Najdlhší tunel na Slovensku – prehľad cestných tunelov a ich charakteristika

najdlhší tunel na Slovensku

Najdlhším cestným tunelom na Slovensku je tunel Branisko. Nachádza sa na diaľnici D1 v úseku medzi Beharovcami a Fričovcami. Má dĺžku 4975 metrov. Tento tunel bol otvorený 29. júna 2003 a odvtedy je veľkou pomocou a úľavou pre vodičov, ktorí tadiaľ prechádzajú, keďže nahradil často náročný prechod cez pohorie Branisko.

Tunel Branisko, ako najdlhší tunel na Slovensku využívajú mnohí vodiči, ktorí prechádzajú od Prešova smerom na Spiš a do Levoče.

Tunel Branisko je aktuálne otvorený

Prejsť tunelom Branisko je v súčasnosti bezproblémové. Tunel Branisko je aktuálne otvorený, uzatvára sa iba počas dopravných nehôd a v čase jeho pravidelnej údržby. V tom čase je doprava odklonená a vodiči musia prechádzať pohorím Branisko ako za čias, keď ešte tunel nebol v prevádzke.

Aktuálne otvorený tunel Branisko má ako jediný tunel na Slovensku iba jednu rúru, výstavba tej druhej sa začína plánovať už v tieto dni, keďže Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž na vypracovanie štúdie jej realizovateľnosti.

Dopravné tunely na Slovensku

Dopravné tunely na Slovensku sú infraštruktúrou, ktorá slúži pre potreby bezpečnej a pohodlnej dopravy pozdĺž diaľničných trás. Tunel často slúži ako alternatívny spôsob prekonávania prirodzených prekážok, ako sú vysoké kopce. Vďaka tunelom sa dokáže prejsť na druhú stranu kopca, ktorú by inak bolo možné prekonať ťažšou formou.

Slovensko má niekoľko dopravných tunelov, ktoré sú postavené na mnohých miestach diaľnice D1. Spolu ich je 12, ktoré sú aktuálne v prevádzke. Ide o tunel Stratená, Branisko, Horelica, Sitina, Bôrik, Šibeník, Poľana, Svrčinovec, Považský Chlmec, Ovčiarsko, Žilina a Prešov.

Tunely na Slovensku slúžia ako bezpečná a rýchla alternatíva cestovania a sú pripravené na rôzne poveternostné podmienky a aj vďaka tomu je prechod tunelom pre cestujúcich čo najbezpečnejší a maximálne príjemný.

Na výstavbu a údržbu tunelov sa poskytujú veľké finančné prostriedky a podpora zo strany vlády. Vďaka dopravným tunelom sa vyriešili mnohé dlhodobé problémy s dopravou a boli využité mnohonásobne. A rovnako ako mnohé druhy infraštruktúry, sú tiež nesporne užitočné pre bezpečnosť, pohodlie a trvalú cestovnú sieť.

Tunel Sitina

Tunel Sitina sa nachádza v Bratislave na diaľnici D2. Tvorí súčasť diaľničného úseku Lamačská cesta-Staré grunty. Tunel Sitina bol otvorený v júni v roku 2007. Obsahuje dve samostatné rúry a každá z nich je dvojpruhová. Ide o prvý slovenský tunel s dvomi rúrami.

Tunel Bôrik

Tunel Bôrik má dĺžku 999 metrov. Nachádza sa medzi Mengusovcami a Jánovcami v Prešovskom kraji v okrese Poprad. Ide o prvý diaľničný tunel s povolením prepravy nebezpečných látok. Tunel Bôrik bol otvorený v decembri v roku 2009.

Tunel Šibenik

Aj tunel Šibenik sa nachádza v Prešovskom kraji v okrese Levoča. Otvorený bol 30. novembra 2015. Ide o tunel, ktorý má dve rúry s dĺžkou 591 metrov. Tunel Šibenik má únikový východ odkiaľ je možné prejsť do druhej rúry tunela.

Tunel Karpaty

Tunel Karpaty by mal byť diaľničný tunel vedúci popod Malé Karpaty na diaľnici D4. Počíta s dĺžkou 10980 metrov čím by sa stal najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku, ako aj druhým najdlhším tunelom s dvomi rúrami v Európe.

V súčasnosti sa vypracovávajú štúdie, ktoré majú za cieľ skúmať, či by bola výstavba tunela Karpaty vhodná alebo nie. Realizácia výstavby závisí samozrejme aj od financií.

Tunel Čebrať je aktuálne vo výstavbe

Tunel Čebrať sa aktuálne nachádza vo výstavbe medzi Hubovou a Ivachnovou na diaľnici D1. Ide o dvojrúrový tunel, ktorý počíta s dĺžkou 3,6 kilometrov.

Aktuálne správy o otvorení tunela Čebrať a jeho odovzdaní do užívania hovoria o roku 2024, čím sa stane tretím najdlhším tunelom na Slovensku.

Najdlhší železničný tunel na Slovensku

Čremošniansky tunel je najdlhší železničný tunel na Slovensku. Nachádza sa na trati Vrútky-Zvolen. Tunel má dĺžku 4 697 metrov a je najdlhším železničným tunelom nielen na Slovensku, avšak aj v bývalom Československu.

