Vaše 2 % pomôžu Egrešu vydať krásne knižky

V roku 2017 máme v pláne vydať niekoľko nových detských kníh. Máme za cieľ prinášať vizuálne zaujímavé knižky pre deti, pretože si myslíme, že takýchto kníh je na našom trhu stále ako šafránu.

Záleží nám nielen na pekných knižkách, ale cítime zodpovednosť aj za životné prostredie a preto už v týchto dňoch pripravujeme knižku pre deti o oceánoch a veľrybách. Hravou formou príbehu chceme poukázať na narastajúci problém, ktorým sú plasty v oceánoch končiace v žalúdkoch vzácnych tvorov.

A stále nekončíme, v pláne máme ešte ďalšie minimálne dve-tri knižky.

Rovnako chystáme rozšíriť našu rodinu ilustrovaných produktov a určite aj tento rok pripravíme kalendár vďaka ktorému budeme môcť pomôcť inej organizácii, tak ako to bolo v prípade úspešného vtáčieho kalendára v roku 2016.

Nenechajte Vaše 2 % odplávať a venujte ich zmysluplne.

AKO NA TO?

AK STE ZAMESTNANEC

Ak ste zamestnancom, tak daňove priznanie za Vás podáva pravdepodobne Váš zamestnávateľ. Stačí, ak mu nahlásite údaje organizácie, ktorej chcete 2 % poukázať. Taktiež v prípade, že ste fyzická osoba (živnostník, slobodný umelec a pod.) a daňové priznanie Vám robí účtovník, stačí ak mu taktiež pošlete údaje o organizácii. Ide o nasledujúce údaje:

Názov: Občianske združenie Egreš
Sídlo: Hálova 20, 851 01 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42 362 571

V prípade, že iba nahlásiť údaje Vášmu zamstnávateľovi nestačí a bude po Vás požadovať vyhlásenie na poukázanie 2 %, prosím, stiahnite si nasledovné tlačivo, vyplňte ho a odovzdajte zamestnávateľovi:

Vyhlásenie_2016_zamestnanec

AK STE FYZICKÁ OSOBA

Ak si daňové priznanie za rok 2016 ako fyzická osoba podávate sám/sama, vypĺňať budete nasledujúce tlačivá, ktoré si môžete u nás taktiež stiahnuť:

» FO_A_2016 (na strane 5 oddiel VIII doplníte údaje o našom združení) + podávate i  potvrdenie o podaní daňového priznania – FO_A_2016_potvrdenie

» FO_B_2016 (tlačivo napr. pre živnostníkov. Na strane 11 oddiel XII doplníte údaje o našom združení) + podávate i potvrdenie o podaní daňového priznania – FO_B_2016_potvrdenie

AK STE FIRMA, PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Vypočítajte si Vaše 1 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Tlačivá pre PO – PO_2016, PO_2016_potvrdenie

POZOR!

» Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

» Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

» Do 15. februára 2017 by ste ako zamestnanec mali nahlásiť svojmu zamestnávateľovi údaje o organizácii, ktorej chcete poukázať svoje 2 %.

» Do 31. marca 2017 – podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

» Do 30. apríla 2017 – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj potvrdenie o zaplatení dane).