PROBLÉMY riešte UŽITOČNÝM spôsobom

Utorok, 09. Apríl 2013, 23:10, Zverejnil

„Pozitívne myslenie je spôsob, ako o probléme premýšľate.

Nadšenie je to, ako problém preskúmavate.

Tieto dve veci určujú, ako s problémom naložíte.“

(Norman Vincent Peale)

 positive-thinking-8763034

Naša myseľ je ako slnečné okuliare, ktoré filtrujú všetky naše myšlienky a pocity. Ak si nasadíme slnečné okuliare so žltými sklami, uvidíme všetko v jednom odtieni žltastej farby. Ak si však nasadíme okuliare s modrými sklami, potom všetko uvidíme v odtieňoch modrej.Slnečné okuliare menia to, čo vidíme. Náš postoj, naša myseľ mení to, na čo myslíme a ako sa cítime. Záleží len na našej mysli, či svoje nápady uskutočníme, alebo ich necháme zapadnúť prachom.

Je dôležité si uvedomiť, že problémy sú všade a každý má nejaký problém. Problémom sa skrátka vyhnúť nedá. Dôležité je, ako sa na problém pozeráme a nie problémy samotné. Jedna vec je problém objaviť a priznať si jeho existenciu, ale druhá, a podstatnejšia vec, je nájsť riešenie problému. Aby sme sa s problémom dokázali vysporiadať, musíme ho vyriešiť. A to najpodstatnejšie je, že pokiaľ k problémom zaujmeme ten správny postoj, môžu nás posunúť dopredu.

A tu sú konkrétne kroky, ako sa popasovať s problémom užitočným spôsobom:

 1. Očakávajte problémy. Pripravte sa na to, že sa môže vyskytnúť nejaký problém.Nečakaný problém je problém. Očakávaný problém je príležitosť.
 2. Prevezmite za problém zodpovednosť. Priznajte si, že je tu nejaký problém. Ak sa už nejaký problém vyskytne, prestaňte ho ignorovať a tváriť sa, že je všetko OK a najmä, že vy ste OK. V prvom rade je dôležité postaviť sa tvárou v tvár tomu, čo vás trápi, čo vám nefunguje, čo vás žerie.
 3. Jasne definujte problém. Správna diagnóza je polovica liečby. „V čom presne problém spočíva?“. Popíšte svoju súčasnú situáciu – jasne, stručne, konkrétne a čo najpresnejšie. Urobte si vo veci tak jasno, ako to len ide.
 4. Ujasnite si, či je to vôbec problém na riešenie. Vyhodnoťte to na základe toho, či máte alebo nemáte na jeho riešenie vplyv. Ak s tým nič neviete urobiť, neriešte to, nie je to „naozajstný“ problém, ale fakt, ktorý by ste mali prijať a čo najrýchlejšie sa s ním zmieriť.
 5. Problém vnímajte ako výzvu. Vnímajte ho ako príležitosť, z ktorej sa môžete poučiť, niečo naučiť a dozvedieť sa niečo o sebe.
 6. Zamerajte sa na riešenie. Zamerajte svoju pozornosť na riešenia, nie na problém samotný. Nehľadajte vinníka a neriešte, kto je zodpovedný za to, že ste sa do problému dostali. Prestaňte lamentovať a ľutovať sa. Rozmýšľajte, čo môžete urobiť, nie kto je za problém zodpovedný.
 7. Majte jasno vo výsledku. Veľmi jasne si zadefinujte, aký výsledok chcete dosiahnuť. Predstavte si, že sa stal zázrak a problém je vyriešený. Čo bude iné, oproti súčasnému stavu?
 8. Vygenerujte rôzne riešenia. Každý problém má mnoho riešení, žiaden problém nevydrží pod náporom sústredeného myslenia. Nájdite všetky možné riešenia, najskôr tie najočividnejšie a potom tie menej zrejmé, čím viac riešení vidíte, tým lepšie. Čo môžete urobiť?
 9. Vyselektujte najvhodnejšie riešenia. „Čo mi toto riešenie môže priniesť pozitívne a čo negatívne?“ Zisťujte plusy a mínusy. A zamerajte sa na pozitíva a ponaučenia.
 10. Rozhodnite sa. Rozhodnite sa medzi riešeniami, ku ktorým ste dospeli. Vyselektujte si tri najsilnejšie a to tak, že všetkým v zozname priradíte číslice od 1 do 10, pričom 1 je veľmi slabé a veľmi silné riešenie.
 11. Rozhodujte sa medzi tromi finálnymi riešeniami. Porovnávajte trie finálne riešenia, ktorým ste priradili najvyššie číslice.
 12. Riešenie definujte ako cieľ. Sformulujte si finálne riešenie do podoby jasného, inšpiratívneho a merateľného cieľa a zadefinujte si termín, dokedy ho chcete mať vyriešený.
 13. Konajte. Prvým krokom k vyriešeniu problému je začať. Stanovte si na každý deň konkrétne kroky, ktoré vás priblížia k požadovanému cieľu. A ihneď začnite konať.
 14. Buďte trpezliví a vytrvalí. Problém nie vždy vyriešite okamžite, ale ak budete pokračovať v práci, tak nakoniec uspejete.

 

Navštívte moju webovú stránku www.coach4you.sk.