Klávesové skratky – ktoré je dobré poznať?

Každý užívateľ počítača dnes isto pozná a používa počítačové skratky. Ide o špeciálne kombinácie klávesov, ktoré umožňujú rýchlo vykonávať úlohy na počítači alebo notebooku. Vďaka klávesovým skratkám možno rýchlo skopírovať text či prepínať medzi internetovými oknami.

Neoceniteľné v elektronickej komunikácii, najmú medzi mladými užívateľmi sociálnych sietí, sú PC skratky. Počítačové skratky sú formou komunikácie, ktorá sa najčastejšie spája s písaním textových správ, sociálnymi médiami a celkovým používaním internetu. Existujú už roky a postupne sa vyvíjali.

Na čo slúžia klávesové skratky

Klávesové skratky sú špeciálne kombinácie klávesov, ktoré umožňujú rýchlo vykonávať úlohy na počítači alebo notebooku. Tieto kombinácie klávesov umožňujú jednoduchý prístup k určitým nástrojom počítača.

Klávesové skratky možno použiť na:

  • otváranie ponúk
  • ukladanie dokumentov
  • kopírovanie a vkladanie textov
  • tlač dokumentov
  • vykonávanie iných často používaných príkazov

Najbežnejšou klávesovou skratkou sú klávesy Control (Ctrl) a C, ktoré sa používajú na kopírovanie a vkladanie textu.

Klávesové skratky Alt a Tab sa používajú na prepínanie medzi otvorenými programami. Klávesové skratky Alt a F4 zatvárajú aktuálny program.

Klávesy Command a C kopírujú vybranú položku a klávesy Command a V kopírovanú položku vkladajú.

Výhodou používania klávesových skratiek je, že môžu ušetriť veľa času. Väčšinou netreba dať ruky preč z klávesnice, aby človek získal prístup k určitému príkazu. Klávesové skratky si možno prispôsobiť podľa svojich preferencií a nemusia byť rovnaké ako predvolené.

Naučiť sa používať klávesové skratky môže pomôcť zvýšiť efektivitu a produktivitu pri práci s počítačom alebo notebookom. Môže to ušetriť veľa času a zefektívniť priebeh práce. Klávesové skratky sú skvelým nástrojom na ovládanie bez ohľadu na to, či počítač používa začiatočník alebo skúsený používateľ počítača.

Najpoužívanejšie klávesnicové skratky

Klávesové skratky sú kombinácie dvoch alebo viacerých klávesov, ktoré sa používajú na vykonanie úlohy, ktorá by zvyčajne vyžadovala viac krokov. Bežne sa používajú na zlepšenie efektivity práce a na úsporu času pri používaní softvéru vo viacerých operačných systémoch.

Najobľúbenejšie klávesové skratky sa používajú na zobrazenie ponúk, zrušenie a vrátenie položiek, kopírovanie a vkladanie položiek a otváranie alebo zatváranie okien.

V operačných systémoch Windows sa používajú napríklad klávesové skratky znakov:

  • Control (Ctrl) často používa spolu s klávesmi s písmenami alebo šípkami, napríklad Ctrl+S na uloženie dokumentu a Ctrl+X na vyrezanie

Operačný systém Mac ponúka napríklad takéto klávesové skratky znakov:

  • Command (⌘) a Option často používajú samostatne alebo v kombinácii s klávesmi s písmenami alebo šípkami

V reakcii na čoraz rozmanitejšie a zložitejšie funkcie softvéru sa v digitálnom veku veľmi rozšírili klávesnicové skratky.

Naučenie a zvládnutie klávesnicových skratiek môže zvýšiť produktivitu práce a ušetriť čas – od jednoduchých kombinácií písmenových klávesov až po používanie funkčného klávesu (Fn) s inými klávesmi.

Klávesové skratky Alt

Pri prístupe k ponukám sa v operačných systémoch Windows často používajú klávesové skratky Alt, zatiaľ čo v systémoch Mac sa používa kláves Control (Ctrl).

Pre vrátenie späť predtým vykonanej akcie sa používa stlačenie počítačových skratiek Control (Ctrl) a Z na klávesnici. PC skratka pre vrátenie späť je Control (Ctrl) + Y.

Pokiaľ ide o kopírovanie a vkladanie položiek, v operačných systémoch Windows sa najčastejšie používajú PC skratky Control (Ctrl) + C a Control (Ctrl) + V. V počítačoch Mac sa používajú kombinácie klávesov Command (⌘) + C a Command (⌘) + V.

