Výnimočná knižná novinka: Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov

ex-200x300-1545292Kresťanské kníhkupectvo Zachej.sk prináša v týchto dňoch knižnú novinku s názvom Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov. Autorom knihy je známy exorcista rímskej diecézy a predseda Medzinárodnej asociácie exorcistov páter Francesco Bamonte.

Kniha ponúka neobyčajné prepojenie prípadov z exorcizmov s katechézami, učením Cirkvi o Márii a biblickými príbehmi. Napriek tomu, že mnohé príklady exorcizmu počas diabolského posadnutia vyvolávajú pri čítaní až nepríjemný pocit „strachu“, je unikátne, ako ich autor konfrontuje s úžasným a silným svedectvom o láskyplnej a osobitnej starostlivosti presvätej Panny o jej trpiace deti počas delikátnej služby exorcizmov a o moci, ktorú má autentická mariánska úcta proti démonickému svetu.

“Sme radi, že sa nám podarilo vydať knihu, v ktorej v celej sláve žiari moc Panny Márie aj sila Jej príhovoru. To bol aj prvotný motív pri výbere titulu: upriamiť pozornosť na Ženu, skrze ktorú k nám prišiel Ježiš Kristus,“ povedal Jozef Ring, riaditeľ kníhkupectva Zachej.sk.

Páter Bamonte približuje čitateľom mnoho konkrétnych prípadov z vykonávania exorcizmu, tak vlastných, ako aj iných exorcistov či exorcizovaných. Z bojov s diablom upriamuje svoju pozornosť na žiarivú, krásnu postavu Božej Matky, ktorá silou svojej veľkosti a svätosti zahanbuje a odhaľuje ošklivosť a biedu satana. Autor spomína aj svedectvá svätých a mnohých kňazov, ktorí mali dočinenia so satanom a potvrdzujú veľké účinky modlitby svätého ruženca či moc vzývania mena Panny Márie. “Démon viackrát vyjadril svoj nesúhlas s privilégiom, ktoré Mária dostala nepoškvrneným počatím. Raz, kým som mu hovoril: „V mene našej Matky nepoškvrnenej, choď preč z tohto tela!“, on zvolal: „Je to slovo, ktoré najviac nenávidím!“ Opýtal som sa: „Nepoškvrnená?“ Odpovedal: „Áno!“ Inokedy počas Novény Nepoškvrnenej začal kričať: „Pošli ju preč! Pošli ju preč! V tieto dni ju všetci spomínajú, všetci ju volajú, všetci hovoria jej meno. Priveľa svetla, priveľa svetla!“

Táto kniha je svedectvom o veľkej a potešujúcej pravde Svätého písma a o potrebe Máriinej prítomnosti v uskutočnení Kristovho spásneho diela. Má ambíciu oživiť a posilniť mariánsky kult s vedomím neoddeliteľného puta medzi Kristom a jeho presvätou Matkou v diele vykúpenia.

Kníhkupectvo www.zachej.sk patrí medzi úspešné kníhkupectvá na Slovensku s certifikovaným internetovým obchodom, kvalitnou ponukou kresťanskej literatúry a oceňovanou starostlivosťou o svojich zákazníkov.

Tím Zachej.sk