Toto je 7 príznakov toho, že patríte k ,,indigovým“ ľuďom. Skrýva sa vo vás naozaj obrovská sila…

indigovi-ludia

Mnohí ste už určite počuli niečo o indigový deťoch. Prvý krát o nich bola zmienka na začiatku 21.storočia. Vznikalo mnoho teórií a špekulácii.

O indigových ľuďch sa hovorím, že majú mimoriadne schopnosti, a že sú schopné spraviť vo svete veľké zmeny.

Dnes sa už vie, že indigo nemusia byť len deti, ale aj dospelí ľudia. Niektorí vedci majú tendenciu im pripisovať paranormálne schopnosti, no asi všetci sa zhodnú na tom, že sú odlišní. Chcete zistiť, či k nim patríte aj vy? Prinášame vám 7 znakov, ktoré prezradia, či patríte ku indigovým ľuďom.

Túžbu po odpovediach na ťažké otázky majú indigo ľudia zakorenené už vo svojich génoch. Nedostatok vedomostí je pre nich niečo nepredstaviteľné. V ranom detstve zasypávajú svojich rodičov otázkami o všetkom na svete a za každú cenu sa chcú dostať k pravde.

Pre indigo ľudí neexistujú žiadne pravidlá. Akékoľvek limity a obmedzenia s radosťou porušia a až potom sa zaoberajú následkami. Nepríjemnosti v nich prebudia okamžitú reakciu na akciu. Stávajú sa vynikajúcimi právnikmi a bojovníkmi pre ochranu životného prostredia.

Úroveň porozumenia, ktorým disponujú, je úžasná. Skúsenosti niekoho iného vnímajú ako svoje vlastné. Z tohto dôvodu sa snažia vyhýbať nepotrebným zážitkom – náročné filmy, práca s nešťastnými ľuďmi, sledovanie správ.

Indigo ľudia sa nachádzajú v blízkosti všetkého, čo súvisí s prírodou – Rastliny, zvieratá, vtáky…Vedia ju precítiť, čerpajú z nej novú silu a inšpiráciu na ďalšie úspechy.

Indigo ľudia dávajú prednosť celkom nezvyčajným veciam. Ľudské hodnoty sú pre nich nepochopiteľné a cudzie. Všetkými krátkodobými zážitkami a materiálnymi vecami opovrhujú, no zároveň ich podľa potreby používajú a nerobia z nich žiaden kult.

Túžba po nadprirodzenom sa u nich prejavuje už v rannom detstve. V ich životoch sa vyskytujú nevysvetliteľné náhody, udalosti, ktoré možno vysvetliť iba rozmarmi osudu a náhlymi zmenami, vyskytujúcimi sa celkom neočakávane. V ich prítomnosti môže dôjsť k narušeniu prevádzky domácich spotrebičov a elektronických zariadení.

Pre indigo ľudí je osud najvyšší a najdôležitejší cieľ. Kvôli určitým okolnostiam ako tlak spoločnosti, nemusia počuť či cítiť svoj vnútorný hlas, no nakoniec sa im podarí prísť do ich požadovaného cieľa.

Takýto ľudia sú medzi nami. Pozrite sa pozorne a počúvajte. Možno aj vy patríte k ich druhu!