Pôžička pre podnikateľov – ktorá banka poskytne úver

pozicky pre podnikatelov

Peniaze. Jeden z najhlavnejších problémov, ktorý neobchádza ani podnikanie. Samozrejme, ak sa rozbehnutému podnikaniu darí, finančných prostriedkov býva obvykle dostatok, ale čo v prípade, ak chcete svoj biznis práve rozbehnúť a prostriedky vám nestačia?

Nákup, či obnova technológií, alebo odkúpenie priestorov, či mechanizmov nie je lacnou záležitosťou a preto (nádejní) podnikatelia siahajú často po pôžičkách.

Bežná pôžička nie je vždy pre začínajúceho, alebo pokojne aj rozbehnutého podnikateľa, dosiahnuteľná. Títo klienti môžu mať problém banke zdokladovať svoje príjmy a práve preto tieto inštitúcie prinášajú možnosť tzv. pôžičiek pre podnikateľov, ktoré majú značne jednoduchšie podmienky na poskytnutie.

TIP: Existuje príspevok na podnikanie, ktorý je poskytovaný Úradom práce, no je určený uchádzačom o zamestnanie, ktorí spĺňajú určité kritériá. Nejde síce o závratné sumy, no ako finančná injekcia pri začiatku podnikania určite pomôže.

Každá banka si ale podrobnosti poskytovania a ručenia určuje individuálne.

Mikropôžičkový program

Mnoho ľudí možno ani netuší, že pred možnosťou pôžičky poskytovanej bankovou inštitúciou je tu ešte jedna šanca a to tzv. mikropôžička či úver. Túto možnosť ponúka Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá spustila svoj nový mikropôžičkový program.

Ten ponúka mikropôžičku s najvýhodnejšími podmienkami na trhu. Charakter programu je revolvingový, čo znamená, že splátky mikropôžičiek slúžia na poskytovanie ďalších mikropôžičiek. Minimálna výška úveru činí 2 500 eur a maximálne si je možné požičať 50 000 eur.

O poskytnutie úveru sa môžu uchádzať iba záujemcovia, ktorí splnia všetky kritériá, medzi ktorými je aj obmedzenie pre podnikateľov, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov a spĺňajú definíciu mikro podniku. V prípade nevyhovenia požiadavkám ostávajú už len pôžičky bankových inštitúcií.

Pôžičky bankových inštitúcií

Slovenská sporiteľňa 

Slovenská sporiteľňa ponúka pre podnikateľov tak bezúčelový, ako aj účelový úver.

Bezúčelový úver pre podnikateľov je určený na financovanie podnikateľských potrieb bez dokladovania účelu použitia poskytnutých finančných prostriedkov. Výška úveru siaha do maximálnej výšky 200 000 EUR a to na základe predložených finančných výkazov s ohľadom na finančné potreby žiadateľa. 

Banka ponúka aj získanie úveru bez zabezpečenia so zníženou splatnosťou na štyri roky. V prípade zabezpečenia sa táto doba predlžuje na desať rokov. Rovnako je v ponuke možnosť navrhnutia splátkového kalendára na mieru s určením výšky a periodicitu jednotlivých splátok. 

Pri tomto type sa platia úroky iba z čerpanej výšky úveru a žiadateľ nemusí byť klientom banky.

Účelový úver pre podnikateľov je určený na prevádzkové alebo investičné financovanie, teda na prevádzkové potreby ako nákup materiálu, či surovín, polotovarov alebo hotových výrobkov, investičné potreby kúpa hmotného a nehmotného investičného majetku (stroje, zariadenia…), či rekonštrukcia a modernizácia výrobných zariadení. 

Pri tomto type úveru je jeho výška minimálne 10 000 EUR a lehota splatnosti maximálne do 10 rokov. Splácať sa dá buď jednorázovo, alebo po splátkach dohodnutých v splátkovom kalendári. Úver je rovnako vhodný aj pre neklientov banky.

