Elektronický podpis – ako ho aktivovať, certifikáty a čo je Kep Pin

elektronicky podpis

Elektronický podpis je elektronická verzia fyzického podpisu, ktorý sa používa ako forma overenia zmluvných strán. Plne nahradí bežné mechanické podpisy. Elektronický podpis poskytuje bezpečnosť a spoľahlivosť, pretože jeho identifikácia je väčšinou nezvratná.

Elektronický podpis sa skladá z aspoň jednej verifikovateľnej technológie, ktorá slúži pre overenie. Technológie na verifikáciu podpisov môžu obsahovať verejné alebo súkromné kľúče, číselnú podobu kryštalografických algoritmov alebo ponukové technológie.

Ako urobiť elektronický podpis dokumentu?

Podpísanie dokumentu elektronicky je moderný spôsob signatúry, ktorý zahŕňa rovnakú právnu silu ako podpísanie papierovej verzie. Kupujúc, uzatvárajúc partnerstvo alebo dodávajúc informácie sa na tento druh podpisu často prispôsobuje.

Tento spôsob podpisovania je k dispozícii ako vo veľkých korporáciách tak aj v malých spoločnostiach. Aby sa mohol podpísať elektronický dokument, je nutné inštalovať na počítači vonkajšie doplnky súvisiace s podpisom, ako napríklad Laser verifikátor.

Ďalšími potrebnými sprostredkovateľmi je internetové pripojenie, lokálna sieť alebo Wi-Fi. Proces, ako urobiť elektronický podpis, je veľmi jednoduchý.

Optický podpisový certifikát sa spravidla ukladá na počítači alebo serveri. Tento podpis sa však musí potvrdiť s heslom. Najprv je nutné stiahnuť program pre elektronické podpisovanie. Všetky zariadenia, ktoré sa používajú na podpisovanie, musia byť schválené pre elektronické podpisovanie a musia mať certifikát podpisu.

Tento proces je veľmi dôležitý, pretože obsahuje dôležité informácie, ako sú napríklad meno, dátum narodenia a iné informácie. Bez tohto certifikátu sa dokument nemôže podpísať.

Keď sa dokument otvorí, musí sa doň vložiť podpisová marka alebo obal. Táto marka alebo obal slúži ako potvrdzujúci podpis a je nutné ho nakonfigurovať s heslom prihlásenia. Prihlásenie sa musí byť riadne nastavené, aby sa zabezpečilo, že podpis bude správne podpísaný.

Keď je marka alebo obal zadefinovaný, je možné začať podpisovať vybrané dokumenty. Proces podpisovania je veľmi jednoduchý. Najprv je nutné otvoriť dokument, ktorý chce klient podpísať, potom marku alebo obal umiestniť na elektronickú oblasť, na ktorú sa má podpis aplikovať.

Po stlačení tlačidla sa dokument podpíše. Po samotnom podpisovaní sa prehľadáva celý dokument, aby sa overila autenticita. Ak sa dokument podpíše úspešne je možné ho ihneď odoslať alebo uložiť do počítača.

Firmy, ktoré potrebujú podpísať viac dokumentov naraz, môžu využiť elektronický podpisový softvér. Tento softvér je veľmi užitočný najmä v prípadoch veľkých transakcií, pretože umožňuje podpísať veľké množstvo dokumentov naraz.

Elektronické podpisovanie umožňuje jednoduchý, bezpečný a pohodlný spôsob podpisovania dokumentov. Používa k tomu certifikovaný program alebo online aplikáciu, ktorá je bezpečná aj pre špičkové informácie.

Bez ohľadu na to, ktorý proces podpisovania sa zvolí je dôležité si uvedomiť, aby bolo všetko vždy v súlade s potrebnými právnymi predpismi.

Teraz už je jasné ako urobiť elektronický podpis dokumentu.

Ako získať zaručený elektronický podpis?

Elektronický podpis je zaručená forma potvrdenia toho, že dokument, alebo zmluva bola delegovaná zo strany určitej osoby. Na rozdiel od bežného podpisu, zaručené elektronické podpisy sú kvalifikované a špecificky sa vzťahujú na jednotlivca. Ako získať zaručený elektronický podpis?