A napokon, najčastejšie používanou klávesovou skratkou na zatvorenie okna je Alt + F4 v operačných systémoch Windows, zatiaľ čo na počítačoch Mac sa používa kombinácia Command (⌘) + W.

Podobne sa Alt + Tab používa na prepínanie medzi otvorenými oknami v systémoch Windows a Command (⌘) + Tab sa používa na počítačoch Mac.

PC skratky v komunikácii obľubujú najmú tínedžeri

Počítačové skratky sú formou komunikácie, ktorá sa najčastejšie spája s písaním textových správ, sociálnymi médiami a celkovým používaním internetu. Existujú už roky a postupne sa vyvíjali.

PC skratky sa používajú ako spôsob skrátenia textu v snahe znížiť počet znakov použitých v správe. Je to užitočné najmä pre používateľov, ktorí sú obmedzení počtom znakov, ktoré môžu použiť v textových správach alebo v príspevkoch v sociálnych médiách, ako napríklad používatelia Twitteru, ktorí sú obmedzení na 140 znakov.

Americká spoločnosť uskutočnila v roku 2010 prieskum, v ktorom zistila, že 75 % amerických tínedžerov pravidelne používa pri písaní správ počítačové skratky. Toto číslo sa odvtedy pravdepodobne zvýšilo vzhľadom na rozšírenosť inteligentných telefónov a následnú popularitu textových správ.

Okrem textových správ sa skratky PC bežne používajú aj na stránkach sociálnych médií, ako sú Twitter, Facebook a Instagram. Často predstavujú rýchly spôsob vyjadrenia myšlienok a názorov publiku. Okrem toho vzhľadom na charakter sociálnych médií nemusia mať používatelia vždy priestor na napísanie celého slova, preto sa PC skratky používajú na úsporu času a miesta.

Celkovo možno povedať, že počítačové skratky sa vďaka meniacemu sa komunikačnému prostrediu výrazne rozšírili. Možno sa s nimi stretnúť na internetových fórach s komentármi, v aplikáciách na okamžité zasielanie správ, na blogoch a inde. S rozvojom a zmenami technológií sa menia aj spôsoby komunikácie a počítačové skratky, ktoré používame.

Prvé klávesové skratky sa objavili už v 60. rokoch

Klávesové skratky sú prvkom moderného používania počítača, ktorý zjednodušuje zadávanie často používaných príkazov. Používanie klávesových skratiek môže výrazne skrátiť čas potrebný na vykonanie úlohy. Koncept klávesovej skratky je však oveľa starší ako moderné počítače používané v súčasnosti.

Prvýkrát sa vstup v štýle „skratky“ objavil začiatkom 60. rokov minulého storočia, keď spoločnosť XEROX vyvinula jazyk SCL (Supervisory Control Language) na riadenie svojich prvých počítačov v rámci projektu PARC Alto.

SCL bol jazyk navrhnutý pre počítač PARC Alto, ktorý bol optimalizovaný pre vstup z klávesnice. V tomto jazyku sa dali zadávať príkazy ako „kopírovať“, „vymazať“, „tlačiť“ a „vykonať“, ktoré vykonali požadované úlohy bez napísania celej vety. To umožňovalo rýchlejšie zadávanie bez potreby memorovania.

Druhý výskyt používania zadávania v štýle „skratiek“ bol koncom 60. rokov, keď sa začali komerčne vyrábať prvé klávesnice. Rozloženie klávesnice bolo navrhnuté tak, aby bolo intuitívnejšie a skrátil sa čas na zadávanie jednotlivých písmen.

Napríklad namiesto písania „ABC“ pre „apple“ bolo možné stlačiť kláves „A“. V niektorých prípadoch počítač dokonca dokázal predvídať, čo chce používateľ napísať, čo umožnilo ešte rýchlejšie písanie.

S vývojom počítačov sa rozšírilo aj používanie klávesových skratiek. V 70. rokoch 20. storočia začali výrobcovia počítačov zavádzať špeciálne klávesy na rýchle vyvolanie funkcií.

Jedným z prvých priekopníkov bola spoločnosť Apple, ktorá v 80. rokoch 20. storočia zaviedla klávesy Command (⌘) a Option (⌥). Stlačením týchto klávesov v kombinácii s inými klávesmi mohol používateľ rýchlo získať prístup k širokej škále možností dostupných v operačnom systéme.

