Nástrahy partnerských vzťahov v súčasnosti

Nasledujúcich pár riadkov nebude venovaných len ľuďom, ktorí žijú v manželskom zväzku, ale každému, kto si vzťah buduje, či má pocit, že vzťah, ktorý budoval, smeruje inam, než si on sám predstavoval.

Ľudia sa v dnešnej dobre starajú o všetko- o financie, splatenie hypoték a dlhov, o dom, záhradu, spotrebiče, technológie…Pri tom všetkom zabúdajú, že stále prvoradé by malo byť starať sa o vzťahy. Pestovať chápavosť, trpezlivosť a pokoru. V súčasnej spoločnosti je všetko dlhodobé nahradené krátkodobým. Netýka sa to len životnosti spotrebičov a materiálnych vecí, ako si všímame takmer každý deň. Krátkodobosť sa premietla aj do ľudských vzťahov. Tí, ktorí po dlhodobom vzťahu stále túžia, často sú voči partnerovi liberálnejší, ako by sami chceli a to zo strachu, že sa z jeho strany stane tento vzťah len jedným z tých mnohých krátkodobých.

Charakter súčasnej spoločnosti len predurčuje charakter vzťahov v nej. Ľudské vzťahy sa nedajú škatuľkovať a zovšeobecňovať, ku každému je potrebné pristupovať individuálne. Pokiaľ sa však na problémy v ľudských vzťahoch pozrieme  všeobecnejšie a objektívnejšie, možno sa v nich nájdeme a budeme vedieť vyriešiť náš subjektívny problém v partnerskom vzťahu, prípadne sa budeme vedieť problémom preventívne vyvarovať a nebudeme musieť riešiť následky, ktoré po nich ostávajú. Poďme sa pozrieť na konkrétne, najčastejšie uvádzané príčiny rozpadov vzťahov.

Na základe nadčasového výskumu psychológa Baxtera z roku 1986, príčiny rozpadu vzťahov medzi mladými, nezosobášenými ľuďmi boli najmä nasledujúce:

 • Nedostatok slobody a strach zo záväzkov, spútania a neslobody.
 • Málo spoločných vlastností a záľub, čo má za následok nedostatok času stráveného s partnerom, počas ktorého by sa vzťah mohol utužovať. Pri zábave a relaxácii sa partnerské puto upevňuje. Pokiaľ netrávite dostatok voľného času s partnerom, upevňovanie vzťahu nemáte ako a kedy dobehnúť. Je to ako so spánkom. Hovorí sa, že človek v skutočnosti prebdené noci dospať nemôže.
 • Uzavreté správanie zo strany jedného partnera, jeho neochota hovoriť o svojich pocitoch, otvoriť sa druhému, zveriť sa mu a všetko s ním zdieľať.
 • Absencia komunikácie v emocionálnej oblasti, teda rozhovory o vzťahu, možnej budúcnosti a pocitoch jeden k druhému.
 • Nedostatočné poskytnutie opory zo strany jedného partnera, nevšímavosť a do istej miery až ignorancia, čo môže viesť až k strate dôvery.
 • Nevyrovnaný vzťah z rôznych hľadísk, či už po inteligenčnej, emočnej, finančnej stránke, rozdielne postavenie partnerov v spoločnosti a tým často aj vo vzťahu.
 • Zo vzťahu sa vytratila zamilovanosť, už to nebolo to, čo predtým, najčastejší argument a dôvod mladých, spočiatku bezhlavo zamilovaných ľudí. Zamilovanosť je prvým stupňom vzťahu, ktorý môže a nemusí prejsť do lásky, pre ktorú je typická úcta, rešpekt a obdiv jedného k druhému, ochota pomáhať, váženie si partnera, spoločné zdieľanie radostí aj starostí a časté pristupovanie ku kompromisom. 
 • Rozdielne povahy partnerov, čo si začneme všímať, až keď zaľúbenosť začne vyprchávať a pomaly si skladáme ružové okuliare. Na začiatku vzťahu môže byť rozdielnosť zaujímavá, nie však každý sa vie neskôr stotožniť s takou odlišnosťou partnera, najmä keď dôjde ku krízovým životným situáciám. Ale ako sa odjakživa hovorí, protiklady sa priťahujú. Dodajme, že aspoň na začiatku vzťahu. A vzťah, v ktorom sú dvaja veľmi odlišných pováh, môže byť veľmi stabilný v prípade, že ich vzťah má vybudované pevné základy založené na vyznávaní rovnakých hodnôt. Práve to si ľudia často zvyknú mýliť a zle si tak starú múdrosť vysvetľovať: Rozdielne povahy áno, rozdielne hodnoty nie.
 • Rozdielne názory partnera sú často spúšťačom hádok. Ustúpiť nechce ani jeden, keďže obaja cítia, že ich pravda je tá skutočná. Kompromis je v tomto prípade na mieste, pokiaľ tým nie je ohrozená vaša dôstojnosť.

Hoci išlo o respondentov, ktorí neboli v manželskom zväzku, každý jeden vyššie uvedený dôvod je možné premietnuť aj do manželstva. K vyššie uvedeným pridajme ešte niekoľko dôvodov, ktoré sa týkajú zväčša už rozpadu manželstiev a ich riešenie si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a lásky.

