Nástrahy partnerských vzťahov v súčasnosti

Nasledujúcich pár riadkov nebude venovaných len ľuďom, ktorí žijú v manželskom zväzku, ale každému, kto si vzťah buduje, či má pocit, že vzťah, ktorý budoval, smeruje inam, než si on sám predstavoval. Aké sú nástrahy partnerských vzťahov a ako s nimi zaobchádzať?

Ľudia sa v dnešnej dobre starajú o všetko – financie, splatenie hypoték a dlhov, o dom, záhradu, spotrebiče, technológie. Pri tom všetkom zabúdajú, že stále prvoradé by malo byť starať sa o vzťahy. Pestovať chápavosť, trpezlivosť a pokoru.

V súčasnej spoločnosti je všetko dlhodobé nahradené krátkodobým. Netýka sa to len životnosti spotrebičov a materiálnych vecí, ako si všímame takmer každý deň. Krátkodobosť sa premietla aj do ľudských vzťahov.

Tí, ktorí po dlhodobom vzťahu stále túžia, často sú voči partnerovi liberálnejší, ako by sami chceli a to zo strachu, že sa z jeho strany stane tento vzťah len jedným z tých mnohých krátkodobých.

Charakter súčasnej spoločnosti len predurčuje charakter vzťahov v nej. Ľudské vzťahy sa nedajú škatuľkovať a zovšeobecňovať, ku každému je potrebné pristupovať individuálne.

Pokiaľ sa však na problémy v ľudských vzťahoch pozrieme všeobecnejšie a objektívnejšie, možno sa v nich nájdeme a budeme vedieť vyriešiť náš subjektívny problém v partnerskom vzťahu, prípadne sa budeme vedieť problémom preventívne vyvarovať a nebudeme musieť riešiť následky, ktoré po nich ostávajú. Poďme sa pozrieť na konkrétne, najčastejšie uvádzané príčiny rozpadov vzťahov.

Príčiny rozpadu vzťahov

Na základe nadčasového výskumu psychológa Baxtera z roku 1986, príčiny rozpadu vzťahov medzi mladými, nezosobášenými ľuďmi boli najmä nasledujúce:

  • Nedostatok slobody a strach zo záväzkov, spútania a neslobody.
  • Málo spoločných vlastností a záľub, čo má za následok nedostatok času stráveného s partnerom, počas ktorého by sa vzťah mohol utužovať. Pokiaľ netrávime dostatok voľného času s partnerom, upevňovanie vzťahu nemáme ako a kedy dobehnúť.
  • Uzavreté správanie zo strany jedného partnera, jeho neochota hovoriť o svojich pocitoch, otvoriť sa druhému, zveriť sa mu a všetko s ním zdieľať.
  • Absencia komunikácie v emocionálnej oblasti, teda rozhovory o vzťahu, možnej budúcnosti a pocitoch jeden k druhému.
  • Nedostatočné poskytnutie opory zo strany jedného partnera, nevšímavosť a do istej miery až ignorancia, čo môže viesť až k strate dôvery.
  • Nevyrovnaný vzťah z rôznych hľadísk, či už po inteligenčnej, emočnej, finančnej stránke, rozdielne postavenie partnerov v spoločnosti a tým často aj vo vzťahu.
  • Zo vzťahu sa vytratila zamilovanosť, už to nebolo to, čo predtým – najčastejší argument a dôvod mladých, spočiatku bezhlavo zamilovaných ľudí. Zamilovanosť je prvým stupňom vzťahu, ktorý môže a nemusí prejsť do lásky, pre ktorú je typická úcta, rešpekt a obdiv jedného k druhému či ochota pomáhať.
  • Rozdielne povahy partnerov, čo si začneme všímať, až keď zaľúbenosť začne vyprchávať a pomaly si skladáme ružové okuliare. Vzťah, v ktorom sú dvaja veľmi odlišných pováh, môže byť veľmi stabilný v prípade, že má vybudované pevné základy založené na vyznávaní rovnakých hodnôt.
  • Rozdielne názory partnera sú často spúšťačom hádok. Kompromis je v tomto prípade na mieste, pokiaľ tým nie je ohrozená naša dôstojnosť.

Hoci išlo o respondentov, ktorí neboli v manželskom zväzku, každý jeden vyššie uvedený dôvod je možné premietnuť aj do manželstva. K vyššie uvedeným pridajme ešte niekoľko dôvodov, ktoré sa týkajú zväčša už rozpadu manželstiev a ich riešenie si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a lásky.

Ľudské chyby ohrozujúce vzťahy

Nevera je dnes natoľko rozoberanou témou, až začíname mať pocit, že ide o určitý trend. Ak jeden z partnerov tomuto trendu podľahne, druhý má tendenciu mu to neustále vyhadzovať na oči a vyčítať, aj keď bojuje sám so sebou a odpustiť sa snaží.

Dôvod nevery nemusí byť čisto iba sexuálny. Vo vzťahu môže byť problém tzv. surových emócií, keď nie je medzi partnermi vytvorená intimita, ktorá sa netýka len telesnej, ale najmä duchovej stránky vzťahu. Partner, ktorý je podvedený si neuvedomuje, že chyba bola zrejme na oboch stranách a svoju vinu v takomto prípade absolútne odmieta.

