Kompresné podkolienky pri športe: Áno či Nie?

Kompresné podkolienky získali v posledných rokoch na popularite. A to nielen medzi profesionálnymi, ale i medzi rekreačnými športovcami.

Pôvodne vznikli za účelom liečby hlbokej žilovej trombózy, ochorenia pri ktorom krvná zrazenina zabraňuje prietoku krvi v žile.

V súčasnosti sú však marketingovo odporúčané ako prostriedok na lepší prietok krvi v tele.

Začali ich používať najmä športovci pri vytrvalostných disciplínach v behu, triatlone i cyklistike, ale svojich priaznivcov si nájdu i medzi šprintérmi a basketbalistami.

Výrobcovia kompresných podkolienok vo svojich marketingových aktivitách často cielia práve na vytrvalostných športovcov. Podsúvajú iba údajné priaznivé účinky, ktoré majú kompresné podkolienky najmä na športový výkon a zrýchlenú regeneráciu.

Pozrela som sa bližšie na to, čo sa tvrdí na stránkach slovenských e-shopov o kompresných podkolienkach a porovnala som tieto tvrdenia s realitou založenou na vedeckých štúdiach ich účinkov.

Chcete vedieť, aké sú závery tohto porovnania?

Čo o kompresných podkolienkach tvrdia slovenské e-shopy?

Najskôr som teda zozbierala zopár tvrdení o kompresných podkolienkach na slovenských e-shopoch.

Dozvedela som sa napríklad, že

Prednosti kompresných produktov: urýchľujú odplavovanie kyseliny mliečnej zo svalov, tým zlepšujú výkon a urýchľujú následnú regeneráciu, znižujú svalové otrasy a riziko poranenia svalov, eliminujú tvorbu opuchov …

Zdroj: sportos.sk

alebo

Podkolienky s kompresiou ale zaistí oporu lýtkových svalov, čo bude mať vplyv na lepší výkon, zníženie rizika úrazu a menšiu mieru únavy. Vďaka tomu je pri používaní kompresných bežeckých podkolienok možné zaradiť dlhšie tréningy a náročnejšiu záťaž. Ďalšími prednosťami podkolienok je redukcia kyseliny mliečnej v krvi, skrátenie doby svalovej regenerácie a stabilizácia telesnej teploty. Rad bežcov opisuje, že kompresné podkolienky využívajú predovšetkým v zime, kedy tak nohy chránia pred chladom a vlhkom … predchádza vzniku opuchom a bolestiam nôh.

Zdroj: newline.sk

Keby som mala zhrnúť tieto tvrdenia, tak kompresné podkolienky by mali mať (podľa marketérov) najmä tieto výhody:

  1. Lepší športový výkon
  2. Zníženie prítomnosti kyseliny mliečnej (laktátu) vo svaloch
  3. Znižovanie svalových otrasov a rizika poranenia svalov (predpokladám, že počas športovej aktivity, keďže sa spomínajú otrasy)
  4. Možnosť dlhšieho a kvalitnejšieho tréningu
  5. Skrátenie doby svalovej regenerácie
  6. Stabilizácia telesnej teploty (ako benefit)
  7. Predchádzanie vzniku opuchov

Je tomu skutočne tak vo všetkých prípadoch?

Poďme sa na tieto tvrdenia pozrieť bližšie bod po bode.

1. Zlepšujú kompresné podkolienky športový výkon?

Existuje mnoho vedeckých štúdii na túto tému, pričom pod drobnohľadom bolo viacero športov, pri ktorých sa kompresné podkolienky bežne používajú.

Najlepšie výsledky by sa podľa marketingu dali čakať pri vytrvalostných športoch.

Pri testovaní kompresných podkolienok na bežcoch počas maratónu sa zistilo, že pri ich použití nedochádza k lepšiemu výkonu ani k zabráneniu svalových zranení počas behu (1).

V prípade dlhších behov je teda ich používanie neefektívna metóda.

Graf č. 1 Zdroj: Long-term effects of graduated compression stockings on cardiorespiratory performance JI Priego,corresponding author1,2 AG Lucas-Cuevas,1 I Aparicio,1 JV Giménez,1 JM Cortell-Tormo,3 and P Pérez-Soriano1, Biology of Sport

Pri testovaní na rekreačných bežcoch na kratšiu vzdialenosť počas 3 týždňoch používania sa rovnako nezistil žiaden vplyv na výkonnosť a kardiorespiračné parametre (2).

Graf č. 1 znázorňuje výsledky pozorovanie medzi skupinou GCS – nositelia kompresných podkolienok a skupinou PLACEBO – ktorí nosili podobné nekompresné podkolienky.

V prípade použitia podkolienok počas cyklistiky sa rovnako výkon buď nezvýšil, alebo zvýšil iba zanedbateľne (3).

K zlepšeniu výkonu došlo, ak cyklisti nosili kompresné podkolienky v čase PO pretekoch. Pri meraní výkonu v 40 km dlhej časovke boli výsledky v následnej časovke po 24 hodinovom oddychu s kompresným výstrojom lepšie, ako pri skupine, ktorá počas regenerácie nosila nekompresnú výstroj. Kompresia tak dopomohla k lepšej regenerácii a lepšiemu výkonu, ale až v následnom preteku (4).

Pri testovaní kompresných legín u šprintérov na 400m sa taktiež nezistil žiaden vplyv na výkon atlétov, aj keď vnímanie záťaže bolo nižšie v skupine, ktorá ich používala (5).

ZÁVER: NIE. Kompresné podkolienky nezlepšujú okamžitý výkon, ak sú používané počas športovej aktivity. K lepšiemu výkonu môže dochádzať počas športovej aktivity v následných dňoch, ak sú podkolienky nosené počas regenerácie. 

2. Znižujú prítomnosť laktátu vo svaloch?

Prítomnosť laktátu v svaloch počas športovej aktivity priamo ovplyvňuje výkon.

Pri porovnaní troch rôznych druhov kompresných podkolienok, ktoré sa odlišovali rozličným stupňom kompresie, počas testovacieho behu sa zistilo, že žiadne z nich neprispievajú k nižšej hladine laktátu ani k lepšiemu výkonu počas behu (6).

Pri testovaní profesionálnych bežcov na bežeckých pásoch počas 40-minútového behu sa taktiež nezistila znížená koncentrácia laktátu, ani vyššia výkonnosť pri použití kompresných podkolienok (7).

Počas testovania na cyklistickom ergometri paradoxne došlo k výraznému nárastu prítomnosti laktátu počas trvania fyzickej aktivity a k následnému poklesu laktátu až po fyzickej aktivite u športovcov, ktorí nosili pri teste kompresné podkolienky (8).

ZÁVER: NIE – ani omylom! Nosením kompresných podkolienok nedochádza k nižšej hladine laktátu počas fyzickej aktivity. 

Dlhodobý vplyv otrasov na bežcov počas behu zvyšuje riziko zranenia.

40 bežcov bolo testovaných za použitia kompresných podkolienok a bez nich počas 3 týždňov. Počas behu boli v pravidelných intervaloch testovaní na vplyv otrasov (9).

Záverom bolo, že nosením podkolienok bol tento vplyv do značnej miery obmedzený a bežci sa tak počas behu cítili komfortnejšie.

Kompresné podkolienky preto pravdepodobne ochraňujú svaly pred otrasmi.

ZÁVER: ÁNO. Nosením podkolienok počas behu dochádza k miernejším otrasom svalov a znižujú tak riziko zranenia spôsobeného týmito otrasmi.