4 dôvody, prečo nie sme šťastní a ako to zmeniť

„Veľa ľudí len vysedáva a praje si,
aby sa ich život zmenil,
nikdy ale neurobia to,
čo je pre uskutočnenie zmeny nevyhnutné.“

Naše šťastie nespočíva v dosiahnutí vysnívaného objemu majetku, konkrétnej vysokej pracovnej pozície, veľkej sumy peňazí či počtu detí. Šťastie záleží na miere uspokojenia vnútorného nepokoja, toho podivného hlasu, ktorý nás odniekiaľ podpichuje, aby sme sa chceli prekonať a neumierali zaživa v pohodlí. Ten vnútorný hlas, ktorý je príčinou pokroku, môže mať v našej hlave rôzne podoby: intuícia, výčitky či závisť.

Všetky tieto prejavy nám podávajú informáciu o tom, že sme ešte stále neurobili dosť pre to, aby sme boli šťastní. Bill Gates tvrdí, že najčastejšie sa jedná o dve príčiny – nerobíme to, čo by sme si priali a/alebo nerobíme dosť pre to, čo si prajeme.

K tomu by som ešte dodal dve príčiny: namiesto zameriavania našej pozornosti na riešenie problémov, zameriavame pozornosť na problémy samotné a po druhé, vo všeobecnosti máme negatívne nastavenie mysle (negatívne myšlienky a postoje). Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie.

Nerobíte to, čo by ste si priali (čo by ste chceli). Riadime sa tým, čo nám diktuje svet, čo sa má a čo nemá. Ale to čo chce okolie sa vôbec nemusí zhodovať s tým, čo by sme si priali my. Ak sa snažíme robiť to, čo sa od nás očakáva a je to v rozpore s našimi prianiami, náš vnútorný hlas nám to dá najavo. Necítime sa dobre, niečo nám chýba, necítime spokojnosť a naplnenie. Musíme na to stale myslieť, pretože ten hlas je tu stále a prenasleduje nás.

Nahovárame si, že je všetko v poriadku tak, ako to je a prehovárame ten hlas, že jeho prianie je nemožné. Hľadáme dôvody, ako presvedčiť samých seba, že všetko je v poriadku a najmä že my sme v poriadku a v pohode. Žiť život podľa seba mimochodom znamená, vedieť kto sme, prečo sme tu, aké je naše poslanie a na základe akých hodnôt chceme žiť. Ako jasno máte v tom, čo chcete?

Nerobíte dosť pre dosiahnutie toho, čo si prajete (čo chcete). Niekedy človek svoj vnútorny hlas poslúchne a vyrazí za svetlom do temného lesa, urobí prvý krok, aj keď nevidí celú cestu. Potom to svetlo stratí z dohľadu a začne váhať. Buď môže vytrvať a hľadať inými spôsobmi, alebo sa môže vzdať. Kto sa vzdá, má istotu, že svetlo nikdy nenájde. Čo je priveľmi vzdialené, to sa môže pri prvom neúspechu javiť ako nedosiahnuteľné.

Veľké ciele nám slúžia ako motivácia a smer nášho putovania v živote. Ale na to, aby sme sa nevzdali a stále pokračovali dopredu, je nutné veľký cieľ rozdeliť na ciele menšie, a namiesto jedného veľkého kroku, ktorého sa obávame, robiť radšej kroky menšie. Rastieme dosahujeme úspechy vtedy, keď opustíme “komfortnú zónu” a riskujeme, vtedy keď napíname sily a napredujeme.

Otázka teda znie: “čo potrebujete urobiť dnes, aby ste sa priblížili k vášmu cieľu”. A potom to skutočne urobiť. Samozrejme za predpokladu, že nejaký cieľ máte stanovený. Ak nie odporúčam vám tak urobiť – návod nájdete aj v tomto článku – Premeňte novoročné predsavzatia na ciele.

Nečerpáte energiu z problémov. Mnohé udalosti v našom živote neovplyvníme. Jednoducho ich nedokážeme ovplyvniť (napr. počasie, dopravná zápcha, dlhý rad na pošte či úmrtie). Takisto nemáme vplyv na mnohé problémy a zmeny, ktoré sa dejú mimo náš dosah. To na čo vplyv máme je, ako sa k nim postavíme, ako ich spracujeme. Udalosti nie sú dobré ani zlé. To my z nich robíme príjemné alebo nepríjemné udalosti.

Ohni a dažďu je jedno, ako ich titulujeme, oni tu vždy budú. Ak sme nešikovní, oheň nás spáli a dážď spláchne. Z oboch živlov môžeme mať starch, ale obidva živly môžeme aj využiť. Záleží len na nás a na uhle pohľadu, ako k nim pristupujeme. Každú prekážku je možné vnímať ako stopku, alebo ako výzvu k činnosti. Neriešené problemy nám berú energiu, sebadôveru a dobrú náladu. Naopak, tie vyriešené nám dávajú energiu a chuť robiť zmeny, ktoré by sme inak odkladali.

Rozhodli ste sa byť negatívni. Na to, aby ste sa stali nezastaviteľnými v dosahovaní svojich cieľov a úspechu, nevyhnutne potrebujete dostať pod kontrolu svoje myšlienky, postoje, voľby a činy. Pretože práve toto v konečnom dôsledku rozhodne o tom, ako sa na vašej ceste budete pohybovať, akým smerom, akou rýchlosťou a či vôbec, ale najmä ako budete vnímať to, čo vás na tej ceste stretne a ako sa k tomu postavíte.

Kam smerujete vaše myšlienky, na čo sústreďujete svoju pozornosť, toho viac vnímate a vidíte. Čím viac myslíte negatívne, tým viac negatívneho vidíte. Čím viac je vaša myseľ naplnená pozitívnymi myšlienkami, tým viac toho príjemného a pozitívneho sa vám deje. Prečítajte si aj – 12 toxických myšlienok, ktoré musíte vyhodiť zo svojej mysle.

Ďalšou dôležitou vecou je uvedomiť si svoje obmedzujúce postoje a pracovať s nimi. Tento typ obmedzujúcich postojov nás na ceste k úspechu brzdí. Vedomým riadením a nasmerovaním svojho vnútorného dialógu môžete prevziať kontrolu nad svojimi myšlienkami, pocitmi, postojmi a konaním.

Zmeňte svoje myslenie a posuňte sa od života „mohol by som“ k uskutočneniu toho, čo v živote naozaj chcete. Presuňte sa od „nie som schopný“ k „schopnosti a zvládnutiu“. Postoj je niečo, čo dokážete zmeniť iba VY, je to vaše rozhodnutie o tom, ako budete vnímať danú situáciu a seba v nej, ako budete vnímať iných ľudí a okolie, ako budete reagovať. 

Dostaňte strach definitívne pod kontrolu!

Zistite, ako zvíťaziť nad strachom. Objavte v sebe vnútorného superhrdinu.

Prekonajte strach a dosiahnite vysokú úroveň sebadôvery.