Ako zistiť číslo účtu a kód banky podľa IBANu

ako-zistit-cislo-uctu

V dnešnom digitálnom svete sa bankové účty stali bežným spôsobom správy financií. S nárastom online bankovníctva môže byť náročné zistiť, kto je majiteľom konkrétneho bankového účtu. Ako zistiť komu patrí číslo účtu?

Či už sa niekto snaží vypátrať starého priateľa alebo získať dôkazy pre súdny prípad, môže sa zisťovanie majiteľa bankového účtu zdať ako náročná úloha. Správnymi krokmi je však možné odhaliť totožnosť majiteľa bankového účtu. V tomto článku sa budeme zaoberať rôznymi metódami, ktoré môžete použiť na zistenie majiteľa bankového účtu.


Obsah článku


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE:

 • To, ako zistiť číslo svojho účtu možno spraviť cez internet banking, v pobočke banky s občianskym preukazom, vo výpisoch z účtu alebo cez SMS notifikácie. Pre medzinárodné číslo účtu (IBAN) existujú online kalkulačky.
 • Majiteľa účtu podľa IBAN sa dá zistiť buď oficiálnou požiadavkou na svoju banku alebo zájsť do banky, kam peniaze prišli. Zamestnanci banky budú skúšať kontaktovať svojho klienta.
 • Človek, ktorý obdrží peniaze od neznámeho odosielateľa a chce zistiť komu patrí číslo účtu, môže požiadať svoju banku o identifikáciu platby, avšak to nezahŕňa odhalenie majiteľa účtu. Alternatívou sú aj online služby, ktoré sa špecializujú na vyhľadávanie majiteľov účtov, ale treba byť opatrný, pretože nie vždy sú presné a niektoré môžu byť podvodné.

Ako zistiť číslo svojho účtu

Číslo svojho účtu možno zistiť viacerými spôsobmi. Stačí sa napríklad prihlásiť do svojho internet bankingu, kde ho človek ihneď uvidí. V minulosti internet banking alebo mobilná aplikácia banky ukazovala len číslo účtu, dnes už ukazuje kompletné číslo účtu v predpísanej forme – IBAN.

Ako zistiť číslo svojho účtu, ak niekto nemá internet banking? V takom prípade stačí zájsť do ľubovoľnej pobočky banky. Po predložení občianskeho preukazu dostane klient kartičku s číslom svojho účtu. Číslo účtu možno nájsť aj vo výpisoch z účtu či v SMS notifikáciách.

Ak človek nepozná svoje medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN číslo), môže si vypočítať IBAN z kódu banky a čísla účtu. Na to sa zameriava hneď niekoľko online kalkulačiek, ktoré rýchlo určia IBAN účtu podľa kódu banky a čísla účtu.

Majiteľ účtu podľa IBAN

Potreba zistiť majiteľa účtu podľa IBANu nastáva hlavne vtedy, keď človek omylom zašle peniaze na nesprávny IBAN. V takom prípade má človek dve možnosti:

 1. oficiálne požiadať banku, v ktorej má človek bežný účet o súčinnosť a vysvetlenie platby a ona potom bude kontaktovať banku, v ktorej má bežný účet prijímateľ finančných prostriedkov
 2. zájsť do banky, kam peniaze prišli a požiadať o pomoc – oni skúsia kontaktovať svojho klienta

Ak sa človek rozhodne vyriešiť túto situáciu na vlastnú päsť, nemá veľkú šancu na úspech. Iný spôsob, ako nájsť majiteľa účtu podľa IBAN neexistuje. Preto sa odporúča obrátiť sa na svoju banku či na banku, do ktorej bola platba odoslaná.

Banky majú prísne zákony o ochrane osobných údajov a informácie o majiteľovu účtu nemusia poskytnúť.

