Ako vyvolať dobrý dojem a rozprúdiť pozitívnu konverzáciu

„Komunikácia je ako stavba, na ktorej pracujú všetci spoločne.
Ten, kto hovorí, musí svoje slová voliť s ohľadom na celkovú informáciu,
podobne, ako keď murár vkladá do celku stavby svoje tehly.“
(André Maurois)

Podarilo sa vám niekedy pozorovať, ako komunikačne zdatní ľudia komunikujú so svojim okolím? Zdá sa, ako keby inštinktívne vycítili, ako sa správať a ako komunikovať s inými ľuďmi, ako vyžarovať pozitívnu energiu, navodiť správnu atmosféru a vzbudiť rešpekt. Vedia, čo v styku s ľuďmi „funguje“ a čo nie. Vedia, že každým vysloveným slovom, každým svojim pohybom, vysielajú o sebe podprahovú, avšak veľmi silnú správu.

Mnohé úspešné osobnosti majú prirodzenú schopnosť veľmi rýchlo si získať sympatie a úctu okolia. Vyvolávajú v ľuďoch pocity pohody a bezpečia a dávajú im najavo svoj záujem. Svojim vystupovaním priťahujú ľudí ako magnet. Majú to, čomu sa hovorí „sila osobnosti“. Ľudia, z ktorých vyžaruje sila osobnosti, vysielajú pozitívnu energiu. Svojím sebaistým a suverénnym správaním ovládajú priestor. Sila osobnosti je však viac než len to, „cítiť“ ju aj v hlase.

Ak sa niekoho opýtate, kto mu napadne ako najúspešnejšie komunikujúci človek a prečo, pravdepodobne budete počuť meno americkej moderátorky Oprah Winfrey a obdiv k jej schopnosti vcítiť sa do druhého a primäť ho, aby bez zábran rozprával o svojom živote, alebo meno indického vodcu Mahátma Gandhího a úctu k jeho jasnosti a dôslednosti jeho záväzkov voči právam jeho ľudu alebo meno Steva Jobsa. Na koho pomyslíte vy?

Pozrime teraz na to, akú „výbavu“ majú ľudia, ktorí dokážu úspešne a presvedčivo komunikovať:

Človek, ktorý vie úspešne a presvedčivo komunikovať, pozná: svoju tému, svoje silné a slabé stránky, vhodné výrazy, ktoré môže použiť a najúčinnejšie otázky, ktoré môže položiť.

Človek, ktorý vie úspešne a presvedčivo komunikovať, má: jasný hlas, dostatok energie, nadšenia a elánu, sebadôveru, vynikajúce schopnosti načúvať, nielen počúvať a schopnosť jasne vyjasňovať povedané (sumariztovať).

Človek, ktorý vie úspešne a presvedčivo komunikovať, vie ako: použiť správne slová, flexibilne zmeniť svoj prístup, prejaviť empatiu s poslucháčmi, uvážene odpovedať, vytvárať väzby a budovať vzťahy.

Staňte sa sympatickým človekom, vyvolajte dobrý dojem a rozprúďte pozitívnu konverzáciu. Jedným z vašich cieľov by malo byť vytvorenie atmosféry vzájomnej otvorenosti a dôvery a pôsobiť na druhých optimistickým a pozitívnym dojmom.

Prvý dojem. Keď sa s niekým stretneme po prvýkrát, naše rozhodnutie, kam si ho zaradíme, trvá len niekoľko sekúnd. Utvárame si určitý názor, založený na zmyslových dojmoch. Potrebujeme čo najrýchlejšie zistiť, či je to priateľ alebo protivník. Tieto prvé dojmy by však pre nás nemali predstavovať niečo pevné a nemenné.

Všetko, čo pri stretnutí s neznámou osobou uvidíme a budeme počuť, prechádza našim osobným filtrom (predsudky, vzdelanie, výchova, náboženské presvedčenie, kultúra, skúsenosti, vopred utvorené názory). K tomu všetkému na nás pôsobí bezprostredné okolie, miesto stretnutia a naše momentálne rozpoloženie.

Pokiaľ chceme, aby naša komunikácia bola efektívna a pozitívna, musíme zaistiť, že naše osobné filtre pre posudzovanie druhých ľudí nie sú natoľko nepriepustné, aby zamedzili vytváraniu nových a prospešných vzťahov.

