Finstat – databáza spoločností, údaje, web

Finstat

Finstat je webový portál na správu finančných údajov. Poskytuje nástroje pre jednoduché a rýchle vedenie kontroly finančných transakcií vo firme. Pomáha sledovať toky peňazí, analyzovať príjmy a výdavky spoločnosti a získať cenné informácie o stave financií. Finstat umožňuje okamžite vyhodnotiť finančné výsledky firmy.

Všetky informácie sú naviac prepojené na sys­tém podpory informačných technológií, ktorý ponúka prístup k informáciám.

Spoločnosť Finstat Slovakia

Finstat Slovakia je slovenská obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje širokú škálu finančných služieb. Služby poskytované spoločnosťou Finstat Slovakia obsahujú analytické a konzultačné služby v oblasti finančného manažmentu, ako aj jednorazové auditové služby.

Skupina poskytuje tiež konzultačné služby v oblasti podnikového financovania, či už priemyslu, alebo financovania projektov pre malé podniky. Spoločnosť poskytuje tiež výber a kontrolu účtovných programov pre účtovné voľby a riadne spravuje účtovné programy.

Finstat Slovakia je tiež zodpovedná za využívanie rôznych finančných nástrojov, ako sú:

  • kapitálové trhy
  • kreditné karty
  • bankové účty
  • investície
  • poistenie

Zhromažďuje, analyzuje a interpretuje finančné údaje v rôznych sektoroch, ako sú podniková stratégia, trh, náklady, likvidita, konkurencia a obchodná politika.

Okrem toho je Finstat Slovakia tiež zodpovedná za implementáciu účtovných a daňových postupov pre svojich klientov.

Webová stránka Finstat.sk

Webová stránka Finstat.sk slúži ako konečná obchodná platforma pre všetkých, ktorí sa snažia dostať najnovšie informácie o finančnom trhu. Finstat.sk agreguje všetky najdôležitejšie informácie o finančnom trhu a ponúka vynikajúci prehľad v tejto oblasti. Plne integrovaná databáza poskytuje profesionálnym investorom a malým podnikom prístup k najaktuálnejším finančným informáciám.

Bezpečný a jednoduchý proces poskytuje ľudom prístup k finančným obchodom bez zbytočných komplikácií. Webová stránka Finstat.sk je presne to, čo finančný trh potrebuje, čo je inšpiratívne pre investorov a obchodníkov.

Spoločnosť Dedoles a Finstat

Dedoles je slovenská spoločnosť zameraná na oblečenie a obuv. Ak záujemca hľadá najnovšie informácie o finančných údajoch spoločnosti Dedoles, na Finstate ich nájdete s úplnými údajmi.

Je tu uvedený finančný audit spoločnosti Dedoles za posledný rok, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje, ako sú predaj, zisky, záväzky, časť vlastného kapitálu, prevádzkové výsledky, voľné príjmy a výdavky, zdroje a použitie finančných prostriedkov, finančné podmienky, príjmy a pod.

Webová stránka Finstat zverejňuje o Dedoles ich finančné údaje. Tie sú užitočné pre všetkých investorov a finančných analytikov, ktorí chcú zvoliť správne rozhodnutia.

Fusakle na Finstat

Na Finstate je možné nájsť všetky potrebné informácie o spoločnosti Fusakle. Registrované údaje zahŕňajú aj identifikačné číslo spoločnosti, jej názov, sídlo, štatút spoločnosti, meno a adresu konateľa, obchodné meno, ďalšie informácie a tiež informácie o finančnom stave a výhľade spoločnosti.

Pre zaujímavosť, podľa Obchodného zákonníka a živnostenského zákona je nevyhnutné, aby spoločnosť s.r.o. preukázala právo užívať nehnuteľnosť ako sídlo prostredníctvom písomného súhlasu vlastníka s umiestnením sídla spoločnosti.

Finstat disponuje mnohými informáciami o spoločnosti Fusakle a je preto cenným zdrojom pre tých, ktorí sa chcú o nej dozvedieť čo najviac.

Finstat a hľadanie prostredníctvom IČO

Finstat je internetové riešenie, ktoré umožňuje získať podrobné informácie o firmách a podnikoch. Umožňuje tiež rozpoznať, o ktoré spoločnosti ide a či sú ešte stále aktívne. S Finstatom je možné získať informácie týkajúce sa registra, napríklad názov a adresa prevádzky, číslo IČO a informácie o majiteľoch.

Finstat tiež umožňuje pomocou IČO hľadať spoločnosti alebo ich názov. Všetky informácie, ktoré sa získajú, sú založené na údajoch z oficiálneho registra. Takže ak človek hľadá informácie o spoločnosti alebo podniku pomocou IČO, Finstat je jednou z najlepších platforiem pre ich nájdenie.

Lidl a Finstat

Finančné údaje o spoločnosti Lidl je možné získať na oficiálnej webovej stránke Finstat. Na tejto webovej stránke je k dispozícii celý rad informácií – od údajov o majetku podniku cez ziskovosť až po finančné záväzky a ich výšku.

Stránka poskytuje úplný obraz o finančnej situácii spoločnosti a analytické nástroje umožňujú vyhľadať konkrétne čísla alebo odpovedať na otázky, ktoré pomôžu investorom lepšie investovať alebo zmerať potenciál zisku spoločnosti.

