Ako poslať list alebo balík – na Slovensku a do zahraničia

V dnešnej digitálnej dobe, keď komunikácii dominujú e-maily a elektronická komunikácia, sa môže posielanie fyzických listov zdať zastarané. Umenie posielať listy však v sebe nesie určité čaro a osobný kontakt, ktoré elektronickej komunikácii často chýbajú. Či už ide o úprimnú správu, formálne pozvanie alebo obchodnú korešpondenciu, zaslanie listu môže urobiť nezabudnuteľný dojem. V tomto článku sa rozoberá krása tradičnej pošty a článok poskytuje podrobný návod, ako poslať list či balík.

Od vzniku internetu písomná komunikácia viac a viac upadá. Dostať list do poštovej schránky má však jedinečný pôvab. Hmatateľnosť listu, aj listovej pošty ako celku, vyvoláva pocit očakávania a nadšenia. Keď človek drží v rukách fyzický kus papiera a vie, že si niekto našiel čas na napísanie svojich myšlienok, vyjadruje to hĺbku emócií, ktorú digitálne správy nedokážu nahradiť. Listy majú moc vyvolať nostalgiu, vytvoriť trvalé spomienky a posilniť osobné vzťahy.

Ako poslať listovú zásielku + cena

Listová zásielka je najjednoduchšia forma, ako poslať poštu. Po napísaní listu sa list poskladá a vloží do obálky. Potom prichádzajú na rad nasledujúce technické kroky:

 • Na obálku treba uviesť adresu prijímateľa (adresáta) – adresát sa píše do pravej dolnej časti prednej strany listu.
 • Správne označenie adresáta obsahu jeho meno a priezvisko, alebo názov organizácie a taktiež adresu.
  • Ak adresát býva v podnájme alebo je na návšteve, uvádza sa ako druhé tiež meno užívateľa bytu s predložkou „u“, ak ide o zásielku pre adresáta v organizácii, uvádza sa aj názov organizácie.
  • Pri značení adresy sa píše názov ulice a číslo domu (orientačné príp. súpisné číslo). V označení odovzdávacieho miesta môže byť prípadne uvedené aj číslo bytu alebo poschodia bytového domu.
  • Pri zásielkach adresovaných do cudziny názov krajiny určenia (v poslednom riadku) – napríklad DEUTSCHLAND.
 • Niekedy sa udáva aj adresa toho, kto list odosiela, čiže odosielateľa. Adresa odosielateľa sa píše do ľavého horného rohu na obálke.
 • V prípade, že odosielateľ požaduje, aby bola jeho zásielka bola dodaná len na poštu (teba aby nebola doručená na adresu adresáta), do adresy adresáta uvedie meno a priezvisko adresáta, Poste restante, PSČ a názov pošty.
 • Ak sa listom zasielajú drobné predmety, treba dôkladne zabezpečiť ich balenie, aby nevyčnievali z obalu a aby nemohlo dôjsť k poškodeniu obalu.
 • Treba písať čitateľne, prehľadne a bez prepisovania.
 • Ak človek chce, aby sa list dostal k adresátovi už v nasledujúci pracovný deň, treba požiadať o zaslanie listu 1. triedou, prípadne na ľavú stranu obálky uviesť poznámku „1. trieda“.
 • Obyčajné poštovné za listovú zásielku sa pohybuje okolo 0,90 €. Pri doručení 1. triedou je cena listovej zásielky vyššia, okolo 1,20 €.

Pri odovzdávaní listu na pošte sa dá zaplatiť priamo zamestnancovi pošty alebo použiť predom zakúpené poštové známky na list v požadovanej hodnote. Po poslaní obyčajnej listovej zásielky odosielateľ nedostane potvrdenie o odoslaní ani podacie číslo zásielky. To znamená, že odosielateľ nebude môcť sledovať pohyby zásielky, ani nebude vedieť, či už bola jeho zásielka doručená.

Ako poslať doporučený list

List sa posiela doporučene vtedy, keď odosielateľ potrebuje mať potvrdenie o odoslaní zásielky. Pri posielaní doporučeného listu sa postupuje podobne ako pri obyčajnej listovej zásielky. Znovu je nutné uviesť adresáta na danú zásielku.

Adresa na obálke a podací lístok – odosielateľ a adresát

Adresa adresáta sa píše do pravej dolnej časti prednej strany obálky. V prípade, že odosielateľ požaduje, aby bola zásielka adresovaná na ktorúkoľvek poštu (nie na dodávaciu poštu adresáta) alebo aby bola dodaná len na poštu (nebola doručovaná na adresu adresáta), do adresy adresáta sa uvedie meno a priezvisko adresáta, Poste restante, PSČ a názov pošty.

Adresa odosielateľa sa píše do ľavého horného rohu na obálke.

V čom sa ale líši posielanie doporučeného listu je, že v tomto prípade ja potrebné vypísať na pošte podací lístok. Podací lístok je dostupný v priestoroch pošty (na stolíkoch, pri okienkach) alebo ho vydáva zamestnanec pošty. Na podací lístok sa uvádza to isté, čo na obálku listu – adresa pre doručenie (adresát) a adresa odosielateľa.

Podací lístok slúži aj pre prípadné reklamácie. Doporučený list sa dá poslať aj online prostredníctvom aplikácie ePodací hárok alebo eMobilnej aplikácie SP.