 • Krok 1: Treba si zvoliť elektronického poskytovateľa podpisov. Na trhu sa nachádza viacero možností elektronickej podpisovej služby. Ak človek hľadá jednoduchý a spoľahlivý spôsob podpisovania, mal by si zvoliť poskytovateľa, ako je Adobe Sign.
 • Krok 2: Zakúpiť si certifikát na elektronický podpis. Certifikát je veľmi dôležitý pre bezpečnú autentifikáciu a verifikáciu toho, kto podpisuje dokument. V mnohých prípadoch je podpisový certifikát predmetom štátneho schválenia. Obvykle je najjednoduchšie, ak sa použije služba, ktorá dokáže ľahko napojiť a udržiavať aktualizovaný certifikát.
 • Krok 3: Nastaviť si elektronické podpisové prostredie. Zvyčajne to zahŕňa nastavenia pre integráciu do systému, aby sa mohli ľahko posielať a prijímať podpísané dokumenty. V niektorých prípadoch nastavenia môžu byť skontrolované samotným poskytovateľom podpisu.
 • Krok 4: Implementovať svoje podpisové prostredie. Ak sa vybrala služba, ako je Adobe Sign, bude tak k dispozícii digitálna predloha pre zmluvu a ďalšiu dokumentáciu, ktorá sa bude musieť nakonfigurovať pre použitie s elektronickou podpisovou službou.
 • Krok 5: Uvedenie do používania v elektronickom podpisovom prostredí. Poskytovateľ elektronického podpisu môže žiadateľovi pomôcť s touto časťou procesu, kde sa postarajú o doplnky a prispôsobenie, aby sa mohli podpísať dokumenty.
 • Krok 6: Zapojiť sa do verifikácie elektronického podpisu. Po úspešnom podpísaní dokumentu bude potrebné potvrdiť, že ho jednotlivec skutočne podpísal a zaručuje jeho platnosť. Toto môže urobiť prostredníctvom zariadenia ako prenosný disk alebo použitím tretích strán na potvrdenie príslušnosti.
 • Krok 7: Uložiť si všetky podpísané dokumenty. Zapamätať si, že všetky dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom musia byť uchované v dlhodobej forme pre prípadné uplatnenie.

Všetky tieto kroky dávajú odpoveď na otázku ako získať zaručený elektronický podpis. Je dôležité zvážiť si všetky príležitosti pred výberom elektronického podpisu. Vybrať si službu, ktorá zodpovedá požiadavkám a účelu, pre ktoré je potrebný elektronický podpis.

Pre živnostníkov a podnikateľov je elektronický podpis spolu s certifikátmi implementovaný do občianskych preukazov s čipmi. Také občianske preukazy sa dajú vybaviť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

Online kvalifikovaný elektronický podpis

Online kvalifikovaný elektronický podpis je spôsob, ako si overiť elektronickú identitu a zároveň potvrdiť totožnosť osoby, ktorá sa podpisuje pod elektronický dokument alebo potvrdenie.

Je to vlastne digitálny podpis, obdobou klasického písomného podpisu z dokumentu, ktorý predstavuje autenticky uznaný signatár všetkých písomných dokumentov.

Online kvalifikovaný elektronický podpis je zabezpečený šifrou, ktorá je použitá na overenie originálnosti dokumentu. Jeho používanie je odporúčané pre elektronické dokumenty, avšak informácia musí byť zaručene autentická.

Kvalifikovaný elektronický podpis je rovnako platný ako klasický písomný podpis a má rovnakú právnu silu. Poskytuje autenticity, integritu a nezameniteľnosť informácií, ktoré sa objavia v elektronickom dokumente.

To znamená, že ak sa prevádzajú obchody s vecnými výrobkami alebo finančnými tokmi v online priestore, môžu sa používať ako nástroj na zaistenie, aby všetky informácie v dokumente boli autentické, správne a neporušené.

Ako aktivovať elektronický podpis?