Finstat využíva overené údaje spoločnosti Lidl, aby koncovým používateľom poskytol aktuálne finančné informácie. Inteligentne navrhnuté nástroje a technologicky inovatívny dizajn robia z webovej stránky Finstat ideálneho partnera pre potreby finančnej analýzy.

Finstat a osoby v jej databáze

Finstat je databáza finančných údajov o firmách a spoločnostiach. Obsahuje podrobné informácie o finančných údajoch. Tím odborníkov zabezpečuje, aby informácie o osobách ukladané v databáze Finstat boli aktuálne a aktualizované.

Vďaka Finstatu môžu banky, poisťovne, hypotekárne spoločnosti a ďalší poskytovatelia finančných služieb získavať podrobné informácie o firmách, ktoré identifikujú ako potenciálneho klienta, a preverovať si ich vierohodnosť.

Finstat navyše umožňuje vyhľadanie informácií o osobe za účelom kontroly zabezpečenia. To môže pomôcť aj právnym subjektom, ktoré môžu vyhľadávať často komplikované informácie o províziách, exekúciách a dlhoch.

Finstat tak môže byť nápomocný pri získavaní informácií o ekonomickej histórii jednotlivca či právnického subjektu s cieľom vyhodnotiť ich vierohodnosť pri poskytovaní finančných služieb.

Gymbeam a ich údaje na Finstat

Gymbeam je jednou z najviac rastúcich spoločností vo fitness priemysle. Je zameraná na výrobu a predaj inovatívnych fitness produktov, ako sú napríklad fitness náramky a zariadenia pre fitnes trénovanie. Údaje spoločnosti Gymbeam sú uvedené na Finstat.

Takýmto spôsobom je možné sledovať hospodárske údaje Gymbeam na Finstat. Získané informácie sú dostupné v reálnom čase, čo znamená, že ľudia môžu sledovať, ako spoločnosť rastie a na čo svoje peniaze používa.

Ak človek potrebuje zistiť informácie o Gymbeam, môže sa obrátiť na Finstat.

Český Finstat

Český Finstat je finančná analytická platforma, ktorá bola pôvodne vytvorená ako databáza účtovných, daňových a právnych informácií o všetkých českých spoločnostiach. Platforma združuje nielen údaje z finančných výkazov, avšak aj obchodné informácie a dôležité správy o spoločnostiach.

Český Finstat umožňuje vykonať vyhľadávanie spoločností v databáze a získať rýchly prehľad o ich finančných a ekonomických informáciách.

Alza a Finstat

Alza je najznámejším českým e-shopom, o čom svedčí aj jej úspešný obchodný výsledok v roku 2019, kedy tržby potvrdili vysokú popularitu online predaja so 66 miliardami korún.

V databáze Finstat je možné nájsť údaje spoločnosti Alza. Z údajov sa napríklad dozvieme, že Alza má stále vysokú trhovú kapitalizáciu. Rast výnosov sa zdá byť stabilný až do januára 2021.

Celkové zásoby v Alze sa zvýšili o 32 % a výdavky na nákup tovaru vzrástli o 58 %. Najväčším zdrojom príjmov Alzy je predaj elektroniky a spotrebičov, ktorý tvorí 67 % celkových tržieb.

Finančné údaje z poslednej účtovnej závierky spoločnosti Alza podľa Finstat naznačujú, že spoločnosť pokračuje v raste svojho podnikania, zefektívňuje svoju činnosť a investuje do budúcnosti.

Údaje spoločnosti Eset na Finstat

ESET patrí k najvýznamnejším svetovým dodávateľom softvérových riešení pre antivírus a kybernetickú bezpečnosť. Spoločnosť bola založená v roku 1987 a je sídliacou v Bratislave na Slovensku. Na Finstat.sk je možné nájsť všetky dostupné údaje o Esete.

Sú tu uvedené informácie o jej výkone, obchodnom vyhlásení alebo ročnom obchodovaní. Finančné hodnoty, ktoré sú dostupné na Finstate o spoločnosti ESET sú správa o zisku z predaja, celkové tržby, zisky a straty, zisky z prevádzky a vlastná zložka kapitálu.

Všetky finančné údaje o spoločnosti ESET sú k dispozícii na Finstat.sk a navyše je možné nájsť aj iné údaje ako je napríklad počet zamestnancov, číslo ročníka obchodného registra alebo údaje o priamych a nepriamych akcionároch.

Finstat s.r.o.

Finstat s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním finančno-účtovných služieb všetkým podnikateľom. Spolupracuje s kanceláriami finančných a daňových odborníkov, ktorí pracujú pre stovky malých a veľkých podnikov. Správne poradenstvo a analytický prístup prispievajú k efektívnemu riadeniu finančných zdrojov spoločnosti.

Finstat s.r.o. ponúka prvotriedne finančné, účtovnícke, audítorské a daňové služby zamerané na zosúladenie plánovania a riadenia výkonu s tými najefektívnejšími a najúčinnejšími postupmi na dosiahnutie úspechu.

Spoločnosť má silný si náskok na trhu a stále legálne poskytuje služby v celej Európskej únii. Finstat s.r.o. je synonymom pre profesionálne služby zamerané na dosiahnutie finančného úspechu.