Zmenil tvár Šanghaja. Zahajujeme „Hudec Tour 2016“

LADISLAV KABOŠ, autor filmu Všetky moje detia a laureát Krištáľového krídla, Vás pozýva na besedu, výstavu, predstavenie novej knihy a projekciu filmu Zmenil tvár Šanghaja. Zahajujeme „Hudec Tour 2016“.

Poďte sa nadchnúť úžasným životným príbehom hlboko veriaceho kresťana L. Hudeca, jeho skvelou architektúrou, inšpirovať jeho odvahou a kresťanskou vierou, nasiaknuť atmosféru začiatku 20. storočia v koloniálnom Šanghaji. Film ZMENIL TVÁR ŠANGHAJA bol s prispením Audiovizuálneho fondu digitalizovaný. Hudec je autorom viac ako 60 budov a kostolov citlivo zakomponovaných do urbanistickej koncepcie Šanghaja.

Tvorcovia filmu objavili aj jeho jediné dielo na Slovensku: kaplnku Panny Márie Kráľovnej, Vyhne, vyhlásenú v roku 2014 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku Slovenska. Hudec bol nielen skvelým architektom, ale aj výtvarníkom, fotografom, kameramanom (natáčal na 16 mm film, ktorý tiež objavili autori dokumentu) a bol pravdepodobne jeden z prvých slovenských kinárov na svete… viac informácií na www.ladislavhudec.eu

Režisér filmu Ladislav Kaboš súčasne predstaví knihu o slávnom banskobystrickom rodákovi: LADISLAV HUDEC – OTEC ÁZIJSKÝCH MRAKODRAPOV. Sochár Ladislav Sabo v priestoroch kina nainštaluje štúdie sochárskych portrétov L.Hudeca. Jeden z nich – odliaty do bronzu je identický s bustou, ktorá v Múzeu architektúry a plánovania mesta Šanghaja čaká v júni t.r. na svoje slávnostné odhalenie.

Film Zmenil tvár šanghaja podobne ako Všetky moje deti, nadchne aj slovenských divákov nevtieravou duchovnou silou.

Je jasné, že to, čo pomáhalo Ladislavovi Hudecovi v neznámom šanghajskom prostredí presadiť sa ako výnimočný architekt a tiež autor nových technologických riešení, a čo mu umožnilo vytvárať aj v zdanlivo neriešiteľných situáciách výnimočné diela, prekonať stres a niesť zodpovednosť dnes už nepredstaviteľných rozmerov, bola predovšetkým silná viera v Boha a dôvera v Božiu pomoc.

Príbeh nášho krajana Ladislava Hudeca rozpráva tiež o sile rodiny, o pute, ktoré pretrváva aj vtedy, keď strácame vlasť a nemôžeme sa do nej vrátiť. Zvláštnym a neopakovateľným spôsobom pohladí po duši a opätovne nás privedie k zamysleniu nad najcennejšími hodnotami v nášom živote.