Najlepšie schopností lídra – aktívne počúvanie

Počuť a počúvať sú dva rozdielne výrazy. Počujeme zvuky z okolia, ktoré sú náhodné, nedobrovoľné a nemusíme vyvinúť námahu aby sme ich zachytili. Je to spev vtákov, zvuk áut na ulici. Tieto zvuky sme sa naučili prirodzene absorbovať. Ako však aktívne počúvať?

Je to aktívna činnosť – cielená a zameraná na pochopenie, čo rečník hovorí. Aktívne počúvať znamená plne sa sústrediť na dotyčného. Všímať si verbálne aj neverbálne signály, flexibilne sa prispôsobiť komunikácii, overovať si informácie.

Nie každý si uvedomuje, aké maličkosti stačia k tomu, aby vytvoril okolo seba prostredie, v ktorom sa ľudia budú cítiť dobre a bezpečne. Na čo viac môže byť líder viac hrdý, ako na to, že zamestnanci sa do práce tešia.

Stačí nasledovať pár krokov, ktoré dobrého lídra a usmernia a napomôžu mu budovať kvalitnejší podnik. Dnes začíname s jedným z najdôležitejších aspektov – počúvanie.

Ako sa dá aktívne počúvať?

Niekedy sa ľuďom stáva, že im niekto niečo hovorí, no ich myšlienky sú úplne niekde inde. Ak niekto nepočúva aktívne, pravdepodobne robí nasledujúce chyby.

Skáče do reči, pretože potrebuje povedať niečo vlastné alebo byť vtipný. Pri počúvaní radšej premýšľa nad ostatnými vecami, napríklad, čo všetko musí ešte urobiť. Nevenuje sa osobe, ktorá rozpráva a namiesto toho sa venuje svoju telefónu či počítača. Alebo počúva, ale viac premýšľa nad tým, čo povie on sám.

Prečo je počúvanie také dôležité?

Väčšina pracovného času tvorí komunikácia, až 80 %. Ak si vie človek veci správne odkomunikovať, bude aj jeho práca podstatne jednoduchšia.

Osoba si počúvaním vybuduje dôveru – ak bude počúvať, ľudia sa jej viac otvoria. Pretože pohľad jednotlivca na svet je subjektívny a ostatní ho vidia inak, rozšíri si tým obzory. Tým sa otvára možnosť vidieť veci z iného pohľadu.

Kto počúva, stane sa trpezlivejším. Pretože kto počúva, ten nerozpráva, a ak nerozpráva, neskáče do reči. No chce to trénovať trpezlivosť. Okrem toho počúvanie robí človeka prístupnejším. To znamená, že ľudia v okolí budú uvoľnenejší.

Aktívne počúvanie osobe dáva možnosť získať potrebné informácie, čim si rozvinie svoje schopnosti. Zároveň, naozaj, ušetrí čas a peniaze. Ak človek veci dobre odkomunikuje, vie problémy riešiť efektívnejšie a rýchlejšie.

No a na záver, počúvanie pomáha riešiť problémy. Ak budete človek aktívne počúvať svojich ľudí, skôr pochopí ich problémy a bude vedieť s nimi pracovať. Pomôže mu to pochopiť, čo je potrebné zmeniť a na čom pracovať, aby si udržal talenty.

Aktívne počúvať sa dá naučiť, chce to len tréning a isté znalosti ohľadom toho, ako ľudia komunikujú.

8 krokov k tomu, ako sa naučiť počúvať

Tu je malý návod, alebo aspoň taká nápoveda, ako vylepšiť svoje načúvacie schopnosti. Nejde len o čisté uši, ale aj o charakteristiku seba samého.

 • V konverzácii zaujať postoj, že sa chce človek niečo naučiť – nezáleží na tom, o koho ide. Od každého sa máme čo naučiť. Ak budeme vnímať takto každého jednotlivca, sme na dobrej ceste k ozajstnému načúvaniu.
 • Nerozprávať, zamerať sa na hovoriaceho – nutkanie niečo povedať treba zakaždým potlačiť. A nie len to, ale aj nutkanie rozmýšľať, čo ideme povedať. Neustále sa treba sledovať a ak nám myšlienky utekajú, musíme sa zamerať späť na hovoriaceho.
 • Otvoriť a usmerniť konverzáciu – každá konverzácie sa dá obohatiť otvorenými otázkami. To sú tie, na ktoré sa nedá odpovedať iba áno alebo nie. Tým hovoriaceho podporíme, aby rozprával. Zároveň bude mať pocit, že na ňom záleží a bude sa budovať dôvera.  
 • Prejsť na podrobnosti – Pomocou otázok sa dá dopracovať k ďalším detailom. Tým pochopíme, o čom sa rozpráva a overíme si informácie.
 • Zhrnúť, čo počujeme – Niekedy vyhodnocujeme prijímané informácie na základe našich zážitkov a skúseností. Pritom hovoriaci tým môže myslieť niečo úplne iné. Takto vznikajú najčastejšie nezhody pri komunikácii – predpokladáme a domýšľame si.
 • Podporiť pozitívnu spätnú väzbu – Každému môžeme napomôcť malým úsmevom, kývnutím hlavy či pozitívnou otázkou. Hovoriaceho to podporí vyjadriť svoju myšlienku.
 • Počúvať celkový význam – skutočné posolstvo môže byť neverbálne alebo emocionálne. Kontrola reči tela je jedným zo spôsobov, ako hľadať skutočné porozumenie.
 • Venovať pozornosť svojim reakciám – aj spôsob, ako na otázku reagujeme, je súčasťou dialógu. Myseľ by sme mali mať neustále otvorenú. Zároveň treba rešpektovať názor inej osoby, aj keď s ňou nesúhlasíme.

