Zo Slovenska si môže brať príklad celý svet!

Viete, čo mi v Iraku povedali, keď som sa predstavila? “Vy ste zo Slovenska? Zo Slovenska si môže brať príklad celý svet!” Ale pôjdem pekne po poriadku.

CitizenGO v rámci pomoci prenasledovaným kresťanom v uplynulých dňoch absolvovalo mimoriadne úspešnú a požehnanú cestu po Iraku. Mnohí z Vás prispeli na pomoc irackým kresťanom, ktorí čelia prenasledovaniu, preto chcem aby ste vedeli ako boli použité vaše štedré dary a tiež sa chcem podeliť o povzbudenie, ktorého sa dostalo nám. Pripravili sme pre vás aj krátke video, ktoré dokumentuje našu cestu.

Výprava v Iraku predčila všetky naše očakávania. Jej cieľom bolo prejaviť solidaritu kresťanom prenasledovaným pre svoju vieruodovzdať im finančnú pomoc, ktorú CitizenGO mohlo prerozdeliťvďaka štedrým darom od mnohých z vás a získať z prvej ruky informácie o možnostiach ďalšej pomoci.

Ale dostali sme ešte oveľa viac: videli sme, že naša práca má zmysel a reálny dopad, počuli sme slová ocenenia a vďačnosti za naše adresné angažovanie sa v kampaniach a projektoch na pomoc prenasledovaným, dostali sme naliehavé žiadostiaby sme naďalej pokračovali v tomto záslužnom diele, a čo sme čakali asi najmenej: prišli sme povzbudiť, ale boli sme to my, čo sme odchádzali hlboko povzbudení vo viere.

CitizenGO priamo v Iraku spolupracuje s miestnymi biskupmi a kňazmi a všetky finančné prostriedky smerovali na konkrétne projekty miestnej cirkvi na pomoc prenasledovaným kresťanom:

– Podporili sme kňaza chaldejsko-katolíckej cirkvi – otca Douglasa Al-Baziho, ktorý na Slovensko sprevádzal 149 asýrskych utečencov. Otec Douglas má na starosti utečenecký tábor v Erbile a dennodenne potrebuje pokryť náklady na základné veci ako sú strava, voda, lieky.

Jeho slová sa nás hlboko dotkli: “Irak je krajina, kde sa odohrala väčšina biblických príbehov, kde žili patriarchovia a proroci. Reč môjho ľudu pochádza z jazyka, ktorým hovoril sám Ježiš. Ale cirkev je tu prenasledovaná a likvidovaná. Je však jedinou nádejou pre Irak. Kresťania sú tu soľou. Na miesta poznačené pomstou a odplatou prinášajú posolstvo o zmierení a odpustení. Ak kresťania zmiznú z Iraku, táto krajina nikdy nenájde pokoj.

 Otcovi Jensovi z kláštora Panny Márie v meste Sulaymaniyah, pomôže náš dar v realizácii projektu kempingových domčekov v okolí jeho kláštora, vďaka ktorému mnohé viacdetné rodiny utečencov získajú aspoň malý pocit súkromia. Tiež sme mu odovzdali nevyhnutné lieky pre provizórnu lekáreň.

S týmito rodinami sme strávili najviac času, lebo v kláštore abuna Jensa (ako ho všetci po arabsky volajú) sme boli ubytovaní. Títo ľudia prišli kvôli ISIS o strechu nad hlavou, majetok, dobrú prácu, slušný život, budúcnosť pre svoje deti a niektorí dokonca aj o svojich blízkych. Bývajú v stiesnených provizórnych podmienkach, odkázaní na pomoc iných. Nikto však nestratil vieru, ani netúžia po pomste.

