Deväť príznakov minulého života: Čím ste boli v minulom živote? Ak toto pozorujete vedzte, že ste…

Sú ľudia, ktorí sú si úplne istí, že človek môže mať niekoľko životov. Sú presvedčení o tom, že reinkarnácia je úplne normálna vec. Ako to spoznať? Nasledujúcich 9 signálov vypovedá o tom, že ste tu už boli. Kedysi, kdesi …

1. Opakujúce sa sny

Vysvetlení pre opakujúce sa sny môžeme nájsť veľa, okrem iného však panuje presvedčenie, že ak sa vám stále vracia jeden a ten istý sen, môže to byť kľúč k vašej minulosti. Obsah môže byť spojený s iným historickým obdobím, s inou krajinou. Je to jeden z príznakov, že ste už existovali v inom bode histórie.

2. Déjà vu

Každého z nás sa aspoň raz v živote zmocnil zvláštny pocit, že toto sme už zažili, videli, cítili, tu sme už boli … Rozum nám jasne hovorí, že toto sa nám deje prvýkrát – a predsa ten pocit trvá. Akoby sa náhle prítomnosť stretla s minulosťou. Odborník to vysvetlí paramnéziou – takzvaným omylom pamäte. Spomienky časom blednú a vyhasínajú, niektoré úplne, iné čiastočne. Ľudská myseľ má tendenciu si ich dopĺňať a všelijako preskladať sama. Pracuje pritom s útržkami rôznych poznatkov a informácií – z čítania, filmov, niečieho rozprávania či reálnych zážitkov. Tak vzniká nová “spomienka”, ktorá má so skutočnosťou spoločného len veľmi málo. Parapsychológovia však ohodnotia vaše déjà vu ako dôkaz minulého života.

3. Pamätáte si minulé udalosti

Na tom by vcelku nebolo nič tak podivného, keby neplatilo, že sú to udalosti, ktorých ste sa nezúčastnili. Máte teda v hlave spomienky, ktoré by ste tam mať nemali. A navyše sú to často spomienky veľmi výrazné a farbisté. Existuje výklad tvrdiaci, že sú to zlomky vašej minulej pamäte.

4. Máte neuveriteľnú intuíciu

Ľudia veriaci v reinkarnáciu hovoria o obdivuhodnej spätosti s časom, ako s minulým a prítomným, tak aj budúcim. Často dokážete predvídať ako tá či oná udalosť dopadne, správne vycítite, ako v ktorej veci postupovať a týmito svojimi schopnosťami udivujete okolie.

5. Nevysvetliteľné obavy a fóbie

Každý má nejaké svoje obavy: z vody, z výšok, z pavúkov alebo hadov. Kde sa však tieto strachy vlastne berú? Sú ľudia presvedčený o tom, že sú dôsledkom nepríjemných a bolestivých skúseností v minulosti. Ak sa napríklad obávate hadov a sami nechápete, kde sa váš strach vzal, mohlo by to byť vysvetlenie.

6. Fantómové bolesti

No dobre, tento bod vyzerá na prvý pohľad dosť pochybne, ale vážne vás nikdy netrápila chvíľková bolesť v úplne zdravej časti tela, ktorá odznela behom pár sekúnd? Trebárs ste v minulom živote boli vojakom, ktorý v boji prišiel nohu a teraz sa staré zranenie ozýva …

7. Našli ste spriaznenú dušu

Ak všetkými pórmi vycítite v niekom blízku dušu – a môže to byť úplne cudzí človek – nie je vylúčené, že to nie je žiadna náhoda. Môže to byť potvrdenie romantickej teórie, že každý z nás má kdesi na tomto svete svoju druhú polovicu.

8. Cítite, že máte starú dušu

Môžeme skutočne naraziť na človeka, ktorý má pocit, že jeho duša je veľmi stará, že žije oveľa dlhšie ako on sám. Ak ste na svoj vek prekvapivo múdri a zrelí, je možné, že vaša minulosť je dlhšia, než tušíte.

9. Cítite, že do tejto doby nepatríte

Pocit, že sa sem nehodíte, prepadá v tej či onej miere veľa ľudí. Ale zas nie toľko sa ich domnieva, že do svojej súčasnosti nepatria. Niekedy to vyzerá, že ideálne by pre nich bolo úplne iné obdobie a úplne iná krajina. To neznamená, že všetci osamelí ľudia nutne smútia po minulom živote. Ale ak vás to tam ťahá, možno, že ste v minulosti o mnohé prišli ….

Zdroj: astroplus.cz