Líderstvo je o práci s ľuďmi, ostatné je operatívny manažment. To ako ľudia pochopia informáciu, ktorú človek hovorí, záleží na ňom. To ako budú na ňu reagovať, vieme z časti tiež ovplyvniť.

Ako byť dobrým lídrom

Vedenie je základom úspechu v každom podniku. Bez ohľadu na to, či niekto riadi malý začínajúci podnik alebo veľkú korporáciu. Efektívne líderstvo je nevyhnutné na to, aby človk zo svojich zamestnancov dostal tie najlepšie výkony. Tu je niekoľko spôsobov, ako sa stať efektívnym lídrom vo svojom podniku:

 1. Byť príkladom. Ľudia sa učia, čo majú robiť, keď pozorujú svojho lídra a jeho tím. Správny líder by mal modelovať správanie, ktoré chce vidieť u ostatných.
 2. Byť dobrým poslucháčom. Dobrí lídri sú otvorení novým nápadom a spätnej väzbe od svojho tímu. Líder by mal vytvoriť jasný komunikačný proces a pozorne počúvať pozitívnu aj negatívnu spätnú väzbu.
 3. Nastaviť vysoké štandardy. Tím od lídra očakáva, že nastaví štandardy toho, aký výkon sa od zamestnanca očakáva. V tomto prípade treba stanoviť jasné ciele a očakávania a vyžadovať od svojho tímu dokonalosť.
 4. Delegovanie zodpovednosti. Delegovanie úloh a zodpovedností na iných je kľúčovou súčasťou toho, aby bol človek dobrým vedúcim. Stačí pustiť opraty z rúk a nechať svoj tím prevziať vedenie pri určitých projektoch a úlohách.
 5. Odmeniť dobrý výkon. Keď zamestnanci podávajú dobrý výkon, treba ich pochváliť a odmeniť. To v nich vzbudí pocit hrdosti na svoju prácu a motivuje ich, aby sa usilovali o viac.
 6. Prejaviť empatiu. Dobrý vedúci oslovuje svoj tím a prejavuje starostlivosť a empatiu. Uzná a pochopí ich potreby, aby im mohol poskytnúť lepšie zdroje a podporu.
 7. Podporiť spoluprácu. Líder by mal vytvoriť prostredie, v ktorom sa ľudia môžu deliť o nápady a učiť sa jeden od druhého. V takomto prostredí sa rozvíja kreativita a konflikty sa riešia zdravým spôsobom.

Zavedením týchto stratégií bude môcť človek podporiť prostredie, v ktorom každý dokáže vydať zo seba to najlepšie a pracovať spoločne ako tím.

Zopár rád navyše aj mimo pracovného života

Či už je niekto vo vážnom vzťahu, rozpráva sa s priateľom alebo má stretnutie s kolegami, počúvanie toho, čo mu chce druhá osoba povedať, môže mať veľký význam.

Počúvanie je neuveriteľne dôležitá komunikačná zručnosť a jeho výhody presahujú samozrejmosť, že sa obe strany navzájom chápu.

Skutočné počúvanie druhých si vyžaduje, aby poslucháč zostal zapojený do rozhovoru. Pristupovať ku konverzácii s úmyslom počúvať je neuveriteľne prospešné, pretože poslucháč naozaj vstrebe to, čo chce osoba povedať. Lepšie tak pochopí jej perspektívu.

Rozhovor je tak zmysluplnejší, pretože poslucháč si dokáže pripraviť premyslené otázky a pripomienky. Okrem toho, aktívne počúvanie dokáže vytvoriť hlbšie spojenie. Hovoriacemu to dáva najavo, že jeho slová a názory rešpektuje.

Ak osoba, ktorá rozpráva, vidí, že ju niekto počúva, dodá jej to pocit potvrdenia a útechy. Ich pocity a názory sú vypočuté a to im môže pohladiť dušu. Rozhovor s niekým, kto pozorne počúva, je odrazu pozitívnejší. Zvyšuje totiž sebadôveru a podporuje zraniteľnejšie rozhovory.

Okrem toho, ak je potrebné prediskutovať nejaký problém alebo vyriešiť nejakú záležitosť, skutočné počúvanie druhej osoby môže pomôcť odhaliť riešenia. Poslucháčovi to totiž umožňuje získať ďalší pohľad na problém.

Lepším počúvaním získajú benefity obe strany rozhovoru. Rozhovor vytvára platformu na spoznávanie nových perspektív a otvára možnosti riešiť problémy. Počúvanie poskytuje hovoriacemu vítaný priestor na vyjadrenie jeho potrieb a emócií bez posudzovania.

Aktívne počúvanie je neuveriteľne prospešný zvyk. Prehlbuje to vzájomné spojenie, porozumenie aj rešpekt. Prehlbuje to vzťahy nie len v práci, ale aj doma s rodinou a svojimi blízkymi.