Elektronický podpis je v súčasnosti nepostrádateľnou súčasťou každodenného obchodovania a poskytovania služieb. Ide o formu osobného dokumentu, ktorý je vhodný na potvrdzovanie informácií a súhlas s ich obsahom. Ak chce žiadateľ vedieť ako aktivovať elektronický podpis, mal by postupovať nasledovne:

 • Najprv bude potrebné mať čítačku kariet alebo softvér, ktorý umožňuje aktiváciu elektronického podpisu. Následne je potrebné požiadať o osobné číslo pre elektronické podpisy. Toto je potrebné pre uskutočnenie úspešnej aktivácie.
 • Väčšina internetových portálov umožní získanie osobného čísla pre elektronický podpis. Niektoré webové stránky pridávajú aj návod na ovládanie procesu.
 • Keď už žiadateľ má osobné číslo pre elektronický podpis, musí nainštalovať správne ovládacie súbory pre aplikáciu elektronického podpisu. Vyžaduje si to niekedy nákup softvéru alebo aktualizáciu existujúcich aplikácií. Najviac bežne používanými aplikáciami sú Adobe Acrobat, Windows Live Messenger a MyPOP3. Tento softvér slúži na zavedenie elektronických podpisov v systéme.
 • Keď sa kompletuje inštalácia softvéru pre elektronické podpisy, je čas na prihlásenie sa do portálu elektronického podpisu. Toto je proces, kde je nutné prihlásiť sa pomocou osobného čísla pre elektronický podpis, ako aj akýkoľvek ďalší potrebný softvér.
 • Po úspešnom prihlásení sa do portálu elektronického podpisu je nutné vytvoriť elektronickú podpisovú pečiatku. Toto možno nazvať ako zavedenie elektronického podpisu. Pri tomto procese je potrebné nahrať súbor grafického formátu, ktorý bude použitý na vytvorenie pečiatky.
 • Ide o istý druh identifikátora, ktorý je dôležitý pri potvrdzovaní informácií prostredníctvom elektronického podpisu. Po úspešnom nahraní súboru na vytvorenie elektronického podpisu je čas nakonfigurovať pečiatku. Nakonfigurovanie aktivácie elektronického podpisu pomôže podporovať správne fungovanie systému.
 • Nakoniec je potrebné preskúmanie a aktivácia potvrdených dokumentov. Poskytovateľ pečiatok musí overiť a potvrdiť dokumenty, ktoré boli podpísané prostredníctvom elektronického podpisu.

Toto sú hlavné kroky ako aktivovať elektronický podpis.

Slovensko.sk a elektronické podpisovanie

Slovensko.sk je verejná služba za účelom digitalizácie služieb pre občanov. Ide o zásadnú technológiu pre účel vykonávania verejnej správy, ktorej hlavným cieľom je stimulácia občanov a popredných podnikateľských subjektov k využívaniu moderných technológií pre dosahovanie lepších výsledkov v oblasti efektívnosti a bezpečnosti.

Verejná služba Slovensko.sk je jedným zo súčasných inovatívnych prístupov k digitalizácii pre občanov a podnikateľské subjekty na Slovensku.

Elektronické podpisovanie je technológia, ktorá umožňuje podpisovať oficiálne dokumenty cez internet v rovnako bezpečnom a platnom zápise ako pri tradičnom podpísaní papierového dokumentu. Funguje v podstate ako aplikácia VPN, ktorá v online priestore šifruje informácie o používateľovi. Použivatelia si môžu vybrať z mnohých možností VPN adries.

Na rozdiel od tradičného podpisovania dokumentov prostredníctvom papiera, elektronické podpisovanie prostredníctvom Slovensko.sk môže byť k dispozícii okamžite. Väčšina zmluvných dokumentov a návrhov je pripravená k podpisu a následne sú uložené do knihy dokumentov.

Elektronická kniha dokumentov na verejnej službe Slovensko.sk je zabezpečená, takže do dokumentov nevstupuje žiadna neoprávnená osoba a preto majú občania a podnikatelia istotu, že ich údaje zostanú chránené.

Zabezpečenie je kľúčové pre garanciu bezpečnosti pre každého používateľa. Elektronické podpisovanie je nesporne veľmi bezpečné a cenovo efektívne riešenie pre občanov a podnikateľov na Slovensku. Bez problémov môžu realizovať elektronické podpisovanie prostredníctvom verejnej služby Slovensko.sk.

