Bolestný ruženec – tajomstvá

bolestny-ruzenec

Piatok je časom, kedy sa v Katolíckej cirkvi modlíme bolestný ruženec. Dnes vám preto ponúkame zamyslenia nad jeho jednotlivými tajomstvami. Môžete ich využiť aj na svoju osobnú modlitbu. 

Bolestný ruženec sa modlí v utorok a v piatok. V pôstnom období sa modlí aj v iné dni. V tomto článku si predstavíme zamyslenia k jednotlivým tajomstvám bolestného ruženca.

1. … krvou sa potil …

Pot… najčastejšie vyobrazený ako symbol veľkej námahy, úsilia, ťažkej práce, vyčerpanosti, často reflektovaný negatívne. Predstav si namiesto potu krv.

Ježiš sa pre mňa a pre teba potil krvou. Vylieval svoju vlastnú krv a išiel až do takého extrému, pri ktorom začal od bolesti krvácať. Drahá duša, vieš si to vôbec predstaviť? Poznáš Ježiša, ktorý toto podstúpil z lásky k tebe a nikdy ti to nevyčítal? Premýšľaj nad tým.

Predstav si obraz Ježiša, ktorý sa potí krvou a díva sa na teba pohľadom plným lásky, porozumenia, odpustenia. Pohľadom, ktorý ťa túži objať a pohladiť. Je to Ježiš, ktorý sa na teba teší v Jeho Kráľovstve.

Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny.” 1Pt 2, 4

2. … bol pre mňa a pre teba bičovaný …

Vieš, ako vyzerá skutočne dlhý a pevný bič? Dokážeš si predstaviť plieskanie bičom na svojom vlastnom tele? A čo rany, viditeľné znaky, ktoré ostávajú po každom údere?

On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.” Iz 53, 5

V každom údere bičom bol tvoj hriech, neochota pomáhať, nevidieť radšej potreby iných, zostať radšej v dobrej spoločnosti, vyhýbať sa slabším. Dokonca ich vysmiať, zraniť ich, vyčítať im slabosť a pritom poukazovať na svoju silu, na to, ako super zvládaš život a oni nie.

Milovaný, ty si sa ich nezastal aj napriek tomu, že si mal príležitosť. Teraz sa pomenuj, teraz povedz, kým skutočne si. Napriek všetkému, si Bohom milovaný. Bol by si schopný urobiť to, čo urobil pre teba Ježiš? Absurdné, však? Toto dokáže iba Láska. Iba Ježiš, ktorý po tebe šialene túži, miluje ťa nepochopiteľnou láskou a urobí pre teba VŠETKO. Prečítaj si to ešte raz: „Iba On pre teba urobil úplne všetko.“

3. … bol pre mňa a pre teba korunovaný tŕním …

Korunovať niekoho tŕním… Aký výsmech, aké poníženie, aká bolesť! Koľko krvi sa opäť prelialo. Nedá sa vyjadriť, akú bolesť musel Ježiš prežívať. Bolesť, ktorá mu zvierala ústa. Prečo to urobil? Pretože mu záležalo práve na tebe, vzácne dieťa Kráľa.

Rovnako ako mu záležalo aj na človeku, ktorý vníma seba samého ako špinu, no vďaka korunovaniu Ježiša dostáva biele rúcho, nový odev opraný v krvi Baránka. „Poďte, pravoťme sa! – hovorí Pán. Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele).” Iz 1, 18

Záležalo mu na človeku, ktorý je chorý a slabý. Záležalo mu na človeku, ktorého vnútro sa skvie krásou a je verný Božiemu Slovu. Nie, Ježiš nie je egoista. Hlboko túži po nás všetkých. Lebo je napísane, že on všetkých pritiahne k sebe. „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ Jn 12, 32

aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec miesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha. I budú sa volať Duby spravodlivosti, Štep Pána na ozdobu.“ Iz 61, 3

4. … niesol kríž pre mňa a pre teba …

Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného.“ Iz 53, 4

Ježiš niesol aj naše slabosti a pády, našimi bolesťami bol strýznený. Keby sme len vedeli, koľko toho niesol… Čo všetko sa ukrýva pod vetou: „Niesol ťažký kríž…“ Keby sme si len vedeli predstaviť tú ťažobu kríža.

Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on ponesie ich hriechy.“ Iz 53, 11

Áno, niesol aj neveru, neveru v manželstve, v priateľstve, neveru voči Bohu i človeku a niesol aj nevieru. No niesol aj každý smútok. Náš smútok zobral v ten deň na svoje plecia, kráčal s ním po krížovej ceste a už ho niet. Úplne stačilo, že ho Ježiš niesol na Kalváriu. My už nemusíme niesť smútky.

Quo vadis, Domine? Drahá duša, aké privilégium ti Ježiš daroval, keď On, najvznešenejší Boh i človek, niesol toto všetko pre teba.

5. … bol pre mňa a pre teba ukrižovaný …

Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcučo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa).“ Iz 53, 7

Išiel až na smrť, až na smrť na kríži… Pokora, ty čnosť verných. Veľakrát vidíme, ako niekto zomrie. Málokedy azda niekto zomrie pre nás. Ježiš zomrel kvôli mne a kvôli tebe, milovaný. Tak mu na nás záležalo. „Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.Iz 53, 3

Jeho smrť je úplne osobná pre každého z nás, napriek tomu, že sa obetoval pre celý svet. Chápeš to? On išiel na smrť práve kvôli tebe… Na tomto mieste povedz svoje meno a opakuj si túto vetu často. Potom začneš chápať, že je tu niekto, komu na tebe záleží natoľko, že sa to ľudskými slovami nedá ani vyjadriť. Miloval ťa a miluje ťa. A aj zajtra ťa bude milovať.

Hľado dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou.“ Iz 49, 16

Zďaleka sa mu zjavil Pán: Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň.“ Jer 31, 3

Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život.“ Iz 43, 4