Abeceda koučovania: A ako aktívne počúvanie

Sobota, 21. Január 2017, 08:56, Zverejnil

„Máme dve uši a jeden jazyk,
aby sme viac počúvali a menej hovorili.“
(Diogenes)

Pripravil som pre vás nový seriál o koučovaní. Nazval som ho abeceda koučovania a budem vám v ňom postupne vysvetľovať a vyjasňovať koučovacie pojmy a techniky. Dnes sa zameriam na jednu z najdôležitejších kompetencií kouča, aktívne počúvanie.

Každý človek vníma a interpretuje jednotlivé situácie vždy subjektívne, pretože každá interpretácia vnímaného podlieha pôsobeniu nevedomých faktorov (ciele, záujmy, potreby, očakávania, podobnosti a rozdiely medzi nami a druhými, predsudky).

Konštrukcia reality sa deje v troch krokoch:
1. Vnímame fakty zaznamenané zmyslami (zrak, sluch, čuch, chuť a hmat). Fakty prechádzajú cez filtre. Rozdielne filtre vedú k rôznemu výberu faktov.
2. Dodávame vnímaným faktom určitý význam.
3.
Završujeme našu konštrukciu skutočnosti – podľa dodaného významu – „vhodný pocit

Radšej ako aktívne počúvanie používam výraz „načúvanie potenciálu“, pretože pre mňa znamená nasledovné:

 • Otvoriť dvere
 • Poskytnúť priestor
 • Byť 100% s druhou osobou
 • Vnímať, čo nebolo vyslovené
 • Pozerať sa ďalej, ako sa dá
 • Veriť v druhého, pokiaľ to nerobí sám
 • Nechcieť druhého zmeniť
 • Dokázať mlčať
 • Nenechať sa ovládať tým, čo chcem povedať
 • Riskovať
 • Načúvať sám sebe

Chcete podporovať druhých na ceste za ich úspechom? Pomôcť im rásť a napredovať? Alebo máte chuť podporovať sami seba na ceste za svojím úspechom pomocou sebakoučovania?

Kliknite na tento odkaz a zistite viac.

Načúvať potenciálu je dobrodružstvo. Znamená:

 • Načúvať veľkoryso
 • Načúvať, čo majú ľudia na mysli
 • Načúvať na všetkých úrovniach
 • Načúvať bez hodnotenia
 • Počuť energiu v slovách – vývoj energie
 • Schopnosť pochopiť význam povedaného v kontexte s túžbami hovoriaceho
 • Napomôcť druhému spoznať podstatu toho, čo rieši
 • Schopnosť plne sa sústrediť na to, čo druhý hovorí či nehovorí

Načúvať veľkoryso

 • Počúvať sústredene – načúvajte ľuďom tak, že im dávate najavo, že ich počujete (občasné tiché „mh“ alebo malé „hmm“.
 • Načúvať s empatiou – vcíťte sa do situácie, z ktorej hovoriaci vychádza (napr. predstavte si samého seba v danej situácii)
 • Načúvať bez prerušovania – je dôležité prijať všetko, čo vám chce hovoriaci povedať bez toho, že ho budete prerušovať 

Načúvať, čo majú ľudia na mysli

 • Načúvať bez domnienok– je jednoduché si nesprávne interpretovať, čo chcú ľudia povedať, pokiaľ túto informáciu filtrujeme cez naše vlastné predpoklady

Načúvať na všetkých úrovniach

 • Načúvať slovám– slová, ktoré hovoriaci používa, vám dávajú možnosť nahliadnuť do spôsobu jeho myslenia
 • Načúvať emóciám– tón hlasu prezrádza, čo cíti
 • Načúvať reči tela – to prezrádza veľa o tom, čo si ľudia myslia.

Načúvať bez hodnotenia

 • Počúvať bez pokušenia reagovať na slová, ktoré obyčajne spúšťajú nejakú reakciu
 • Načúvať z hľadiska ich záujmu– všetci máme nejaký svoj vlastný záujem, keď načúvame ostatným a väčšinou si to ani neuvedomujeme (vyzerať múdro, byť obľúbený, získať ich na svoju stranu atď.)

Objavte, ako efektívne a účinne koučovať, viesť a motivovať ľudí. Získajte väčšie sebavedomie a sebaistotu pri koučovaní, osvojte si (len) fungujúce koučovacie nástroje a techniky a posuňte vaše koučovacie zručnosti a koučovací štýl na vyšší level. 

Viac info tu.

Ako k načúvaniu ľuďom pristupujete VY?  Načúvanie vnímate ako príležitosť:

 • Vyzerať inteligentne
 • Zdať sa zábavným
 • Zistiť, ako vyzerať dôležito
 • Získať informácie
 • Vnímať vonkajšie zvuky ako iný zvuk, hudba atď.
 • Dozvedieť sa, čo sa deje s druhou osobou
 • Venovať sa vlastným myšlienkám a druhú osobu vôbec nepočúvať
 • Zistiť, ako by ste mohli pomôcť
 • Pochopiť problém
 • K zisteniu, ako môžete získať prospech

A aký je teda najúčinnejší spôsob načúvania ľuďom, keď chceme, aby dosahovali čo najlepšie výkony, rozvíjali sa a rástli?

 • Načúvať ľuďom, aby sme v nich odhalili skrytý potenciál
 • Načúvať ľuďom pozorne
 • Veriť v ľudí
 • Povzbudzovať a podporovať druhých, aby boli čo najlepší
 • Načúvať ľuďom, aby sme mohli skúmať ich myšlienky a predstavy
 • Sme plne prítomní a plne sústredení
 • Prvý krok k objaveniu pozitívnej zmeny u druhých je očakávať ju.

Staňte sa majstrami v aktívnom počúvaní. Objavte tajomstvá koučovacieho nastavenia mysle a neposudzujúceho počúvania. Ochutnajte koučovanie na vlastnej koži.

Kliknite sem a zistite podrobnosti.

Počujeme to, čo predpokladáme, že budeme počuť. Venujeme zvláštnu pozornosť očakávaným vnemom, tomu, čo čakáme, že uvidíme, budeme počuť, pocítime alebo ochutnáme. „To, čo vnímame, je kombináciou našich pocitov a pamäťou riadených predpovedí nášho mozgu.“ (Jeff Hawkins)

„Pokiaľ si pri rozhovore s človekom, ktorého poznáme, vedome nezvolíme určitý spôsob načúvania, to, čo budeme počuť, potvrdí naše existujúce teórie o ňom.“ (Jeffrey Schwartz)

Zvolte si tzv. „konštruktívne počúvanie“. Koučovanie je aj o tom, byť zvedavý, ale nie pre seba. Byť zvedavý pre klienta. Je skutočne dôležité si povšimnúť, na čo svoju pozornosť zameriavame. Každý počúvajúci si vyberá len niečo z toho, čo hovoriaci povedal a to ďalej rozvíja. Kľúčovou otázkou je, čo kouč vyberá a na čo z toho všetkého, čo klient hovorí, reaguje. A to je priestor pre vaše zamyslenie sa.

„Počúvate ma, alebo len čakáte,
kým na vás konečne príde rad
a budete môcť prehovoriť?“
(Robert Montgomery)

Ak sa vám môj článok páčil alebo aj nepáčil, máte chuť k nemu pridať svoj názor či spätnú väzbu, urobte tak priamo v komentároch pod príspevkom.

Dostaňte strach definitívne pod kontrolu!

Zistite, ako zvíťaziť nad strachom.Objavte v sebe vnútorného superhrdinu.

Prekonajte strach a dosiahnite vysokú úroveň sebadôvery.