Certifikát na občiansky preukaz pre elektronický podpis

Certifikát na občiansky preukaz pre elektronický podpis je technológia, ktorá umožňuje jednej strane potvrdiť svoju identitu a overenie svojho záväzku pri použití elektronického podpisu. Je to podpis často používaný na elektronické transakcie a je platný v rámci EÚ.

Je obzvlášť dôležitý pre elektronickú komunikáciu s úradmi a inými regulačnými orgánmi. Certifikát na občiansky preukaz pre elektronický podpis je kombináciou elektronického podpisu používaného na dokumenty a certifikátu vydaného overovacou autoritou.

Certifikát slúži ako identifikácia pre stranu, ktorá vytvorila podpis pre dokument alebo transakciu a bude súvisieť s danou stranou, až kým je certifikát platný. Vydávateľ certifikátu bude často kontrolovať identitu strany predtým, než ju vydá.

Certifikát na občiansky preukaz pre elektronický podpis poskytuje vysoký stupeň bezpečnosti a dôvery a prináša väčšie pohodlie pri spracovaní elektronických transakcií. Na účinné využitie elektronického podpisu zo strany občianskeho preukazu je dôležité absolvovať proces overenia a vybaviť si certifikát.

Digitálny podpis Kepom

Digitálny podpis Kepom umožňuje prístup k digitálnym dokumentom a službám online efektívnejším, bezpečnejším a dôveryhodnejším spôsobom. Digitálny podpis je virtuálny avatar podpisu fyzickej osoby, ktorý je založený na kryptografii a verejnom kľúčovom systéme.

To znamená, že každý, kto si dokument alebo službu s digitálnym podpisom Kepom stiahne, sa môže spoľahnúť na to, že boli pravdivo a spoľahlivo podpísané. Užívatelia sa môžu ľahko registrovať na službu.

Každý užívateľ získava jeden verejný kľúč a jeden súkromný kľúč. Verejný kľúč je zdieľaný a používa sa na overenie jeho autenticity a vo formáte čitateľnosti pre príjemcov.

Súkromný kľúč je uložený na strane užívateľa a používa sa na podpísanie kryptografickým kódom. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že pôvodný dokument alebo služba je uznaná ako bezchybná a bezpečná.

Vo všeobecnosti je digitálny podpis Kepom komplexnou bezpečnostnou službou, ktorá umožňuje bezpečný prístup k informáciám a dokumentom. Je to dosť rozšírená technika a veľa firiem ju používa.

Jednou z výhod používania digitálneho podpisu Kepom je jeho schopnosť zlepšiť bezpečnosť elektronických transakcií. Technológia je navrhnutá tak, aby eliminovala špekulácie zvrhujúce vinu na osobu, ktorá podpisuje dokument. Je to preto, že jeho podpis je podpísaný šifrovaným kódom, ktorý je pre ostatných nemožné čítať.

Okrem toho je digitálny podpis Kepom tiež účinnou formou prevencie pred podvodmi. Príjemcovi je umožnené overenie toho, či je dokument skutočne podpísaný osobou, ktorej sa podpis vo virtuálnom priestore zhoduje.

Pre užívateľov to poskytuje dôveru, že sú krytí proti podvodníctvu a akémukoľvek nedovolenému prístupu k dokumentom.

Vzhľadom na to, že ľudia často potrebujú podpísať listy, skladať objednávky alebo prijímať dokumenty online, je digitálny podpis Kepom užitočným spôsobom, ako sa uistiť, že všetky transakcie a prostriedky sú bezpečné a spoľahlivé.

Je to obzvlášť užitočné pre malé podniky, ktoré majú často obmedzený prístup k vysoko dôveryhodným službám.

Čo je to Kep Pin?

Kep Pin je unikátna osobná identifikačná hodnota, ktorá sa používa ako časť elektronického podpisu. Je to jedinečné heslo alebo číslo, ktoré môže klient používať na overenie svojej identity pri podpisovaní zmluvných dokumentov, prístupu k informáciám a preukázaní identity pri online nakupovaní.

Kep Pin je šifrovaný a poskytuje viacvrstvovú ochranu informácií.