Gender ideológia už aj na Slovensku

Bratislava, 9. 10. 2015 – Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dokument s názvom Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016-2019. Okrem iného sa bude snažiť zaviesť nové pedagogické osnovy, metodiky a učebné materiály, aby boli v súlade s rodovou ideológiou.

Vláda SR prijala 18. februára 2015 Celoštátnu stratégiu ochrany ľudských práv v Slovenskej republike. Na jej základe sa vypracoval spomínaný Akčný plán. Podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová (OĽaNO)  o dokumente povedala: “Som presvedčená, že vláda by mala riešiť naliehavejšie problémy. Máme armádu nezamestnaných mladých ľudí, dôchodcovia žijú na hranici chudoby, mladé rodiny si nemôžu dovoliť viac detí a zdravotne postihnutí zápasia nielen so svojim hendikepom, ale aj s existenčnými problémami. Skupina LGBTI ľudí má rovnaké práva ako aj povinnosti a treba na to dbať. Vytvárať však dojem, že ide o ohrozenú skupinu sa mi nezdá správne. Myslím, že obyvatelia Slovenska si zaslúžia zaoberať sa  konečne poriadne a systematicky vypuklejšími problémami,  ktoré trápia Slovensko.”

Neexistujú relevantné štatistiky, ktoré by vedeli vyčísliť koľko LGBTI osôb na Slovensku, či vo svete žije. Môže ísť preto skutočne len o veľmi malý počet jedincov. Nie je preto potrebné, aby sa o týchto okrajových témach  mali učiť deti  systematicky v školách.  Avšak ich práva už dnes upravuje platná legislatíva. Upozorňuje na to aj Richard Vašečka, predseda poslaneckého klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností: “Odmietam diskrimináciu na základe gender ideológie. LGBTI lobby sa snaží proti pravde a proti presvedčeniu ľudí na Slovensku presadiť nadpráva pre umelo vytvorenú skupinu na základe sexuálneho cítenia.” Richard Vašečka pôsobil viacero rokov ako pedagóg a preto dodáva: “Ako otec a učiteľ odmietam akékoľvek zasahovanie do nášho vzdelávacieho systému na základe tejto ideológie. Vyzývam vládu, aby chránila naše rodiny a špeciálne deti pred takýmito nebezpečenstvami a aby ich nepodporovala.”

K problematike sa vyjadruje aj slovenský europoslanec Branislav Škripek, tiež za OĽaNO. “Na pôde EP sa stretávam s tým pomaly každý deň. Existuje tu konkrétna  snaha priradiť ľuďom s  rôznymi sexuálnymi cíteniami nové “nadpráva”. Začína sa to nadprávom na manželstvo, potom nadprávom na dieťa a umelé oplodnenie a náhradné materstvo.”

“Ak niekto vyjadrí opačný názor, tak je považovaný za extrémistu či spiatočníka, ktorý šíri nenávisť,” vysvetľuje Branislav Škripek. Len minulý týždeň bol spolu so svojimi kolegami z Európskeho kresťanského politického hnutia na pôde EP označený stúpenkyňami feministiek za extrémistu. “Keby gender ideológia nebola taká vážna, tak by som sa tomuto nálepkovaniu len zasmial. Ale je skutočne fakt, že my kresťania, začíname čeliť prenasledovaniu len preto, lebo sa snažíme žiť svoje hodnoty a nebojíme sa ich nahlas zdôrazniť. Máme to už v EP a mám silné obavy, že Slovensko sa otvára novej neslobode gender ideológie,” dodáva na záver Branislav Škripek.

Link na Akčný plán LGBTI ľudí.