Váš postoj rozhoduje o tom, ako sa budete cítiť

Utorok, 05. Jún 2012, 00:08, Zverejnil

Ak je človek nespokojný so svojím stavom, môže ho zmeniť dvoma spôsobmi. 

Buď zmení podmienky svojho života, alebo svoj duševný postoj.

Prvé nie je vždy možné, to druhé je možné vždy.“

(Ralph Waldo Emerson)

 16-2-5501640

Často počujem, ako ľudia hovoria, že ich sused je narodený pod šťastnou hviezdou, pretože sa mu výrazne darí. Kedykoľvek sa dostane niekto vo svojej profesii na vrchol, ľudia, ktorým sa tak nedarí, to pripíšu šťastiu. Mal viac šťastia ako oni. Namiesto toho, aby si uvedomili, že tí úspešní zobrali budúcnosť do svojich rúk. Že zaujímajú ten „správny“ postoj k životu a takisto ten „správny“ postoj vnášajú do svojich vzťahov. Duševný postoj je totiž niečo, čo dokážete zmeniť vždy. Postoje alebo ak chcete prístup, to je vaše rozhodnutie, ako budete vnímať danú situáciu a seba v nej, ako budete vnímať iných ľudí a okolie, ako budete reagovať. O tom, ako ďaleko sa vo svojom živote dostanete, rozhoduje váš postoj.

Ak sa ráno zobudíte a vaša prvá myšlienka bude znieť: „Dnes bude odporný deň“, tak vďaka tomu naprogramujete svoju myseľ na všetko to „odporné“ a na všetko to „odporné“ sa aj budete sústrediť a bude sa vám to dostávať do cesty. Rovnako však môžete ráno vstať a povedať si: „Dnes ma čaká príjemný deň.“ A presne taký ho aj budete mať. Vyskúšajte to niekedy a uvidíte čo sa bude diať. Ak sa stanete pozitívnym, optimistickým človekom, ľudia pred vami otvoria dvere, vedúce k takým príležitostiam, ktoré pre väčšinu ľudí zostanú nedostupné. Váš postoj ovplyvňuje ľudí okolo vás a tí naň takmer okamžite reagujú.

„Medzi veľké objavy nášho storočia patrí poznanie,

že zmenou postoja, môžeme zmeniť svoj život.“

(William James)

Uvedomte si, že kam smerujete vaše myšlienky, na čo sústreďujete svoju pozornosť, toho viac vnímate a vidíte. Čím viac myslíte negatívne, tým viac negatívneho vidíte. Čím viac je vaša myseľ popretkávaná pozitívnymi myšlienkami, tým viac toho príjemného sa vám deje.

Váš postoj môže byť reaktívny (čakáte, kým sa vám nejaká budúcnosť prihodí), aleboproaktívny (beriete budúcnosť do svojich rúk a sami si ju vytvárate). Váš postoj môže byť negatívny (nedokážem, neviem, nie som schopný), ale aj pozitívny (dokážem, viem, som schopný). Váš postoj môže byť plný negatívnych očakávaní (bez záujmu, pohŕdanie, posudzovanie, hnev, nadávky, frustrácia) alebo plný pozitívnych očakávaní (záujem, vitalita, energia).

S postojom súvisí aj to, či na váš život, myslenie, správanie a rozhodovanie bude mať vplyv momentálna situácia a vaše pocity, alebo naopak vaše hodnoty, cez ktoré všetko „preosievate“, ktoré uznávate a ktorými sa riadite. Takisto je vecou postoja, čiprevezmete za svoj život 100% zodpovednosť, zodpovednosť za to, že sa veci stanú,alebo naopak, zvaľujete vinu za svoj neúspech na okolnosti, ľudí a podmienky, ktorým ste boli vystavení. A čo váš postoj voči problémom? Zaoberáte sa iba tým, na čo máte vplyv a čo dokážete riešiť, alebo donekonečna sa sústreďujete na problémy vo svojom okolí a na okolnosti, ktoré nijak nemôže ovplyvniť?

„Duševný postoj hrá oveľa dôležitejšiu rolu

v osobnom úspechu či neúspechu,

než schopnosti.“

A nezabudnite. Vaše postoje ovplyvňujú vaše myslenie. Ovplyvňujú to, cez aké okuliare sa budete pozerať na svet okolo seba, cez aké okuliare ho budete vnímať. Ovplyvňuje vaše emócie, a teda aj to, ako sa cítite.

Teším sa na vašu spätnú väzbu: .

Dostaňte strach definitívne pod kontrolu!

Zistite, ako zvíťaziť nad strachom.Objavte v sebe vnútorného superhrdinu.

Prekonajte strach a dosiahnite vysokú úroveň sebadôvery.