ČSOB

ČSOB má v ponuke množstvo typov úverov pre súčasných ako aj nových klientov:

  • EÚ Investičný úver, ktorý je určený pre súčasných aj nových klientov, resp. podnikateľov s počtom zamestnancov do 250. Minimálny úverový limit je 4 000 EUR a maximálny sa vyšplhal na hranicu 165 000 EUR v závislosti od účelu a typu zabezpečenia. Splatnosť môže byť nastavená od jedného roka do desiatich.
  • EÚ Prevádzkový úver, ktorý je taktiež určený pre súčasných aj nových klientov, resp. podnikateľov s počtom zamestnancov do 250. Minimálny úverový limit je opäť 4 000 EUR, no maximálne je možné si požičať iba 100 000 EUR pri maximálnej dobe splácania po dobu piatich rokov.
  • Predschválený úver je k dispozícii pre súčasných klientov, ktorí pravidelne využívajú svoj podnikateľský účet a jeho minimálny úverový limit je opäť 1 000 EUR. Maximum je tento krát 35 000 EUR. Forma poskytnutia ako aj splatnosť sa líši od konkrétneho typu produktu.
  • Malý investičný úver je k dispozícii pre súčasných aj nových klientov, ktorí plánujú investície a to v úverovom limite od 4 000 do 500 000 EUR. Splátková doba je závislá od účelu a typu zabezpečenie a to v dĺžke od 1 do 15 rokov.

Okrem týchto úverov banka ponúka aj produkty Povoleného prečerpania účtu, či úveru pre zdravotníkov.

Tatra banka 

Tatra banka si dáva väčší pozor na overenie podnikateľskej histórie žiadateľa a v troch prípadoch požaduje 15, či 24 mesačnú históriu podnikania. Banka ponúka pre podnikateľov tzv. Business úvery a to hneď v niekoľkých typoch:

  • BusinessÚver Expres je určený živnostníkom a podnikateľom s minimálne 24-mesačnou podnikateľskou históriou, klientom aj neklientom banky. Minimálna výška úveru je na hodnote 3 500 EUR a maximálne si podnikateľ môže požičať 135 000 EUR.
  • BusinessÚver Garant je určený právnickým aj fyzickým osobám, existujúcim aj začínajúcim podnikateľom bez minimálnej dĺžky existencie podnikateľskej činnosti, klientom aj neklientom banky a všetkým žiadateľom, ktorí vedia dokladovať požadované zabezpečenie v dostatočnej výške, s možnosťou využitia ručiteľa. Minimálna výška úveru je 1 000 EUR a jeho maximálna výška siaha na úroveň 800 000 EUR. Rovnako je ponúkaný kontokorentný, aj splátkový úver na 1 až 10 rokov. Možnosť predčasného splatenia je taktiež povolená.
  • BusinessÚver Hypo je poskytovaný živnostníkom a podnikateľom s minimálne 15-mesačnou podnikateľskou históriou s rovnako klientom aj neklientom Tatra banky. Žiadateľ má k dispozícii minimálnu výšku 16 500 EUR a maximálne si môže požičať 200 000 EUR. Úver má len jednu formu a to splátkovú v dĺžke od jedného do desiatich rokov. Predčasné splatenie je samozrejmosťou aj pri tomto úvere.
  • BusinessÚver Variant je posledným typom business úverov pre živnostníkom a podnikateľom s minimálne 24-mesačnou podnikateľskou históriou, klientom aj neklientom banky, ktorí spĺňajú podmienky financovania. Výška úveru sa pohybuje od 100 000 do 1 000 000 EUR, čo je najvyššou sumou z ponúkaných produktov banky. Klient si môže vybrať medzi splátkovou a kontokorentnou formou poskytnutia.

VÚB Banka 

Ponúka štyri základné typy profi úverov. Najčastejšie využívané sú prevádzkové úvery, predovšetkým kontokorentné úvery.

Klasický Profi úver slúži na financovanie prevádzkových podnikateľských potrieb klienta bez potreby preukazovať účel ich použitia, s jednorazovým poskytnutím na podnikateľský bežný účet klienta.

Úver je ponúkaný od 3 000 do 170 000 EUR s dobou splatnosti je pri kontokorentnej forme od 6 do 12 mesiacov a pri splátkovej forme od 1 do 4 rokov. Banka vyžaduje aj ročnú podnikateľskú činnosť pri existujúcom klientovi, prípadne 2 roky vykonávanú podnikateľskú činnosť pri klientovi novom.

Banka ponúka aj Profihypo úvery, ktoré sa delia na tri typy a to úver účelový, bezúčelový a účelový pre vybraných členov komôr ( napr. Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská lekárska komora, …).

Medzi zvyšné dva druhy úverov pre podnikateľov patria: Podnikateľská úverová linka a Profi úver s finančným ručením.

Podnikateľské úvery rôznych typov ponúkajú aj ostatné slovenské banky ako UniCredit Bank, Prima banka, či Volksbank Slovensko.