Partnera nevypočul, nesnažil sa ho pochopiť a komunikovať s ním, jeho zlyhanie prikladá len biologickej stránke. Dá sa povedať, že pri nevere sa telesným spôsobom rieši psychologický konflikt.

Psychická nestabilita partnera, náladovosť, úzkosť či neurotickosť sa podpisujú pod napätú atmosféru v domácnosti, keď jeden z partnerov vie, že toho druhého je jednoduché nahnevať, rozčúliť či podráždiť. Preto sa radšej skrýva do úzadia a bojí sa čokoľvek povedať alebo navrhnúť, čím sa situácia dlhodobo nerieši a vedie k rozpadu vzťahu.  

Rizikové správanie ako alkoholizmus či gamblerstvo je doslova rozbíjač partnerských vzťahov a manželstiev. Dokáže znepriateliť všetkých členov rodiny a je spúšťačom ďalších problémov v práci, medzi priateľmi a všeobecne v medziľudských vzťahoch. Hoci sa takémuto človeku pomôcť dá a partner sa o to aj snaží, on svoj problém nevidí ako problém, pomôcť si nenechá a začína sa začiatok konca vzťahu.

Domáce násilie a týranie sú dlhodobo rozoberané a žiaľ, vždy aktuálne témy, ktoré treba okamžite riešiť s odborníkmi, v horšom prípade zakročiť veľmi rázne privolaním pomoci. Pre obete domáceho násilia je potom vlastne rozpad vzťahu najlepší možný scenár a vyslobodenie, šanca na nový život.

Ochota, porozumenie a kompromisy sú základom pevného vzťahu.

Neochota na oboch stranách

Nedostatok porozumenia, empatie a snahy o pochopenie, čo vedie k pocitu osamotenia partnera, uzavretia do seba alebo ako bolo vyššie spomínané, môže viesť k nevere.

Zaneprázdnenosť, stres a workoholizmus sú najmä vo filmoch najčastejšími príčinami rozpadu vzťahu. V tomto prípade nie je dôvod hneď hádzať flintu do žita. Pomôže komunikácia a vytvorenie časového harmonogramu, v ktorom dá partner dostatok priestoru a času pre svoju polovičku.

Neochota robiť kompromisy a tvrdohlavosť partnerov. Každý človek má svoju pravdu, pretože vníma veci subjektívne. Občas sa skúsme pozrieť na vec z partnerovho pohľadu a až potom sa rozhodnime, či budeme skutočne stáť za svojím tak tvrdohlavo.

Nereálne nároky jedného z partnerov. Opäť jeden z „filmových“ problémov. Priznajme si, že amerických filmov s happyendom máme napozeraných mnoho. Pokiaľ sa v našom živote stane podobná situácia ako vo filme, avšak náš partner sa vôbec nezachová romanticky ako filmový hrdina, sme sklamaní a začneme snívať o niečom inom. V horšom prípade o niekom inom.

Bolesť z rozchodu je vraj hneď po úmrtí niekoho blízkeho pre človeka tou najväčšou bolesťou. Možno práve to je dôvod, prečo sa niektorí v dnešnej dobe krátkodobých vzťahov boja vytvoriť si s niekým dlhodobý intímny partnerský vzťah

Ako pestovať zdravý vzťah

Keď ide o vzťahy, každý chce vedieť, ako ich udržať čo najsilnejšie. Napriek komplikovanej a často nepredvídateľnej povahe lásky existuje niekoľko kľúčových stratégií starostlivosti o vzťah.

Prvým krokom k starostlivosti o vzťah je komunikácia. Je nevyhnutné si uvedomiť, že vzťah si vyžaduje dávanie a prijímanie, a preto je dôležité vedieť si navzájom načúvať a byť úprimný, pokiaľ ide o pocity a potreby. Treba hovoriť otvorene a úprimne o dôležitých otázkach a venovať čas skutočnému počúvaniu, keď práve partner hovorí.

Je tiež dôležité, aby sme si vážili spoločnosť toho druhého a pripomínali si dôvody, prečo sme vo vzťahu. Ľudia by si mali nájsť čas na to, aby sa tešili z malých chvíľ, a robiť spolu veci, ktoré ich oboch bavia. Či už ide o večeru, filmový večer alebo jednoducho spoločnú prechádzku, aj malé aktivity môžu pomôcť udržať iskru.

Prejavovanie vďačnosti je kľúčom k tomu, aby vzťah vydržal, či už slovami alebo premyslenými gestami. Stačí venovať pozornosť detailom a vyslovovať komplimenty. Pomôže to posilniť puto a partner sa bude cítiť výnimočný a ocenený. Tým sa vytvorí pozitívna slučka vďačnosti na oboch stranách.

Pre udržanie zdravého vzťahu je tiež veľmi dôležité, aby obaja mali stále čas a priestor pre svoj vlastný individuálny život. Každý by si mal nájsť čas na svoje vlastné záujmy, koníčky a priateľov. Je dôležité, aby obaja mali pocit, že majú život aj mimo svojho partnerstva.

Najdôležitejšou súčasťou starostlivosti o vzťah je nikdy nezabudnúť na to, prečo v ňom vôbec človek je – treba si užívať jeden druhého a baviť sa. Láska si vyžaduje veľa práce, ale keď človek používa dobré komunikačné zručnosti, prejavuje uznanie a udržiava vo vzťahu rovnováhu, môže byť neuveriteľne obohacujúca a napĺňajúca.