 • Nevera je dnes natoľko rozoberanou témou, až začíname mať pocit, že ide o určitý trend. Ak jeden z partnerov tomuto trendu podľahne, druhý má tendenciu mu to neustále vyhadzovať na oči a vyčítať, aj keď bojuje sám so sebou a odpustiť sa snaží. Dôvod nevery nemusí byť čisto iba sexuálny. Vo vzťahu môže byť problém tzv. surových emócií, keď nie je medzi partnermi vytvorená intimita, ktorá sa netýka len telesnej, ale najmä duchovej stránky vzťahu. Partner, ktorý je podvedený si neuvedomuje, že chyba bola zrejme spravená na oboch stranách a svoju vinu v takomto prípade absolútne odmieta a neuvedomuje si, že pre to, aby sa nestal obeťou nevery, vlastne nespravil nič. Partnera nevypočul, nesnažil sa ho pochopiť a komunikovať s ním, jeho zlyhanie prikladá len biologickej stránke. Dá sa povedať, že pri nevere sa telesným spôsobom rieši psychologický konflikt.
 • Psychická nestabilita partnera, náladovosť, úzkosť či neurotickosť sa podpisujú pod napätú atmosféru v domácnosti, keď jeden z partnerov vie, že toho druhého je jednoduché nahnevať, rozčúliť či podráždiť. Preto sa radšej skrýva do úzadia a bojí sa čokoľvek povedať alebo navrhnúť, čím sa situácia dlhodobo nerieši a vedie k rozpadu vzťahu.  
 • Rizikové správanie ako alkoholizmus či gamblerstvo je doslova rozbíjač partnerských vzťahov a manželstiev. Dokáže znepriateliť všetkých členov rodiny a je spúšťačom ďalších problémov v práci, medzi priateľmi a všeobecne v medziľudských vzťahoch. Hoci sa takémuto človeku pomôcť dá a partner sa o to aj snaží, on svoj problém nevidí ako problém, pomôcť si nenechá a začína sa začiatok konca vzťahu.
 • Domáce násilie a týranie sú dlhodobo rozoberané a žiaľ, vždy aktuálne témy, ktoré treba okamžite riešiť s odborníkmi, v horšom prípade zakročiť veľmi rázne privolaním pomoci. Pre obete domáceho násilia je potom vlastne rozpad vzťahu najlepší možný scenár a vyslobodenie, šanca na nový život.
 • Nedostatok porozumenia, empatie a snahy o pochopenie, čo vedie k pocitu osamotenia partnera, uzavretia do seba alebo ako bolo vyššie spomínané, môže viesť k nevere.
 • Zaneprázdnenosť, stres a workoholizmus sú najmä vo filmoch najčastejšími príčinami rozpadu vzťahu. V tomto prípade nie je dôvod hneď hádzať flintu do žita. Pomôže komunikácia a vytvorenie časového harmonogramu, v ktorom dá partner dostatok priestoru a času pre svoju polovičku. Musí však chcieť.
 • Neochota robiť kompromisy a tvrdohlavosť partnerov. Každý človek má svoju pravdu, pretože vníma veci subjektívne. Občas sa skúsme pozrieť na vec z partnerovho pohľadu a až potom sa rozhodnime, či budeme skutočne stáť za svojím tak tvrdohlavo, alebo či sa skutočne nedá niekde nájsť zlatá stredná cesta.
 • Nereálne nároky jedného z partnerov. Opäť jeden z „filmových“ problémov. Priznajme si, že amerických filmov s happyendom máme napozeraných mnoho a pokiaľ sa v našom živote stane podobná situácia ako vo filme, avšak náš partner sa vôbec nezachová romanticky ako filmový hrdina, sme sklamaní a začneme snívať o niečom inom. V horšom prípade o niekom inom.

Bolesť z rozchodu je vraj hneď po úmrtí niekoho blízkeho pre človeka tou najväčšou bolesťou. Možno práve to je dôvod, prečo sa niektorí v dnešnej dobe krátkodobých vzťahov boja vytvoriť si s niekým dlhodobý intímny partnerský vzťah. 

Zoznam použitej literatúry

BALOGOVÁ, S. Vzťahy naše každodenné. Rodina a vzťahy [online]. [cit. 2014- 07- 24]. Dostupné na: http://www.rodinaavztahy.sk/vztahy-nase-kazdodenne/

BORIS, M. Z akých dôvodov najčastejšie dochádza k rozvodu?Sexuálne.sk [online]. © 2014 [cit. 2014- 07- 24]. Dostupné na: http://www.sexualne.sk/partnerske-vztahy/z-akych-dovodov-najcastejsie-dochadza-k-rozvodu-odpovie-vam-judr-marcel-boris/56

KINGMA, D.R. Prečo sa vzťahy rozpadajú a ako prežiť váš rozvod [online]. 1967 [cit. 2014- 07- 24]. Dostupné na: http://www.psychologia.sk/rpps/rozvod-ritualy_rozchodu.pdf

Najčastejšie príčiny rozpadu vzťahov. Wanda.sk[online].© 2014 [cit. 2014- 07- 24]. Dostupné na:http://wanda.atlas.sk/najcastejsie-priciny-rozpadu-vztahov/sex-a-vztahy/vztahy/541573.html

WILLERTON, J. Psychologiemezilidskýchvztahů. Praha: Gradapublishing, 2012. 155 s.

ZACHRAOVÁ, E.K. 5 príčin rozpadu vzťahu: stačí málo a zachránite ho! Čas pre ženy[online]. 2010 [cit. 2014- 07- 24]. Dostupné na http://casprezeny.azet.sk/clanok/84144/5-stadii-rozpadu-vztahu-staci-malo-a-zachranite-ho.html