Kríza vo vzťahu?

kríza vo vzťahu

Každé jedno partnerstvo, či vzťah prechádza istými fázami, ktoré musia obidvaja partneri prekonať. Zo začiatku je to fáza zamilovanosti, ktorá je plná eufórie, dobrej nálady. Charakterizuje sa aj vytrvalosťou a energiou, ktorú sme schopní v danej fáze zo seba vydať. Po tejto fáze prichádza fáza lásky, kde si partneri preukazujú vzájomnú dôveru, poznajú sa navzájom veľmi do úplných detailov, starajú sa jeden o druhého a vykazujú o partnera zodpovednosť.

Avšak v každom partnerstve sú obdobia, kedy si partneri nerozumejú, prípadne sa hádajú a vyvíja sa medzi nimi tlak, ktorí ich privedie miestami do bodu otázok. Dané obdobie nazývame aj ako obdobie krízy.

Obdobia krízy

Podľa Matejková (2007) rozlišujeme tri obdobia krízy v partnerstve, a to:

  • Krízu tretieho roku – trvá približne rok a partneri majú pocit, že zamilovanosť odišla, pociťujú u partnera zmenu vlastností, rozchádzajú sa v názoroch, postojoch, prípadne sa zameriavajú na partnerove slabosti a negatíva
  • Krízu siedmeho roku – obdobie je plné stereotypov, kde sa komunikácia obmedzuje iba na jednotlivé témy ako sú domácnosť, deti a pracovný život; problém sa však môže týkať aj sexuálneho života, ktorý už pre partnerov nie je tak inovatívny a vzrušujúci ako na začiatku ich vzťahu
  • Krízu v období medzi 18. a 25. rokom – partneri ostávajú opäť sami ako na začiatku vzťahu, prichádza obdobie, v ktorom si opäť na seba musia zvyknúť a komunikovať nielen o deťoch.

Problémy v partnerstve však môžu nastať z mnoho dôvod a príčin. Je jednoduché sa stať súčasťou konfliktu, no náročnejšie sa z neho vymaniť. Miestami môže ísť o hádky v podobe odlišných postojov, názorov či potrieb, ktoré je jednoduchšie vyriešiť ako hádky negatívne. K daným hádkam radíme zosmiešňovanie partnera, osočovanie, podpichovanie, ktoré môže prejsť až k nevhodným urážkam.

Takýto typ konfliktu prechádza niekoľkými fázami. Prvá je tzv. fáza signálov, kde partneri vedia o svojich problémov, ale zatiaľ ich nevyslovili nahlas. Nasleduje fáza odlišnosti, fáza polarity, separácie, deštrukcie. Poslednou fázou je vyčerpanie, kde obaja z partnerov pociťujú vyčerpanie a zmôžu sa len na vyhýbanie a ignorovanie svojich pocitov a problémov.

Vzťah nie je len o láske a krásnych prežitých chvíľach, ale aj o dôvere, prekonaných konfliktoch a kompromisoch. Uveďme si pár rád podľa Venglářová (2008), ktoré nám pomôžu obdobia krízy prekonať:

  • Prejavte svoje pocity a nebojte si aj poplakať
  • Rozprávajte sa o vašich problémoch s partnerom
  • Premýšľajte o vašich predošlých obdobiach krízy a zamyslite sa, čo by ste urobili tento krát inak
  • Nechajte si poradiť od ľudí, ktorým dôverujete
  • Nebojte sa navštíviť odborníka, v prípade dlhodobej krízy

Ako riešiť krízu vo vzťahu?

Kríza vo vzťahu môže byť veľmi frustrujúca a môže prekonať aj najväčšiu lásku. Niekedy môže byť ťažké nájsť správne riešenie, ale je to možné. Tu je niekoľko krokov ako riešiť krízu vo vzťahu:

1. Povzbudzujte komunikáciu. Komunikácia je kľúčom k prekonávaniu kríz v každom vzťahu. Základom je naslúchať jeden druhému s prístupom lásky a úcty. Nie je to čas vyhodiť všetku zlosť a námietky. Je dôležité udržiavať odstup a uznať, že váš partner môže mať iný názor.

2. Rozšírte svoje pochopenie. V krízových okamihoch obaja potrebujú, aby sa pochopili. Zaistite, aby ste sa cítili akceptovaní za to, čo robíte. Zamerajte sa na vzbudzovanie dobrého pocitu medzi vami, aby ste úprimne mohli počuť jeden druhého.

3. Prečítajte si knihu. Ak máte problém, prečítajte si knihu, ktorá vám môže poskytnúť viac pochopenia, učenia a riešení. V knihách môžete nájsť cenné rady a tréningy na to, ako prekonať krízu.

4. Zoberte si prázdny list. Vyhnite sa sledovaniu názoru na daný problém. Získajte si odstup a pozrite sa na situáciu z iného uhla pohľadu. Zaznamenajte svoje myšlienky, poskytnite priestor pre reflektovanie.