Tento najdlhší železničný tunel na Slovensku bol postavený v rokoch 1936 až 1940.

Najväčším problémom pri jeho výstavbe a razení boli výtrysky vody, voda z tunela odtekala ešte rok po jeho dokončení. Asi v strede tunela sa nachádza vetracia šachta a ventilačný systém, ktorý ovláda výpravca v stanici Čremošné.

Najdlhší tunel na svete

Najdlhší tunel na svete je Gotthardský železničný tunel, ktorý je dlhý 57 kilometrov. Tunel prechádza popod alpský Gotthardský masív v strede švajčiarskych Álp.

Tunel, ktorý bol otvorený v roku 2016, predstavuje kľúčový článok európskej železničnej siete, ktorý spája severnú a južnú Európu rýchlejšie a efektívnejšie ako kedykoľvek predtým.

Tunel postavila švajčiarska spoločnosť Alptransit Gotthard Ltd. v rámci projektu na zlepšenie európskej železničnej infraštruktúry. Tento projekt, známy ako Nové železničné spojenie cez Alpy (NRLA), financovala švajčiarska federálna vláda a zahŕňa Gotthardský základný tunel, ako aj základný tunel Ceneri – oba sú segmentmi tej istej trasy.

Gotthardský železničný tunel je mimoriadnym technickým dielom. Je to aj veľmi bezpečný tunel, ktorý bol vybudovaný s množstvom bezpečnostných systémov vrátane kamier, detektorov radiácie a evakuačných ciest.

Výstavba tunela bola ocenená ako pozoruhodný a pôsobivý inžiniersky výkon. Získala niekoľko ocenení vrátane prestížnej ceny švédskej vlády za rok 2017 v oblasti stavebného a konštrukčného inžinierstva.

Tento najdlhší tunel na svete poskytuje mnoho hospodárskych výhod, ktoré boli v čoraz globalizovanejšom svete veľmi potrebné. Spojením severnej a južnej Európy tunelom umožnil nákladným a osobným vlakom cestovať rýchlejšie a hospodárnejšie ako kedykoľvek predtým. Nákup lístka na vlak je navyše rýchly a dostupný aj online.

To má pozitívny vplyv na ekonomiky oboch regiónov, pretože poskytuje dôležité dopravné spojenie a generuje významné príjmy pre ekonomiky oboch regiónov.

Gotthardský železničný tunel je pôsobivým príkladom moderného inžinierstva a je dôkazom toho, čo sa dá dosiahnuť, keď sa národy spoja, aby zrealizovali spoločnú víziu. Bol kľúčovou súčasťou zefektívnenia európskej dopravy a očakáva sa, že zostane dôležitou súčasťou európskej železničnej siete aj v nasledujúcich rokoch.

Sú cestné a železničné tunely bezpečné?

Cestné a železničné tunely majú vo všetkých krajinách dôležitú úlohu. Aby boli pre motoristov, pasažierov a tovary bezpečné, je potrebné stanoviť primerané opatrenia na to, aby sa minimalizoval rizikový faktor istoty. Na zabezpečenie bezpečnosti má často vplyv viacero faktorov: bezpečnostná opatrenia, konštrukčné vlastnosti tunela, riadenie dopravy, hasiaci systém, ventilačný systém a ďalšie.

V posledných desaťročiach si vývojári sústavne uvedomujú, že najefektívnejší spôsob ako zabezpečiť bezpečnosť v tuneli je stanoviť osvedčenú politiku prevencie nehôd. Ide o striktné regulačné opatrenia, ako je napríklad obmedzenie rýchlosti, zákaz predchádzania, obmedzenie používania svetelných zdrojov, obmedzenie pohybu chodcov, pravidelné vykonávanie kontrol a kontroly kapacít.

Väčšina moderných tunelov je navrhnutá tak, aby im dodávala bezpečnosť. Tieto tunely sú na normy pri správnom používaní relatívne bezpečné a ľahko prístupné. Tunely sú navrhnuté so systémami na odvod vody v prípade požiaru. Sú tiež vybavené fresh-airovými kanálmi a ukončené obrátenými filtrami na zlepšenie vetrania.

Ventilačné systémy sú často uzavreté dvomi pármi prechodov, vrátane zadných dvierok. Bezpečnosť železničných tunelov je tiež dôležitá. Je potrebné stanoviť dopravné obmedzenia v miestach, kde sa považuje za potrebné, zabezpečiť bezpečnostné prvky, ako sú voľný kurz a masky, a vykonávať pravidelné kontroly.

Všeobecne je možné skonštatovať, že cestné a železničné tunely sú bezpečné pre vodičov, cestujúcich a náklad, ak dodržiavajú bezpečnostné opatrenia, ktoré spravujú oblasť tunela. Bezpečnostné opatrenia sú navrhnuté tak, aby minimalizovali riziká v tejto oblasti a poskytovali maximálnu istotu pre vodičov a pasažierov.

Od konštrukcie samotnej stavby až po prevádzkové procesy, existuje mnoho prístupov, ktoré môžu byť použité na zvýšenie bezpečia a stabilitu v tuneli. Avšak ak sa nejaké nepríjemné udalosti vyskytnú, opatrenia musia byť prevzaté na prehĺbenie bezpečnosti.