Klávesové skratky posunulo dopredu zavedenie počítačovej myši

Posledným krokom vo vývoji klávesových skratiek bolo zavedenie počítačovej myši. Myš poskytla novú úroveň ovládania a interaktivity s počítačom, ale umožnila aj presnejší proces výberu.

Umožnila používateľom vybrať a vykonať úlohy niekoľkými kliknutiami myšou namiesto úplného vypísania príkazu. Túto úroveň presnosti umožnila len zvýšená rýchlosť počítača, ako aj presnosť samotnej myši.

Dnes sa klávesové skratky používajú vo veľkej miere. Takmer všetky aplikácie majú nejakú formu zadávania skratiek, čo používateľom umožňuje skrátiť čas a znížiť zložitosť príkazov.

Od prvých SCL zo 60. rokov minulého storočia až po modernú klávesnicu a myš v súčasnosti sú klávesové skratky dôležitým vývojom ovládania počítača a sú neoddeliteľnou súčasťou skúseností s používaním.

Klávesové skratky zrýchlili prácu na počítači

V digitálnom veku zohrávajú klávesové skratky pre používateľov kľúčovú úlohu v rôznych kontextoch. Stlačením kombinácie klávesov na klávesnici môžu používatelia jednoducho a rýchlo pristupovať k funkciám a príkazom bez toho, aby museli používať myš alebo touchpad. Tým sa šetrí čas, digitálne úlohy sú efektívnejšie a príjemnejšie.

Jednou z najobľúbenejších oblastí, v ktorých klávesové skratky uľahčujú digitálnu prácu, je prehliadanie webových stránok. Klávesové skratky výrazne skracujú čas potrebný na prechod medzi rôznymi webovými stránkami a vykonávanie určitých činností.

K dispozícii je mnoho skratiek špecifických pre určité webové prehliadače a vyhľadávače, preto je dôležité, aby sa s nimi používatelia oboznámili, aby získali čo najlepšie skúsenosti.

Správa pracovnej plochy je ďalšou oblasťou, kde sú klávesové skratky obľúbené. Väčšina operačných systémov ponúka súbor skratiek, ktoré používateľom umožňujú rýchlo vykonávať bežné činnosti. Používatelia môžu napríklad stlačiť klávesovú skratku Alt+F4 na zatvorenie otvoreného okna, Windows+Tab na prepínanie medzi otvorenými oknami a Ctrl+Alt+Delete na prístup k správcovi úloh.

Klávesnicové skratky ako súčasť aplikácií

Tvorba obsahu tiež výrazne využíva klávesové skratky. Či už používateľ píše textový dokument, vytvára tabuľku alebo upravuje fotografiu, k dispozícii sú desiatky klávesových skratiek na rýchly presun kurzora, kopírovanie textu a manipuláciu s obrázkami. Napríklad stlačením klávesovej skratky Ctrl+S sa dokument uloží a klávesovou skratkou Ctrl+X sa text vyreže.

Mnohé aplikácie na pracovnej ploche sú vybavené vlastnou sadou klávesových skratiek. Programy ako Adobe Photoshop a Adobe Premiere Pro ponúkajú množstvo klávesových skratiek, ktoré uľahčujú úpravu fotografií a videí.

Napríklad stlačenie klávesovej skratky Ctrl+Z umožní používateľovi zrušiť všetky zmeny, ktoré vykonal na obrázku alebo videu, zatiaľ čo stlačenie klávesovej skratky Ctrl+Shift+S uloží súbor v inom formáte.

Klávesnicové skratky sú už dlhý čas neoddeliteľnou súčasťou prakticky každej aplikácie. Práca s nimi nie len ušetrí čas, avšak aj zlepší efektivitu a pohodlnosť používania. Okrem toho, môžu byť tiež veľmi užitočné ak sa človek zamýšľa nad tým, ako vyčistiť počítač.

Existuje niekoľko klávesnicových skratiek, ktoré možno využiť na rýchle a efektívne odstránenie nepotrebných súborov a udržanie počítača v dobrom stave. Jednou z najbežnejších klávesnicových skratiek je Ctrl + A, ktorá slúži na výber všetkých súborov alebo textu v danom okne alebo aplikácii.

Celkovo možno povedať, že klávesové skratky predstavujú výkonný nástroj na digitálne úlohy. Môžu pomôcť urýchliť proces alebo zjednodušiť pracovný postup používateľa. Naučenie sa klávesových skratiek dostupných v rámci operačného systému, webového prehliadača a jednotlivých aplikácií je skvelým spôsobom, ako maximalizovať efektivitu a uľahčiť si digitálnu prácu.