5. Vyhnite sa jednostrannému riešeniu. Choďte na neformálne riešenie. Namiesto toho, aby ste jednostranne presadili svoju myšlienku, spravte rozhovor s vaším partnerom a urobte niečo prospešné pre oboch.

Tieto kroky vám pomôžu prekonať krízu vo vzťahu. Dôležitá je však ochota a prítomnosť lásky jeden k druhému.

Kríza vo vzťahu po 7. rokoch

Každý vzťah je vždy náročným prísľubom náklonnosti a poznania, ktoré sa môže meniť s príchodom času a premieňať sa na čosi hlbšie, lepšie a silnejšie. Avšak, niekedy nastávajú časy, keď medzi dvoma partnermi prichádza kríza. Ak prežívate krízu vo vzťahu, ktorý trvá už sedem rokov, príčiny sú môžu byť rôzne.

Najčastejším dôvodom je jednoducho stagnácia a nedostatok úsilia a pozornosti. Môžete zistiť, že zrazu sa partneri navzájom menej snažia a začína sa stupňovať akési nedorozumenie. Môžu sa ku sebe cítiť menej láskaví ako kedysi, a zrazu im bude chýbať spolu strávený čas.

Avšak, byť sedem rokov spolu nie je krátka doba a pre niektorých to môže byť začiatok konca. V prvom rade, keď ste si istý, že máte krízu vo vzťahu po 7. rokoch, potrebujete otvoriť priestor pre komunikáciu. Aby ste sa dokázali vyrovnať s vaším vzťahom, musíte mať čestné, otvorené a osobné konverzácie s partnerom, aby sa obaja cítili, že sa počúvajú a akceptujú.

Okrem toho je potrebné spoločne hľadať spôsoby, ako obnoviť zmysel pre blízkosť medzi vami. Je potrebné nájsť tie nádherné veci, ktoré ste robili viackrát, a ktoré vás v minulosti priťahovali. Udržanie znamení náklonnosti, prežívanie nových aktivít spolu a vytváranie nových spomienok je dôležité.

Ďalej, je bežné, že so stále sa narúšajúcim vzťahom potrebujú obaja partneri pomoc od niekoho iného. Vyhľadajte služby profesionála, ktorý má skúsenosti s koučovaním a podporou vo vzťahu.

Poslednou vecou je dôvera. Ak si myslíte, že potrebujete obnovu vzťahu, potom musíte byť schopný obnoviť dôveru. Ak si partneri môžu dôverovať, je oveľa jednoduchšie prekonať akúkoľvek príčinu krízy. Keď sa komunikácia, blízkosť a dôvera obnovia, bude možné prekonať akúkoľvek krízu, a obnoví sa pocit bezpečia.

Kríza vo vzťahu po narodení dieťaťa

Kríza vo vzťahu po narodení dieťaťa je stav, ktorý má schopnosť prejsť často veľmi negatívnym smerom. Ak však nastane tento stav, obidvaja partneri by sa mali zamyslieť nad dôsledkami svojich rozhodnutí a motiváciou pri ich uplatňovaní. Otázka zostáva: prečo sa to stane po narodení dieťaťa?

Kríza vo vzťahu je často spôsobená stresom, ktorý súvisí s narodením nového prírastku. To znamená, že súčasný stav a prístup k vzťahu sa mení, čím sa zhoršuje jeho kvalita. Obidvaja partneri budú vystavení obrovskému množstvu nových povinností a zmien vo svojom živote. Môže sa to javiť ako výzva pre oboch partnerov, aby dokázali prekonať zmenu vo svojom vzťahu a prispôsobiť sa vzájomným potrebám.

Okrem toho riziko po narodení dieťaťa je to, že sa váš vzťah stane sekundárnym. Tento stav často pretrváva, keď sa narodí dieťa, pretože obidva partneri majú zodpovednosť za dieťa a samých seba. Aby ste predišli tomuto stavu, je veľmi dôležité, aby obidvaja partneri pevne prijali svoje miesta v novom vzťahu a rovnako pevne stáli pri sebe.

Kríza vo vzťahu po narodení dieťaťa môže byť obzvlášť obtiažna pre obidva partnerov. Je to preto, že dodáva vzťahu nový význam a role. Niektorí ľudia tieto zmeny odmietajú a nie sú schopní sa prispôsobiť požiadavkám nového vzťahu.

Pre udržanie vášho vzťahu sa budete musieť rozhodnúť podieľať sa na riešení problémov, ktoré sa vynárajú počas procesu. Konieckoncov, kríza vo vzťahu po narodení dieťaťa sa dá prekonať, ak obidvaja partneri zvolia kroky, aby sa zlepšila kvalita ich vzťahu.

Odporúča sa často diskutovať o pocitoch každej osoby a tráviť čas s dieťaťom a navzájom. Najmä vo chvíli, keď sa dieťa pozrie do očí a začne plakať, je potrebné, aby obidvaja partneri prišli na to a objavili, čo dieťa skutočne potrebuje. Takýmto spôsobom si môžu obaja udržať emocionálnu väzbu, ktorá je nevyhnutná pre jeho prežitie.