Úverová zmluva – na čo si dať pozor

uverova-zmluva

Na Slovensku sú na dennom poriadku žiadosti o rôzne druhy úverov. Priemerný Slovák v produktívnom veku stíha čerpať spotrebný úver, splácať hypotéku a „v zálohe“ mať kreditnú kartu. Úverových produktov je, samozrejme, viac a Slováci si na nich čoraz viac zvykajú. Na čo si dať pozor pri podpise úverovej zmluvy?

Pravdou však ostáva, že finančná gramotnosť je na Slovensku stále veľmi nízka. Ľudia o budúcnosti splácania pôžičky uvažujú len veľmi málo, a často nerozumejú zložitým výrazom v úverovej zmluve. Taktiež si nevedia celkom presne spočítať koľko za úver celkom zaplatia a nie sú im jasné sadzobníky poplatkov a ich výpočet.

Bežná úverová zmluva môže mať pokojne až 30 strán, čo je pre človeka neznalého témy istotne hŕba nudného čítania.

Môžeme iba hádať, či je to dôsledkom šikovnej reklamy poskytovateľov úverov, ktorí dokážu navábiť klienta a zatajiť mu niektoré podstatné informácie. Možno za to môže iba obyčajná lenivosť žiadateľa o úver, ktorému sa nechce oboznamovať s detailným obsahom zmluvy a vec radšej prenechá zamestnancovi, ktorý tým pádom „nanúti“ akýkoľvek nevýhodný produkt.

Nech je pravda taká alebo taká, v horšej situácii sa ocitá vždy dlžník. Často až po pár mesiacoch alebo dokonca rokoch prichádza na to, aký nevýhodný úver si vzal a na ako dlho sa mu zaviazal.

Na počiatku bola zmluva

Neexistuje poskytnutie a čerpanie úveru bez zmluvy. Pokiaľ by ste sa stretli s nevierohodným súkromníkom, ktorý uzatvorenie zmluvy odkladá na neskôr, vyhýba sa mu, a najmä pýta poplatok vopred, ignorujte ho. Takmer isto ide o podvodníka, ktorý iba mámi peniaze, zmluvu neuzavrie a ďalej sa neozve.

Uvažujme, že ste na pobočke alebo na stretnutí so zástupcom banky alebo nebankovky. Ak je poskytovateľ ochotný požičať peniaze (na základe stupňa bonity dlžníka), dochádza k vzájomnej dohode, ktorá musí byť uzatvorená v zmluve.

Úverová zmluva je písomný dokument, ktorý zaväzuje veriteľa poskytnúť dlžníkovi finančné prostriedky v dohodnutej výške. Dlžník je po podpise zmluvy povinný požičanú sumu splatiť v celkovej odplate (pôžička + úrok + poplatky).

Čo musí obsahovať úverová zmluva?

Úverová zmluva musí obsahovať:

 • meno a adresa trvalého pobytu dlžníka (fyzická osoba), názov firmy a sídlo (právnická osoba)
 • názov/meno a sídlo poskytovateľa
 • účel úveru (ak sa vyžaduje)
 • výška úveru (maximum posudzuje veriteľ)
 • ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)
 • spôsob čerpania (v hotovosti, prevodom na účet)
 • presný termín jednorazovej alebo mesačnej splátky vrátane úrokov
 • termín celkovej splatnosti
 • spôsob ručenia (ak sa vyžaduje)
 • práva a povinnosti veriteľa a dlžníka
 • dátum a miesto uzatvorenia zmluvy
 • podpisy zúčastnených (vrátane prípadného spoluručiteľa)

Zmluva musí byť vždy vyhotovená písomne.  Jej presnú formu stanovuje § 9 ods. 2  zákona č. 129/2010 Z. z. Tieto údaje sú povinné. Pokiaľ by niektorá z informácií chýbala, zmluva nie je platná.

Poznáte pravidlo 3/3/33?

Viete, čo sa skrýva za týmto zhlukom trojok? Je to pravidlo, ktoré vo Vás vytvorí návyk na splácanie:

 • Pred podpisom zmluvy si 3 mesiace odkladajte predpokladanú sumu splátky. Zistíte, aký budú mať splátky dopad na Váš mesačný rozpočet.
 • Našetrite a odložte si rezervu na 3 mesačné splátky. Ak budete PN alebo stratíte zamestnanie, rezerva na splátky bude vítaným pomocníkom.
 • Každý finančný špecialista Vám odporučí, že mesačné splátky úverov by nemali presiahnuť 33 % čistej mzdy.

Toto pravidlo Vám pomôže vypočítať únosnú mesačnú splátku a zjednoduší splácanie pri problémoch.

Ako postupovať pri uzatváraní zmluvy?

Najvhodnejšie je nepožičiavať si vôbec. Na vytúžené, ale nepotrebné veci si našetrite. Vyjde Vás to lacnejšie, ako platiť úroky navyše. Skúste osloviť rodinu a priateľov. Požičiavajte si iba v nevyhnutných situáciách. Vždy myslite na povinnosť splatenia a na svoju schopnosť splácať pravidelne a načas.

Zmluvy sú zložité, často zámerne. Je preto vhodné obrátiť sa na finančného špecialistu. Seriózny poskytovateľ Vás na všetko upozorní a zdôrazní zápory a riziká uzatváraného úveru. Nie každý je však natoľko ochotný.