Ako zistiť komu patrí číslo účtu

Čo však v prípade, že niekto obdrží peniaze od neznámeho odosielateľa? Existuje spôsob, ako zistiť, komu patrí číslo účtu? Majiteľa účtu v prípade obdrženia čiastky nemožno zistiť podľa IBANu. Zo zákona však človek ani nie je povinný vrátiť tieto peniaze, kým o to nepožiada druhá strana.

Ak sa však niekto chce zachovať korektne a vrátiť peniaze majiteľovi, môže požiadať svoju banku o identifikáciu platby. Nejde o identifikáciu majiteľa účtu, banka nemôže prezradiť jeho totožnosť.

Ďalšia situácia môže nastať vtedy, ak si už človek s danou fyzickou alebo právnickou osobou vymenil nejakú platbu. Existujú online služby a aplikácie, ktoré sa špecializujú na vyhľadávanie majiteľa bankového účtu.

Tieto služby využívajú pokročilé vyhľadávacie technológie a databázy na vypátranie majiteľa účtu. Niektoré z týchto služieb sú bezplatné, iné si vyžadujú poplatok. Pri používaní týchto služieb treba byť opatrní, pretože nemusia byť vždy presné a niektoré môžu byť dokonca podvodné.

Ako zistiť majiteľa účtu

Bankový účet má takmer každý občan Slovenskej republiky. Postup, ako zistiť majiteľa bankového účtu, však nie je taký jednoduchý. Ide o súčasť bankového tajomstva, a tak sa k tejto informácii možno dostať len v určitých situáciách.

Prvým a najzrejmejším spôsobom, ako zistiť majiteľa bankového účtu, je kontaktovať priamo banku. Ak má človek číslo účtu a názov banky, môže zavolať alebo navštíviť pobočku a požiadať o informácie o majiteľovi účtu.

Banky však majú prísne zákony o ochrane osobných údajov a informácie nemusia poskytnúť, ak žiadateľ nemá oprávnený dôvod ich potrebovať. Môžu tiež požiadať o predloženie dokladu o príbuzenskom vzťahu s majiteľom účtu alebo súdneho príkazu.

Overenie bankoveho účtu pre správnosť platby

Existuje nejaký spôsob na rýchle overenie bankového účtu? Overovač IBAN je softvér určený na overenie medzinárodného čísla bankového účtu a identifikáciu banky, ktorej účet patrí, kódu BIC a adresy. Používa sa na kontrolu čísla IBAN kvôli chybám.

Ako prebieha overenie bankového čísla účtu podľa IBAN?

 1. IBAN kontrolná suma: Kontrolná číslica IBAN sa skladá z dvoch číslic v pozíciách 3 a 4 hodnoty IBAN.
  Vypočíta sa pomocou algoritmu MOD97 a poskytuje kontrolu primárnej integrity pre štandard IBAN.
 2. Krajiny podporujúce IBAN: Systém automaticky zistí, či kód krajského čísla medzinárodného bankového účtu zodpovedá krajine, ktorá nepoužíva formát IBAN.
 3. Kontrola špecifickej dĺžky IBAN: Každá z krajín používajúcich IBAN má špecifikovanú vlastnú dĺžku. Ak je IBAN dlhší alebo kratší ako táto dĺžka, mal by sa považovať za nesprávny.
 4. Kontrola kontrolného čísla účtu (v BBAN): Každý IBAN obsahuje číslo lokálneho bankového účtu, ktoré sa nazýva aj BBAN (Basic Bank Account Number). Niektoré krajiny používajú interné kontrolné číselné algoritmy na overenie domáceho BBAN.
 5. Formát a štruktúra IBAN: Táto kontrola je užitočná vtedy, keď krajina nepodporuje overenie interného kontrolného čísla účtu.

Takéto rýchle online overenie čísla účtu sa oplatí v prípadoch, kedy človek realizuje dôležité platby, aby sa predišlo vzniku chýb a zbytočných problémov.