Ako začať rozhovor. Na nadviazanie rozhovoru voľte jednu z týchto tém:
– daná situácia (začnite rozhovor o situácii, v ktorej sa obaja nachádzate – poobzerajte sa okolo seba a položte si otázku s otvoreným koncom o niečom, čo ste si všimli)
– človek, s ktorým sa zhovárate (ľudia o sebe radi rozprávajú)
vy sami (pravidlo znie: kým sa niekto neopýta, ako sa máte, ako sa má vaša rodina, aké je vaše povolanie, tak ho to nezaujíma, nezačnite o tom hovoriť sami)
Začnite jednou z troch možností: položte otázku, vyjadrite svoj názor alebo vyslovte nejaký fakt.

Autenticita / Konzistentnosť. Byt autentický znamená byť úprimný, nefalšovaný, nič nepredstierať, ukázať, kým skutočne ste. K tomu však potrebujete poznať svoje hodnoty a ciele. Autentický človek jedná na základe toho, na čom mu v skutočnosti záleží. Konzistentnosť znamená, že to, čo hovoríte, nie je v rozpore s tým, ako konáte. Položte si otázky: „Čo skutočne cítim a chcem?“ / „Za čím si skutočne stojím?“

Dôveryhodnosť. Vaša dôveryhodnosť je vlastne miera, do akej budú ostatní veriť tomu, čo im poviete. Vaše obchodné či pracovné výsledky veľmi často závisia na tom, ako sa vám druhých podarí presvedčiť o vlastnom pohľade na vec. Aby ste ich dokázali presvedčiť, musíte byť dostatočne vierohodní.

Pokiaľ chcete nadviazať úspešné kontakty, na ktoré sa môžete spoľahnúť v prípade, keď chcete presadiť nové myšlienky či stanoviť nové ciele, musíte si získať úctu, vybudovať dôveru a väzby k druhým ľuďom. Dôveryhodnosť úzko súvisí s vašimi jasnými a predvídateľnými názormi, dodržiavaním záväzkov a poctivou tvrdou prácou. Položte si otázku: „Aké majú ľudia dôvody na to, aby mi dôverovali?“ alebo „Ako/Čím som dôveryhodný človek?“

Sebadôvera. Ľudia, ktorí si veria, vedia, že majú čo ponúknuť a sú otvorení názorom ostatných. Sebadôvera je aj o ochote prevziať na seba riziká a podniknúť zlepšenia. Sledujte svoje negatívne myšlienky, ktorými sa sabotujete, uvedomujte si ich a naučte sa ich stíšiť a nahradiť pozitívnymi. Hľadajte na sebe dobré a silné stránky a výhody.

Smejte sa. Väčšinu z nás priťahujú ľudia, s ktorými sa môžete zasmiať, pretože spoločná zábava uvoľňuje napätie a utužuje vzťahy. Keď sa s ľuďmi smejete na rovnakých veciach, znamená to, že máte podobné pocity a postoje a posilňuje to v nás pocit vzájomného porozumenia. Vtipkujte o sebe, môžete rozprávať veselé príhody o rodine alebo vtipy o smiešnych zvieratách.

Rozhodne by ste si nemali robiť žarty z ľudí, rozprávať vtipy, ktorými prejavujete neúctu k ženám, k rasovým či náboženským rozdielom alebo k politickému presvedčeniu. Rovnako sa nesnažte vyvolať smiech hrubým a neslušným rozprávaním.

Vyvolajte v ľuďoch pocit dôležitosti. Keď niekomu zalichotíte, bude vás považovať za milého, chápavého a príťažlivého človeka. Na každom človeku sa dá nájsť niečo, čo môžete pochváliť, hoci je to na prvý pohľad malichernosť. Najsilnejším komplimentom je kompliment o správaní človeka (Si výborný tréner), nasleduje kompliment o vzhľade (Vyzeráš úžasne) a kompliment o majetku (Váš dom je nádherný).

Aby bol váš kompliment účinný, čo najčastejšie oslovujte človeka krstným menom (vzbudíte tým väčší záujem o rozhovor) a okrem toho, že poviete ČO (sa vám páči), povedzte aj PREČO (sa vám to či ono páči). Zásada znie: Nikdy nevyslovte kompliment, ak ho nemyslíte úprimne. Lichotiť znamená povedať človeku presne to, čo si myslí o sebe on sám.

