Historický Zvolen láka návštevníkov

Opäť sa blíži prvá nedeľa v mesiaci, kedy  je vstup do múzeí pre všetkých zadarmo. Už ste premýšľali, kam by ste sa v tento deň vybrali? My sme neváhali a navštívili sme Zvolen.

Zvolen je počtom obyvateľov dvanáste najväčšie mesto na Slovensku a jedno z našich najstarších miest. Na jeho území sa nachádza široká sieť vedecko-výskumných pracovísk.

Mesto leží na juhu Zvolenskej kotliny na sútoku riek Slatina a Hron. Svoj názov nesie až od roku 1920. Pre turistov je zaujímavý svojou bohatou históriou.

Ak sem prichádzate vlakom, odporúčame vystúpiť na zastávke Zvolen osobná stanica. Odtiaľ to budete mať bližšie k zvolenským pamiatkam.

Zvolenský zámok

Gotický zámok s renesančným opevnením sa nachádza v centre mesta v južnej časti Námestia SNP. Bez obáv ho nájdete, je viditeľný už z vlakovej stanice.

Prístupný je pešo zo všetkých strán, alebo autom od námestia cez prístupovú cestu po hlavnú bránu, kde sa nachádza aj parkovisko. Ak chcete zvoliť mestskú hromadnú dopravu, vystúpte na zastávke Poľana.

Zámok bol vyhlásený za národnú pamiatku. V súčasnosti jeho priestory využíva Slovenská národná galéria pre svoju stálu expozíciu.

Pôvodné sídlo sa nachádzalo koncom 12. storočia na sútoku riek Hron a Slatina (Pustý hrad). Jeho veľmi zlá prístupnosť a stav však spôsobovali niekoľko problémov.  

Pre ich vyriešenie sa kráľ Ľudovít I. rozhodol v rokoch 1360-1382 postaviť nový hrad. Na prelome 15. a 16. storočia bol zámok obnovený, keď bol vo vlastníctve Juraja Turza. V roku 1548 nastali na zámku renesančné úpravy. Bolo dobudované ďalšie poschodie a nárožné veže.

Najzávažnejšia prestavba sa konala v roku 1784, kedy bola prestavaná kaplnka podľa barokového štýlu a bola obnovená dvorana.

Za stavbu Zvolenského zámku vďačíme najmä Ľudovítovi I., ktorý staval ako gotický poľovnícky zámok. Vo svojej podobe bol dokončený v roku 1382.

Zvolenský zámok mal vo vlastníctve v rokoch 1440-1462 aj Ján Jiskra z Brandýsa, ktorý sa stal v 15. storočí najmocnejším vojvodcom v Uhorsku. Zámok často navštevoval aj Matej Korvín s manželkou Beatrix, ktorá neskôr zámok od roku 1490 obývala.

Zámok bol vyhlásený za národnú pamiatku. V súčasnosti jeho priestory využíva Slovenská národná galéria pre svoju stálu expozíciu.

V expozícií Lapidárium gotického umenia, ktorá sa nachádza na prízemí, sú nazhromaždené kamenné články zámku, transfery nástenných malieb z bývalej zvolenskej fary pochádzajúce z polovice 15. storočia.

Taktiež tu môžeme obdivovať inštalované kópie a faksimilné odliatky z diel najvýznamnejších dvevorezieb Majstra Pavla z Levoče.

V expozícií Staré európske umenie na prvom poschodí nájdeme výberové kolekcie maliarskeho umenia pochádzajúce z dnešného Talianska, Francúzska, Holandska a Nemecka zo 16. a 18. storočia.

Na druhom poschodí je umiestnená expozícia Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, ktorá nesie názov Z histórie Zvolena. Okrem týchto sa tu pravidelne konajú aj výstavy s inými expozíciami.

V zámockej kaplnke sa konávajú rímskokatolícke, gréckokatolícke a pravoslávne bohoslužby.

Na zámku si zamilované páry môžu povedať svoje áno v rytierskej sieni a pravideľne sa tu konáva aj privítanie detí do života či odovzdávanie cien za darcovstvo krvi.

Pustý hrad

Hrad, nazývaný aj ako Zvolenský hrad alebo Starý Zvolen je hradný komplex, ktorý sa nachádza nad sútokom riek Hron a Slatina. Prvá zmienka o hrade pochádza z Anonymnej kroniky z 12. storočia.

Skladá sa z Horného a Dolného hradu. Tie spája spojovacia časť dlhá takmer 400 metrov. Rozlohou 7,6 ha sa rozprestiera na vrchu a hoci ide o ruinu, pre svoju rozlohu dostal prívlastok najväčší v porovnaní inými európskymi hradmi.

Symbolom celého objektu sa stali zvyšky monumentálnej vežovej brány.

Hrad má za sebou bohatú históriu. O jeho vzniku aj zániku sa vedú dohady, nikto však nevie s určitosťou povedať závery. Vystavaný bol zrejme zo staršieho pravekého kamenozemného valu. V druhej polovici 15. storočia hrad zanikol.

Historické písomnosti uvádzajú, že hrad bol v roku 1451 vypálený Jánom Huňadym po vojnovom strete s Jánom Jiskrom z Brandýsa. Posledná stavba na hrade, vatrovka, bola vybodovaná v 16. storočí.

Symbolom celého objektu sa stali zvyšky monumentálnej vežovej brány, ktorá sa nachádza v najjužnejšej časti hradu.

Od roku 2009 sa na tomto mieste realizujú rozsiahle archeologické výskumy pod vedením Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre s vysunutým pracoviskom vo Zvolene.

