Buďte nezastaviteľní ako snehová guľa

Utorok, 21. Január 2013, 16:09, Zverejnil

Malé činy, ktoré vykonáme,
sú lepšie ako veľké činy, ktoré len plánujeme.‘
(George Sand) 

Každý z nás túži po šťastnom a naplnenom živote. A dokonca aj každý z nás vie, ako ho dosiahnuť. A všetci to plánujeme urobiť…raz. Na to, aby sme takýto život mohli žiť a užívať si ho naplno, a nielen prežívať, je nevyhnutné, aby sme za svoj život prebrali 100% zodpovednosť. Odporúčam to veľmi často, takže v mojich príspevkoch ste toto odporúčanie čítali už veľakrát. A dnes ho opakujem opäť, pretože je veľmi dôležité, aby ste o tom nielen čítali, nielen premýšľali, ale najmä to urobili. A viete čo, urobte to práve v tejto chvíli. Zaviažte sa, že slovo „raz“ nahradíte slovom „teraz“. 

Použijem slová Briana Tracyho: „Keď vezmete budúcnosť do svojich rúk, namiesto toho, aby ste čakali, kým sa vám nejaká budúcnosť prihodí, začnete zažívať stále viac udalostí, nad ktorými priemerný človek mávne rukou, pretože ich považuje iba za šťastie.‘ Uvedomte si a priznajte sami pred sebou, že len VY ste zodpovední za svoje postoje, myšlienky a pocity, len VY rozhodujete o tom, čo hovoríte a robíte, len VY ste zodpovední za to, aké myšlienky vpustíte do vašej mysle a len VY ste zodpovední za svoje rozhodnutia a činy. Každú svoju činnosť máte pod kontrolou. A čím skôr si to priznáte, tým skôr nadobudne váš život kvalitatívne úplne nový rozmer.

Začiatkom práce na novej kvalite svojho života je stanoviť si reálne ciele, teda čo chcete dosiahnuťdokedy to chcete dosiahnuť (na túto tému som už príspevky písal, takže to podrobne rozvádzať nebudem). Zámerne používam slovo „chcete“ a nie „nechcete“. Zaoberajte sa iba tým, čo skutočne chcete a hoďte za hlavu to, čo nechcete. Ak máte stanovené ciele, máte skvelú štartovaciu pozíciu. Teraz je dôležité rozhýbať súkolesia a naštartovať energiu. A to je to najťažšie, ale najdôležitejšie, urobiť prvý krok. Nie hocijaký a nie náhodný. Ale veľmi starostlivo premyslený.

Tajomstvo úspechu je začať konať.
Tajomstvo začiatku konania je
rozdeliť si svoje veľké neprekonateľné úlohy
na malé a zvládnuteľné
a potom začať prvou z nich.
(Mark Twain)

Už v škole nás učili, že na to, aby človek mohol uspieť v praxi, potrebuje teoretické základy. Teória je skvelý začiatok, ale vy sa potrebujete pohnúť dopredu a vyraziť smerom k svojim cieľom. Potrebujete sa naštartovať a nezastaviť sa. Byť ako snehová guľa, ktorá sa rúti a čím dlhšie sa gúľa, tým na seba nabaľuje viac a viac snehu. Prestaňte donekonečna analyzovať, plánovať a organizovať svoj prvý krok, jednajte, podniknite kroky – prvý, potom druhý, tretí, atď. Keď podnikáte kroky, spúšťate veci, ktoré vás vedú k cieľom. Dávate tým aj okoliu signál, že svoje ciele myslíte vážne a že sa odmietate vzdať. Priťahujete ľudí, ktorí vás budú podporovať a povzbudzovať. Všetko sa dostáva do pohybu vašim smerom. Vyskúšajte to a sami budete prekvapení. Chce to však vedieť čo chcete a začať každý deň podnikať kroky, aby ste sa približovali k tomu, čo chcete. Víťazi skrátka podnikajú kroky. Víťazi sú ochotní niečo urobiť aj bez akejkoľvek garancie úspechu.

Ak nezačnete niečo robiť, nič sa nestane.“

Niektorí ľudia strávia celý život  čakaním na ten správny čas, aby mohli niečo urobiť. Kedy bude ten správny čas? Ten je predsa vždy, kedykoľvek, práve teraz. Dôležité je začať a vstúpiť tak do hry. Prestaňte tráviť čas tým, že budete mieriť, ale nevystrelíte. Najrýchlejší spôsob, ako zasiahnuť cieľ, je vystreliť. Rozdiel medzi úspechom a zlyhaním v živote tkvie v tom, že víťazi urobia prvý krok.

Všimli ste si niekedy že posledných päť písmen v slove satisfakcia (uspokojenie) je a-k-c-i-a? V latinčine slovo satis znamená „dosť“. Už Starí Rimania teda jasne chápali, že dostatok akcie prináša uspokojenia. Keď sa do toho pustíte a poriadne opriete, cesta sa objaví, to mi môžete veriť. Niekedy to síce bude vyzerať ako jazda autom v hmle, kde dovidíte iba na pár metrov dopredu, ale ak sa nezastavíte a budete postupovať ďalej, odhalí sa viac z cesty a nakoniec dospejete k cielu. Neprestávajte. Stále niečo robte. Neodkladajte prvý krok. Váhanie vás neokráda len o čas, ale aj o život.

Každý deň urobte niečo, čo vás posunie bližšie k vašim cieľom. Toto je kľúčový krok, ktorý vám zaručí úspech. Ak by ste každý deň, sedem dní v týždni, urobili aspoň jeden krok, ktorý vás posunie bližšie k cieľom, za rok to máte 365 konkrétnych krokov. A to už dokáže vyvolať obrovskú hybnú silu.

Čo môžete urobiť:
1. V prvom rade majte stanovené ciele.
2. To najdôležitejšie, čo môžete urobiť, je každé ráno si položiť otázku: „Čo konkrétne dnes urobím na to, aby som sa priblížil/a k svojim cieľom?“. Stanovte si každý deň aspoň 3 konkrétne akcie alebo ak chcete kroky, ktoré vás dostanú bližšie k vašim cieľom. Naplánujte si, kedy v daný deň ich vykonáte a zapíšte si ich do diára. A zaviažte sa, že ich urobíte.
3. Každý večer sa za svoje úspechy oceňte: „Čo sa mi dnes podarilo dosiahnuť?“ – „Čo som sa z dnešného dňa o sebe dozvedel a naučil?“ – „Čo môžem zajtra urobiť inak / lepšie?“ – „Aké činnosti ma iba stáli čas, ale nič mi nepriniesli?“