Načúvajte, nielen počúvajte. Vynikajúci komunikátor je ten, ktorý so záujmom počúva človeka, ktorý rozpráva. Dobrí poslucháči urobia lepší dojem, ako dobrí rozprávači. Počúvajte aktívne, nabádajte človeka, ktorý rozpráva, aby hovoril ďalej, a dávajte mu najavo, že rozumiete tomu, čo hovorí (Aha…, Ehm.., Vážne?, Nehovor!, A čo bolo potom?).

Udržiavajte zrakový kontakt s hovoriacim (pozerajte sa mu do očí). Neprerušujte hovoriaceho, počkajte, kým sám skončí myšlienku (jednou z dôležitých vlastností dobrého poslucháča je trpezlivosť). Počkajte s názorom, nerobte unáhlene závery na základe toho, ako rozprávajúci vyzerá, aké má zamestnanie alebo odkiaľ pochádza. Vyjasňujte si, či ste správne pochopili povedané. Uznajte právo hovoriaceho na vlastný pohľad na vec.

Zaujímajte sa o iných a nabádajte ich, aby hovorili o sebe a o tom, čo ich zaujíma. Hovorte s ľuďmi len o veciach, ktoré zaujímajú ich, nie o veciach, ktoré zaujímajú vás. Mnohých ľudí považujú za nezaujímavých preto, lebo neprestajne rozprávajú o sebe a o svojich potrebách. Hľadajte spoločné záujmy. Keď sa budete snažiť u ľudí objaviť spoločné záujmy alebo skúsenosti, môžete na objavených zhodách budovať väzby.

Dostaňte pod kontrolu výraz vašej tváre. Usmievajte sa, dávate tým najavo, že sa tešíte, že danú osobu vidíte. Ľudia kopírujú výraz tváre človeka, s ktorým sa rozprávajú – ak sa teda na ľudí usmievate, úsmev budú takmer vždy opätovať. Zamračená tvár vysiela negatívny signál.

Buďte zdvorilí a pokorní. A to aj vtedy, keď ste v strese. To dokáže podstatne zlepšiť profesionálne aj osobné rozhovory. Nezabúdajte na slová a slovné spojenia – Prosím., Prepáčte., Bohužiaľ., Ďakujem., S radosťou., Nevadilo by vám…, Čo si myslíte o..?, Smiem…?, Ospravedlňujem sa.

Ak si chcete získať obdiv a rešpekt hneď od začiatku, urobte tri veci:
1. Buďte hrdí na to kto ste a čo robíte – hovorte pozitívne o tom, čo ste v živote dosiahli a povedzte prečo. Nikdy sa neznevažujte vyjadreniami typu: Som len obyčajný bankový úradník a pod. Namiesto toho povedzte: Pracujem v najväčšej banke v našom meste, pomáham ľuďom ktorí chcú investovať.
2. Robte všetko s nadšením – o živote rozprávajte s nadšením a s očakávaním, ľuďom sa nielen že zapáčite, ale sa budú navyše tešiť na vás a na vaše rozprávanie
3. Nikoho a nič nekritizujte – ak niekoho alebo niečo kritizujete, ľudia o vnímajú ako slabé sebavedomie, neschopnosť chápať iných alebo nedostatok sebadôvery. Ak niekto spomenie vášho konkurenta, pochváľte ho za to, čo robí dobre.

V predchádzajúcich riadkoch som vám ponúkol zopár tipov na to, ako pri komunikácii s kolegami, klientmi, partnermi či v obchodnom styku pôsobiť pozitívne, presvedčivo a navodiť tú správnu atmosféru. Ak by som mal byť komplexný a ísť viac do hĺbky, tých tipov by bolo nespočetne viac. Ale skúste sa zamyslieť aspoň nad tými, ktoré som napísal a nad tým, ako ich denne uplatňujete v styku s inými ľuďmi vy.

Už teraz sa teším na spätnú väzbu od vás na mailovej adrese

Dostaňte strach definitívne pod kontrolu!

Zistite, ako zvíťaziť nad strachom. Objavte v sebe vnútorného superhrdinu.

Prekonajte strach a dosiahnite vysokú úroveň sebadôvery.