Viac ako 400 000 podpisov vyzbierala Aliancia za rodinu pre referendum o ochrane rodiny

BRATISLAVA, 25. augusta – Vyše 400 000 podpisov za referendum o ochrane rodiny sa podarilo vyzbierať Aliancii za rodinu (AZR). Podpisy Aliancia začala zbierať v apríli. Informoval o tom hovorca Aliancie Anton Chromík.

„Splnili sme svoj cieľ a som poctený tým, že Aliancii sa podarilo ako prvej občianskej iniciatíve v histórii Slovenska zozbierať potrebný počet podpisov za vyhlásenie referenda. Bude to prvé občianske referendum v histórii Slovenska,“ uviedol A. Chromík. „Momentálne finalizujeme kontrolu podpisov a verím, že v najbližších dňoch budeme schopní odovzdať podpisy prezidentovi,“ pokračoval.

Aliancia zbierala podpisy rôznymi kanálmi – na letných festivaloch, prostredníctvom tisícov dobrovoľníkov na uliciach miest a obcí, podpisové hárky posielali ľudia poštou aj sami. „Vďaka tomu vieme, že ľudí zaujímajú témy spojené s ochranou rodiny a veríme, že aj referendum bude úspešné,“ uzavrel Chromík. Ocenil tiež to, že množstvo ľudí z celého Slovenska posielalo finančné dary na účet Aliancie, čo umožnilo financovať náklady na organizovanie zberu. „Dostali sme vyše 20.000 eur od stoviek darcov, za čo im veľmi pekne ďakujem,“ uviedol hovorca.

Aliancia sa chce občanov Slovenskej republiky v referende opýtať na štyri otázky. Či súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy, či súhlasia, aby si homosexuálne alebo iné zväzky nemohli nárokovať práva manželstva, či súhlasia, aby si homosexuálne zväzky nemohli nárokovať adopcie detí a či súhlasia, aby rodičia mohli rozhodovať o spôsobe výchovy a vzdelávania svojich detí v školách pri citlivých kultúrno-etických veciach ako je sexuálne správanie alebo eutanázia. Zber a odovzdanie podpisov nastavila AZR tak, aby umožnila prezidentovi Andrejovi Kiskovi vyhlásiť referendum spoločne v dňoch komunálnych volieb kvôli šetreniu nákladov.

Aliancia za rodinu je občianska iniciatíva organizácií a jednotlivcov, ktorá vznikla v decembri 2013 na podporu hodnôt manželstva a rodiny. Neviaže sa na žiadnu ideológiu, vierovyznanie či politickú stranu a je otvorená pre všetky organizácie, jednotlivcov, skupiny, inštitúcie, spoločenstvá či iné zoskupenia občanov, ktoré sa stotožňujú s vyhlásením Aliancie.

 Alianciu momentálne podporuje 107 organizácií venujúcich sa sociálnej práci v teréne, pomoci rodinám, deťom z detských domovov, slobodným matkám, hendikepovaným, vzdelávacím aktivitám a tiež ochrane a presadzovaniu ľudských práv. Organizácie združené v Aliancii za rodinu zastupujú vyše 200.000 občanov Slovenska od stredoškolákov, cez vysokoškolskú mládež, aktívnych dôchodcov až po podnikateľov a akademické prostredie. Ambíciou Aliancie za rodinu je získať pre svoje myšlienky čím viaceré organizácie s víziou vytvoriť mohutné celospoločenské hnutie, ktoré sa postaví za manželstvo a rodinu, za ich dôležitosť a výnimočnosť. Hovorcami aliancie sú Anna Verešová, Anton Chromík a Peter Kremský.

5. apríla začala Aliancie zber podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny.

Tlačová správa Aliancie za rodinu