Overenie čísla účtu podľa IBAN

Overenie čísla účtu podľa IBAN (International Bank Account Number) prostredníctvom kontrolných číslic sa používa ako efektívny spôsob zníženia neúspešných transakcií pri spracovaní medzinárodných a domácich platieb.

Tento systém môže navyše identifikovať bankový identifikačný kód (BIC) pre príslušnú banku a pobočku. Overením správneho BIC kódu v kombinácii s platným IBAN možno zabezpečiť efektívne smerovanie platby do banky príjemcu.

Ako zistiť číslo účtu – SLSP

Mnoho ľudí má účet v SLSP a zaujímajú sa, ako zistiť číslo účtu. Banka SLSP zobrazuje číslo účtu v tvare IBAN.

V SLSP podobne ako v iných bankách na Slovensku existujú štyri možnosti, ako zistiť číslo svojho účtu:

 1. možno ho nájsť vo výpise k svojmu účtu
 2. v Internetbankingu George
 3. informovať sa osobne v ľubovoľnej pobočke banky
 4. informovať sa telefonicky prostredníctvom Klientskeho centra

SLSP má na svojom webe aj IBAN kalkulačku, ktorá umožňuje výpočet IBANu podľa čísla účtu, kódu banky a predčíslia účtu. Zároveň môžu klienti využiť aj IBAN validátor. Výpočet slúži len na informatívne účely a nezaručuje, že dané číslo účtu v skutočnosti aj existuje.

BIC / SWIFT kódy banky

BIC / SWIFT kódy bánk sú identifikačné kódy bánk, ktoré sa používajú pri medzinárodnom platobnom styku a označujú konkrétneho poskytovateľa platobných služieb.

Tieto kódy bánk prideľuje spoločnosť SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Spoločnosť pre medzinárodnú bankovú finančnú telekomunikáciu) s prihliadnutím na štandard ISO 9362:2014.

BIC / SWIFT kódy bánk nie sú štvormiestne kódy bánk, ktoré sa kedysi používali na Slovensku. Nové BIC / SWIFT kódy bánk majú pevne danú štruktúru a skladajú sa z 8 až 11 znakov.

Štruktúra BIC / SWIFT kódov bánk:

 • 4 znaky identifikujú banku (napr. PRVA pre Prvú stavebnú sporiteľňu, a.s.)
 • 2 znaky identifikujú krajinu alebo geografické územie, na ktorom má banka sídlo (napr. SK pre Slovensko)
 • 2 alfanumerické znaky identifikujú región alebo mesto, v ktorom má banka sídlo (napr. BA pre Bratislavu)
 • 3 voliteľné znaky identifikujú pobočku banky

Pri SEPA platbe alebo pri inej platbe do zahraničia budete okrem BIC (SWIFT) kódu banky potrebovať aj medzinárodné číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number).

Ako zistiť kód banky

Ak niekoho zaujíma, ako zistiť kód banky, nemusí sa obávať. Tieto kódy sú zverejnené a dostupné na internete. Najlepšie je však vyhľadať kód na webovej stránke príslušnej banky, aby sa zaručila jeho úplná správnosť.

Ako zistiť kód banky z IBANu

Kód banky je štvormiestne číslo, ktorým možno identifikovať banku prijímateľa alebo odosielateľa platby, či už to bude rodina, kamarát alebo spoločnosť. Ako zistiť kód banky z IBANu?

Na zistenie kódu banky existujú tri možnosti:

 • priamo z IBANu, na ktorý má človek poslať peniaze alebo z ktorého ich dostal – kód banky sa začína piatym znakom v poradí a končí ôsmym znakom v poradí od začiatku IBANu, čiže od začiatočného znaku
 • v čísle účtu, kde sa toto štvormiestne číslo nachádza na konci čísla účtu za znakom /
 • v poslednom rade aj na webovej stránke banky

Názorný príklad, ako zistiť kód banky z IBANu: Ak je číslo účtu IBAN SK26 6500 0000 0032 1265 1284, tak kód banky je 6500 a číslo účtu je 3212651284.