Na hrad vedú mnohé turistické trasy. Odporúčame (ak vaša cesta začína na železničnej stanici) držať sa modrej turistickej značky na náučnom chodníku.

Pustý hrad v súčasnosti

Z hradu sa nám toho nezachovalo veľa, oproti jeho bývalej kráse. Pri jeho návšteve môžeme vidieť:

  • vežu a vstupnú bránu na Dolnom hrade,
  • vežu komitátneho hradu, druhú vežu na Hornom hrade. baštu na Hornom hrade,
  • areál Dončovho hradu na Hornom hrade,
  • hlavnú vstupnú bránu,
  • rozsiahle archeologické nálezisko.

Pancierový vlak vo Zvolene

V čase 2. svetovej vojny boli vyrobené pracovníkmi železničných dielní vo Zvolene pancierové vlaky (Hurban, Štefánik, Masaryk), ktoré sa aktívne zapájali do bojov v Slovenskom národnom povstaní.

V roku 1974 bola postavená presná replika vlaku Hurban pre film o SNP, ktorý je vystavený vo Višňovského parku pri železničnej stanici.

Námestie SNP vo Zvolene

Centrálne námestie patrí medzi najrozsiahlejšie námestia na Slovensku. V jeho južnej časti sa nachádza Zvolenský zámok. Pri jeho rekonštrukcií boli objavené archeologické nálezy.

Námestie je významné aj svojimi pamiatkami. Turisti môžu obdivovať:

  • Pamätník SNP,
  • Rímskokatolícky kostol Sv. Alžbety (postavený v rokoch 1244-1250),
  • Kaplnka Božieho tela,
  • archeologické nálezisko,
  • Evanjelický kostol sv. Trojice.

Rímskokatolícky kostol Sv. Alžbety vo Zvolene

Najstarší sakrálny kostol v meste  pochádza z roku 1244-1250. Pôvodná jednoloďová ranogotická stavba bola v rokoch 1380-1390 rekonštruovaná v gotickom štýle. Na južnej strane kostola sa nám zachovala Kaplnka Božieho tela.

Z pôvodného gotického objektu sa nám zachovala krížová klenba, empora s troma lomenými oblúkmi arkád a gotický portál vedúci z námestia do kaplnky.

Objekty fary boli pristavané v 14. až 15 storočí. Okrem nej bola vystavaná mestská škola, radnica s väzením a nemocnica (vtedajší chudobinec).

Z interiéru je veľmi atraktívna masívna kamenná krstiteľnica, ktorá pochádza z roku 1621 a dva renesančné epitafy so šľachtickými erbami.

V 18. storočí na mieste pôvodnej kaplnky bola postavená Kaplnka Sedembolestnej panny Márie, ukončená barokovou vežičkou.

Čo môžete ešte vidieť vo Zvolene?

Zvolen je zaujímavý najmä širokým spektrom pamiatok, ktoré majú možnosť turisti navštíviť.

Okrem vyššie spomenutých môžeme ešte menovať Cintorín sovietskej armády a rum nskej armády s pamätníkmi na sídlisku Zlatý potok, Židovský cintorín na Ulici T.G. Masaryka, Pamätník SNP na Námestí SNP, Divadlo Jozefa Gregora-Tajovského na Námestí SNP a Divadelnej ulici.

Akoby sme ohodnotili Zvolen my?

Doprava do Zvolena a aj orientácia po samotnom meste bola dobrá. Historické pamiatky (mimo Pustého hradu), boli kúsok od stanice. Ak by ste si náhodou nevedeli dať rady alebo by ste sa stratili, na každom rohu sme videli mestských policajtov, ktorých sme raz sami žiadali o radu.

Veľmi milo nám poradili a odnavigovali, kam sme potrebovali.

Hoci sme si pred cestou dôkladne naštudovali mapu na Pustý hrad a pýtali sa aj domácich, cesta bola podľa nás veľmi zle značená.

Neviem, aký dojem z toho máte vy, ale v meste sa ešte ako tak orientovať dalo. Keď sme prešli mostom k zimnému štadiónu, stratili sme stopu. Keby som nemala mapku v ruke, veru stratili by sme sa.

Návštevu Zvolena hodnotíme veľmi pozitívne

Tento krát sme však upustili od nášho vyhľadávania najatraktívnejšej reštaurácie. Na konci dňa sme zapadli ešte do obchodného domu v severnej časti Námestia SNP, kde sme zbehli na pizzu.

Ten, kto má rád fastfood a dobrú jedlo v prijateľnej cenovej hladine, odporúčame. V ich foodcourte si môžete vybrať z ponuky viacerých rýchlych občerstvení.

Veľmi sa nám páčilo na zámku. Zamestnankyne v galérií boli veľmi milé a ústretové. Pozitívne hodnotíme aj šatňu, kam sme si odložili batohy a zimné bundy. Možno v iných múzeách či galériách je to zvykom, ale skôr je to rarita.

Veľmi dobre sme sa porozprávali, dostali sme do rúk všetky potrebné prospekty. V každej miestnosti galériesa nachádzala pracovníčka, ktorá bola ochotná nás sprevádzať s výkladom, alebo zodpovedať každú našu otázku.

Zvolen je mesto, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Svojich návštevníkov láka bohatou históriou, športom, relaxom či turistickými aktivitami. Keď mi kamarátka vravela, že jej chýba toto mesto, nikdy som sa nevedela to jej pocitov vcítiť tak, ako teraz.

Verím, že sem prídeme ešte mnohokrát, pretože stále je čo obdivovať.