Nikdy sa nevzdám“. Buďte nezastaviteľní.

Na to, aby ste sa stali nezastaviteľnými v dosahovaní svojich cieľov, nevyhnutne potrebujetedostať pod kontrolu svoje myšlienky a postoje. Pretože práve oni v konečnom dôsledku rozhodnú o tom, ako sa na vašej ceste budete pohybovať, akým smerom, akou rýchlosťou a či vôbec, ale najmä ako budete vnímať to, čo vás na tej ceste stretne a ako sa k tomu postavíte či aké zaujmete stanovisko. Kam smerujete vaše myšlienky, na čo sústreďujete svoju pozornosť, toho viac vnímate a vidíte. Čím viac myslíte negatívne, tým viac negatívneho vidíte. Čím viac je vaša myseľ naplnená pozitívnymi myšlienkami, tým viac toho príjemného a pozitívneho sa vám deje.

„Medzi veľké objavy nášho storočia patrí poznanie,

že zmenou postoja, môžeme zmeniť svoj život.“

(William James)

Ďalšou dôležitou vecou je uvedomiť si svoje obmedzujúce postoje a pracovať s nimi.Tento typ obmedzujúcich postojov nás na ceste k úspechu brzdí. Vedomým riadením a nasmerovaním svojho vnútorného dialógu môžete prevziať kontrolu nad svojimi myšlienkami, pocitmi, postojmi a  konaním. Vždy je to na vás, či negatívnu myšlienku nahradíte pozitívnou, alebo nie. Zmeňte svoje myslenie a posuňte sa od života „mohol by som“ k uskutočneniu toho, čo v živote naozaj chcete. Presuňte sa od „nie som schopný“ k „schopnosti a zvládnutiu“.

Postoj je niečo, čo dokážete zmeniť iba VY a to vždy, alebo ak chcete kedykoľvek.Postoje (prístup), to je vaše rozhodnutie, ako budete vnímať danú situáciu a seba v nej, ako budete vnímať iných ľudí a okolie, ako budete reagovať. O tom, ako ďaleko sa vo svojom živote dostanete, rozhoduje váš postoj. Ak sa ráno zobudíte a vaša prvá myšlienka bude znieť: „Dnes bude hnusný deň“, tak vďaka tomu naprogramujete svoju myseľ na všetko to „hnusné“ a na všetko to „hnusné“ sa aj budete sústrediť a bude sa vám to dostávať do cesty. Rovnako však môžete ráno vstať a povedať si: „Dnes ma čaká príjemný deň.“A presne taký ho aj budete mať. Vyskúšajte to niekedy, zmeňte svoj postoj hneď ráno  a uvidíte čo sa bude diať.

„Duševný postoj hrá oveľa dôležitejšiu rolu

v osobnom úspechu či neúspechu,

než schopnosti.“

Váš postoj môže byť reaktívny (čakáte, kým sa vám nejaká budúcnosť prihodí), aleboproaktívny (beriete budúcnosť do svojich rúk a sami si ju vytvárate). Váš postoj môže byť negatívny (nedokážem, neviem, nie som schopný), ale aj pozitívny (dokážem, viem, som schopný). Váš postoj môže byť plný negatívnych očakávaní (bez záujmu, pohŕdanie, posudzovanie, hnev, nadávky, frustrácia) alebo plný pozitívnych očakávaní (záujem, vitalita, energia).

Uvedomujem si, že sa to jednoduchšie píše, ako uskutočňuje v realite, ale základ je aspoň sa o to pokúsiť. Napríklad aj tým, že váš postoj zmeníte z negatívneho na pozitívny.Očakávajte, že častejšie uspejete, ako zlyháte. Že častejšie vyhráte, ako prehráte. Očakávajte, že z každej skúsenosti niečo získate.

Vaše postoje ovplyvňujú vaše myslenie. Ovplyvňujú to, cez aké okuliare sa budete pozerať na svet okolo seba, cez aké okuliare ho budete vnímať. Ovplyvňuje vaše emócie, a teda aj to, ako sa cítite. Ak sa stanete pozitívnym, optimistickým človekom, ľudia pred vami otvoria dvere, vedúce k takým príležitostiam, ktoré pre väčšinu ľudí zostanú nedostupné. Váš postoj ovplyvňuje ľudí okolo vás a tí naň takmer okamžite reagujú.

 .