Dnešné stravovacie zvyklosti

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ( WHO ) má nadváhu viac než miliarda dospelých na celom svete a najmenej tristo miliónov z nich je obéznych. V USA má nadváhu približne 64 % populácie a Európa ( tradične považovaná za kontinent štíhlejších ľudí ) ich rýchlo dobieha.

Ľudia dnes konzumujú viac jedla než v minulosti a vedú fyzicky menej náročný život. Moderné spotrebiče nám síce uľahčujú prácu, no na druhej strane pri ich používaní nespaľujeme energiu. Všetky tieto faktory prispievajú k celosvetovému nárastu počtu ľudí s nadváhou či obezitou.

Diéty v číslach

Odhaduje sa, že v ktoromkoľvek okamihu drží diétu 40 % žien a 20 % mužov. Počas života ju vyskúša približne 50 % mužov a 75 % žien. Aj keď ženy zvyknú vyskúšať viacero diét, počet ľudí s nadváhou a držiacich diétu sa zvyšuje u oboch pohlaví. Viac než 30 % dietujúcich užíva pri svojej snahe schudnúť výživové doplnky. Napriek intenzívnej propagácii chudnutia je úroveň spokojnosti s diétami nízka.

Podľa istej štúdie iba 17 % respondentov vyjadrilo spokojnosť s diétami, ktoré vyskúšali. Diéty sa už nevyužívajú len na redukciu hmotnosti, ale aj na zlepšenie zdravia a kondície. Asi 70 % ľudí chce diétou zlepšiť svoj zdravotný stav.

Viac kníh – viac obezity

Nie div, že knihy o chudnutí a diétach sú obľúbené. Paradoxom je, že napriek ich popularite hmotnosť populácie narastá, neznižuje sa. Vo všeobecnosti dnes Američania míňajú na produkty týkajúce sa regulácie hmotnosti viac než Európania. Očakáva sa, že Európa predstihne USA. Otázka ako to zastaviť predstavuje narastajúci medzinárodný problém. Keďže miera obezity sa neustále zvyšuje a ľudia sú čoraz väčšmi posadnutí diétami, zvyšuje sa aj výskyt porúch stravovania.

Obezita a chronické ochorenia

Zmena životného štýlu a nárast počtu ľudí s obezitou prispel aj k zvýšeniu výskytu mnohých chronických ochorení, ktoré si vyžadujú špeciálne diéty. Obezita a nadváha sú rizikovými faktormi srdcovocievnych ochorení, cukrovky 2. typu a niektorých druhov rakoviny. Obezita a nadváha môžu prispieť aj k zhoršeniu iných diagnóz, ako sú ochorenia žlčníka a dýchacieho systému, osteoartritída a hypertenzia.

Stále väčšie porcie

Porovnanie porcií pred 20 rokmi a dnes :

  • pred 20 rokmi mal morčací sendvič 1340 kJ ( 320 kcal ) a dnes má 3433 kJ ( 820 kcal )
  • pred 20 rokmi mal nealkoholický nápoj 2 dl a 356 kJ ( 85 kcal ) a dnes má asi 6 dl a 1047 kJ ( 250 kcal )
  • pred 20 rokmi mala porcia hranolčekov 70 g a 879 kJ ( 210 kcal ) a dnes má asi 200 g a 2554 kJ ( 610 kcal )
  • pred 20 rokmi mal šalát Caesar 1,5 odmerky a 1663 kJ ( 390 kcal ) a dnes predstavuje asi 3 odmerky a 3308 kJ ( 790 kcal )