Abeceda koučovania: B ako backtracking

Nedeľa, 05. Február 2017, 12:09, Zverejnil

„Stačí len trocha nesprávne pochopenie toho, čo sa snažíme povedať,
a náš rozhovor môže ľahko a rýchlo zísť z cesty.“

Dnes by som vám rád v rámci seriálu o koučovaní predstavil jeden z veľmi užitočných nástrojov kouča ‚backtracking‘

Backtracking je spôsob aktívneho počúvania a sumarizovania toho, čo koučovaný povedal.

Backtracking znamená parafrázovanie použitím kľúčových slov klienta.

Backtracking je schopnosť sumarizovať klientovu situáciu spôsobom, kedy sa kouč zameria na kľúčové body v klientovych vyhláseniach. Preferuje pritom chronologické poradie.

Je veľmi dôležité, aby kouč počas ‚backstrackingu‘ používal klientov spôsob rozprávania, časti z jeho reči tela a slová, ktoré majú kľúčový význam. To umožňuje koučovi budovať hlbší vzťah s klientom, založený na vzájomnej dôvere.

Je veľký rozdiel medzi ‚backtrackingom‘ a ‚parafrázovaním‘. Pri backtrackingu používame ako kouči klientove slová, pri parafrázovaní sumarizujeme povedané vlastnými slovami.

Ak ste už na koučingu boli, isto viete, že kouč Vám pomáha stanoviť si správne váš cieľ a nájsť k nemu tú najlepšiu cestu. Niektoré cesty sú však kľukatejšie a vyžadujú veľa koučingových sedení.Staňte sa profesionálnym, akreditovaným koučom.

Viac info kliknutím na tento odkaz.

Backtracking je veľmi dôležitý nástroj kouča, ktorý slúži na preskúmanie toho, ako koučovaný vníma svoju realitu.

Backtracking ako nástroj teda kouč používa:

  • K vybudovaniu dôvery medzi koučom a koučovaným.
  • Keď sa kouč cíti byť zmätený.
  • Keď potrebujeme viac informácií.
  • Keď chce zhrnúť a pripomenúť predchádzajúcu konverzáciu.
  • Keď chce naznačiť, že pozorne počúva

Pri akých situáciach v komunikácii používate backtracking vy?

Budem sa tešiť na vaše názory, pripomienky, vyjadrenia. Môžete mi ich napísať priamo pod príspevok.

Dostaňte strach definitívne pod kontrolu!

Zistite, ako zvíťaziť nad strachom.Objavte v sebe vnútorného superhrdinu.

Prekonajte strach a dosiahnite vysokú úroveň sebadôvery.