Pri zásielkach s podacím číslom je možné sledovanie zásielok. Táto služba umožňuje získať informácie o pohybe danej zásielky od podania až po jej dodanie adresátovi. Obyčajne je poskytovaná ku všetkým zásielkam s podacím číslom.

Ani pri doporučenom liste nesmie na obálke chýbať poštová známka na list.

Cena za doporučený list

Cena za doporučený list je vyššia ako pri obyčajnej listovej zásielke. Obyčajné poštovné za doporučený list je 2,20 €. Pri doporučenom liste sa dajú vybrať ďalšie kategórie posielania doporučeného listu – 1. trieda, do vlastných rúk a doručenka (potvrdenie o doručení zásielky).

Posielať balík vôbec nie je zložité.

Ako poslať balík

Pri posielaní balík odosielateľ dostane aj doklad o jeho podaní. Balík sa doručuje na adresu alebo si ho adresát môže vyzdvihnúť na pošte alebo v BalíkoBOXe. Pohyb balíka môže odosielateľ po odoslaní aj sledovať zásielku s podacím číslom.

Posielanie balíkov sa využíva aj pri online nakupovaní. Veľa firiem má svoje e-shopy, z ktorých sa môžu objednať veci domov a tam si ich vyskúšať. Ak daná vec nesadne, balíkom sa dá ľahko poslať spať.

Možnosťou je tiež založiť si vlastný e-shop a zarábať peniaze online. V takom prípade bude posielanie balíkov na dennom poriadku.

Spôsoby doručenia balíka

 • Balík na adresu – doručenie na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na balíku alebo adresnom štítku.
 • Balík na poštu – podmienkou poskytnutia tejto služby je uvedenie mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
 • BalíkoBOX – podmienkou poskytnutia tejto služby je uvedenie mobilného telefónneho čísla. Slovenská pošta potom uloží balík v BalíkoBOXe.

Existuje niekoľko spôsobov doručovania balíkov. Najvhodnejší z nich závisí od konkrétnej situácie odosielateľa a príjemcu.

Ako poslať balík do zahraničia cez Slovenskú poštu + cena

Slovenská pošta ponúka službu Balík svet, čo je služba pomocou ktorej sa posiela balík do zahraničia. Odosielateľ dostane doklad o jeho podaní a adresát potvrdí prijatie balíka podpisom.

Na oficiálnej stránke Slovenskej pošty sa dá nájsť presný návod, ako poslať balík do zahraničia. Tu je však zhrnutý stručný postup:

 1. Zistiť, za akých podmienok sa môže balík posielať do krajiny určenia. Informácie o cle a vývoze tovaru poskytujú colné orgány a zastupiteľské úrady v krajine určenia.
 2. Balík zabaliť podľa podmienok pošty, napísať naň adresné údaje a prineste ho na poštu. Vhodný obal možno kúpiť aj priamo na pobočkách Slovenskej pošty.
 3. Vyplniť poštovú sprievodku pre medzinárodný styk podľa predtlače. 
 4. Vyplniť podací lístok. Balík možno poslať aj online prostredníctvom aplikácie ePodací hárok.
 5. V sprievodke vyznačiť požadované služby k balíku.
 6. V prípade, že sa balík posiela na dobierku, treba priložiť aj vyplnený medzinárodný dobierkový kupón, ktorý je dostupný na každej pobočke Slovenskej pošty alebo sa dá vytlačiť z aplikácie ePodací hárok.
 7. Pri balíku posielanom do krajiny mimo Európskej únie, treba vyplniť aj colné vyhlásenie CN 23 (zelenej farby), ktoré je súčasťou poštovej sprievodky.
 8. Balík s vyplnenou poštovou sprievodkou odovzdať na pošte.

So všetkými potrebnými informáciami k posielaniu balíka do zahraničia vedia ochotne poradiť zamestnanci Slovenskej pošty. Čo sa týka ceny za balík do zahraničia, tá sa môže líšiť v závislosti od toho, do ktorej krajiny je balík posielaný. Všetky bližšie informácie sú dostupné na oficiálnej webovej stránke Slovenskej pošty alebo priamo od zamestnancov na pobočkách.

Príklad na porovnanie:

Poslanie balíka na poštu do 50 kg v rámci Slovenska stojí 3,90 €. Cena za poslanie balíka do 50 kg do Česka stojí 8,80 €. Cena za poslanie balíka do iných zahraničných krajín sa veľmi líši – môže byť aj 6 €, ale aj 20 €. Bližšie informácie o cenách za poslanie balíka do zahraničia treba hľadať na oficiálnej webovej stránke Slovenskej pošty alebo priamo od zamestnancov na pobočkách.

Vo svete, ktorý je čoraz viac poháňaný technológiami, má posielanie listov osobitné postavenie. Umožňuje spomaliť a komunikovať osobnejším a premyslenejším spôsobom. Posielanie balíkov do zahraničia je skvelá vec, ak chcú ľudia napríklad poslať svojim známym do zahraničia obľúbené slovenské produkty, ktoré si v zahraničí nedokážu zaobstarať.

Posielanie listov a balíkov teda vôbec nie je zastarané a má nezastupiteľné miesto aj v dnešnom svete.