Nezávislý finančný špecialista nie je platený konkrétnym poskytovateľom, preto budú aj jeho odporúčania omnoho smerodajnejšie a „triezvejšie“, než rady zamestnanca. Od pôžičky Vás dokonca môže odhovoriť, pokiaľ uzná, že nie ste spôsobilí na jej splácanie. Služby poradcu sú však spoplatnené.

Je nutné rozlišovať druh úverového produktu. Pri hypotéke je omnoho dôležitejšie zamerať sa na prípadné nesplácanie, keďže sa jedná o záväzok na desiatky rokov. Pri nižších sumách je zas dôležité myslieť na poplatky spojené s predčasným splatením, pretože k nemu dochádza pomerne často. Aj výhodná pôžička nižšej sumy môže mať veľmi vysoký poplatok za predčasné splatenie.

Zamerajte sa najmä na konkrétne poplatky za situácie, ku ktorým môže najčastejšie dôjsť. Pýtajte sa zamestnanca alebo špecialistu aj na konkrétne situácie, do ktorých sa môžete dostať  a nie iba na ideálne tabuľkové výpočty.

Na čo si dať pri podpise zmluvy pozor

Ak ste zmluvu podpísali, ale chcete ju zrušiť alebo upraviť, o všetkom je nutné veriteľa informovať písomne. Pokiaľ ste úver dojednávali telefonicky alebo cez internet, máte 14 dní na bezplatné odstúpenie bez udávania dôvodu.

Ak veriteľ vyžaduje neprimerane vysoké plnenie úveru (napríklad presiahnutím úrokového stropu), oboznámte súd. Ten má moc označiť zmluvu za neplatnú. Taktiež Vám môžu byť vrátené peniaze, ktoré prevyšovali zákonom regulovaný úrokový strop.

Ak by na Vás ale veriteľ súdne podal platobný rozkaz, môžete sa do 15 dní odvolať s dôvodom neprimerane vysokých úrokov.  Rovnako postupujte aj v prípade uvalenia exekúcie. Žiadajte súd o jej odklad alebo úplné zastavenie. Dôležité je začať ihneď konať a nezmieriť sa s každým rozsudkom. Vždy je možnosť odvolania.

Väčšina úverových zmlúv donedávna obsahovala rôzne dodatky a iné dôležité informácie zámerne uvedené drobným, priam nečitateľným písmom. Doplácali na to hlavne starší ľudia so zhoršeným zrakom. 

Novela Občianskeho zákonníka toto mikroskopické písmo zakazuje a minimálnu veľkosť stanovila na 1,9 mm. Zákon platí od 01.01.2015. Ak poskytovateľ toto ustanovenie nedodrží, zmluva stráca platnosť. 

V súčasnosti je vedených až 25 700 exekúcií vo forme zrážok z dôchodkov. Poukazuje to ako na finančnú nevedomosť starších ľudí, tak na odhodlanosť neserióznych poskytovateľov „útočiť“ práve na túto vrstvu obyvateľov. Súdom sa zatiaľ podarilo zastaviť 3 000 takýchto exekúcií. Zistilo sa, že dlžníci sú exekvovaní v rozpore so zákonom. Ostatné prípady sú v šetrení.

Porušenie zmluvy? – Podvod!

Nekalé praktiky robia z mnohých dlžníkov úverových podvodníkov. Toto označenie si vyslúžite za omeškanie splátky alebo iné porušenie zmluvy, ktoré ste si však kvôli neprehľadnosti zmluvy ani nemuseli uvedomiť.

Zákon vraví, že pokiaľ dlžník neuhradí tri po sebe idúce splátky, dlh sa stáva splatným v celku. Aj táto informácia musí byť uvedená v zmluve. Často ju však nájdete až na posledných stránkach a donedávna čo najmenším písmom. Veriteľa a prípadný súd by teda nezaujímalo, či ste o informácii vedeli. Zatiaľ, čo Vy by ste hľadali pár eur na pokutu z omeškania, veriteľ by čakal na splatenie celej dlžnej sumy.

Ako veritelia klamú

Súdy sa začínajú téme venovať stále viac. Čísla však nie sú stále uspokojivé. Európska komisia bije na poplach, pretože odhalila, že pokuty za omeškanie splátok sa na Slovensku bežne pohybujú v rozmedzí 90 až 700 % z výšky pôžičky. Za požičaných 100 € teda podvodník pokojne pýta 7 000 €, siaha na majetok a nehnuteľnosť. Pevne veríme, že komisie začnú tento problém okamžite riešiť.

Medzi ďalšie postupy patrí aj vydávanie rôznych blanko zmeniek alebo žiadajú splnomocnenie vo veci zriadenia záložného práva na nehnuteľnosť. Takýto postup nie je zákonný a štátne súdy našťastie vedia takéto podvody odhaliť. Počet zastavených exekúcií stúpa, čo je dobrá správa pre dlžníkov.

Svoje úverové problémy môžete konzultovať s Centrom právnej pomoci, Ústredným inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo Komisiou na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách.

Záver

Ako vidíte, je veľmi ťažké mať istotu v bezproblémovej a férovej zmluve bez chytákov. Odporúčame preto ukázať pripravenú zmluvu nezávislému finančnému špecialistovi.

Zároveň odporúčame žiadať o úver najskôr banku, prípadne známu slovenskú nebankovku.

Všetko ale za predpokladu, že si plánujete požičať na nevyhnutnú vec. Dovolenka pri mori a televízia s metrovou obrazovkou nie sú komodity, bez ktorých by ste neprežili. Požičiavajte si s rozvahou.