A keď sa ich spýtate, či sa hnevajú na Boha, nechápavo krútia hlavou. Odpoveď od jednej zo žien za všetkých, ktorá ma veľmi oslovila, bola: “Ako sa môžem hnevať na Boha? Ďakujem Pánu Bohu, že sa o nás postaral. Sme tu, živí a zdraví. Čelíme prenasledovaniu, ale o tom, že nás budú prenasledovať sa predsa píše už v Biblii… Ježiš nám povedal, aby sme opustili všetko, vzali svoj kríž a nasledovali ho. Tak keď prišli útoky pre vieru, opustili sme všetko a nasledovali Ho…

– Otcovi arcibiskupovi Yousifovi Mirkisovi z Kirkuku sme prispeli na jeho projekt podpory študentov z utečeneckých táborov. “Mladá kresťanská emočná inteligencia je budúcnosť Iraku“, zdôvodňuje prečo financuje štúdiá, skriptá, ubytovanie a stravu pre 395 mladých ľudí.

Mnoho študentov útekom pred ISIS stratilo možnosť doštudovať svoju univerzitu, ale aj nádej na perspektívnu budúcnosť. Riešenia hľadali v nelegálnom úteku do zahraničia. Arcibiskup Mirkis im umožnil zostať v Iraku a dokončiť svoje štúdia, čim im dal im šancu na lepší život.

– Kláštor Mar Matti (sv. Mateja) sme podporil v jeho úsilí dať prácu v novovytvorenom kameňolome na území kláštora a tým nádej na svetlý zajtrajšok otcom rodín z tábora utečencov. Kláštor vznikol v roku 363 a patrí medzi najstaršie na svete. Základne ISIS sú od neho vzdialené len 3 km.

Náš iracký šofér a prekladateľ boli po roku a pol prvý krát tak blízko svojej domoviny – mesta Qaraqosh, ktoré museli v strachu o holý život náhle opustiť po útoku ISIS. Ich pohľad na milované mesto, v ktorom zanechali celý svoj predošlý život, a do ktorého sa nemôžu vrátiť sa nedá ani opísať…

V tomto kláštore som počula po predstavení aj spomínanú vetu: “zo Slovenska si môže brať príklad celý svet!” Z predchádzajúcej skúseností zo zahraničia som bola zvyknutá na to, že pri spomienke odkiaľ pochádzam, ľudia taktne mlčali, aby nedali najavo, že nevedia, kde Slovensko je (resp. že vôbec existuje).

V Iraku som mohla byť právom hrdá na svoju rodnú hrudu, lebo som na každom kroku počúvala pochvalné slová na adresu Slovákov, že sme dobrí ľudia, lebo sme prijali celú komunitu asýrskych utečencov a poskytli sme im bezpečené miesto na pokojný život a nový domov.

Zábery zo všetkých spomenutých miest nájdete na novej Facebookej stránke CitizenGO alebo v našom videu. Možno sa neuvidíte na fotkách, ale celý čas ste boli v Iraku s nami, v našich myšlienkach a modlitbách.

V požehnaní, ktoré sme každý deň dostávali pri odovzdávaní finančných darov od kňazov a biskupov, ste boli explicitne spomenutí aj vy všetci, ktorí ste zareagovali na výzvu o finančnú pomoc pre prenasledovaných kresťanov, alebo ste podporili kampane na zlepšenie ich situácie.

Ďakujem Vám všetkým, že spoločne dokážeme zmierňovať ich ťažkú situáciu. A môžem Vám sľúbiť, že v tom budeme pokračovať! S prosbou o modlitbu za pokoj a mier pre celý svet a otvorené srdcia pre všetkých núdznych,Miriam Kuzárová a tím CitizenGO

PS1: Viacerí predstavitelia Cirkvi okrem túžby, aby kresťania, ak je to možné zostali v Iraku, vyjadrili aj potrebu medzinárodnej pomoci. Iracká armáda je nepostačujúca, zle zorganizovaná a skorumpovaná. Neubránila kresťanov pred útokmi ISIS.

Tento mesiac plánujeme OSN adresovať petíciu, aby vyhlásila prenasledovanie kresťanov a ostatných menšín v Iraku za genocídu, čím získa efektívnejšie nástroje na zasiahnutie proti ISIS a ochranu obetí. Budeme Vás informovať, aby ste sa mohli zapojiť.