V Poprade sa cez víkend začali misie

Po prípravnom týždni, plného duchovného programu začali v Rímskokatolíckej farnosti Poprad Sv. misie. Správca farnosti Ondrej Borsík ich otvoril symbolickým “odovzdaním farnosti” počas času misií do rúk otcom redemptoristom. Počas celého týždňa sa veriacim prihovoria p. Michal Zamkovský, CSsR a p. Peter Hertel, CSsR.

Priblíž sa k Bohu a on sa priblíži k Tebe

Program začal v sobotu 24. septembra slávnostnou sv. omšou v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a zároveň aj sv. omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Páter Michal Zamkovský sa počas homílie zameral na hlavnú tému misií: “Priblíž sa k Bohu a on sa priblíži k Tebe.” Túto myšlienku následne prirovnal k Tatrám, ktoré zdobia panorámu Popradu. “Keď sa priblížime k Tatrám, zdajú sa nám väčšie. Keď sa priblížime k Bohu, On sa priblíži k nám.” Po liturgických čítaniach začal homíliu s vďakou za Božie slovo: “Nie je úžasné, že Boh k nám hovorí?”

Nepremárnime príležitosť

Páter Michal Zamkovský následne uvažoval nad otázkami človeka: “Aký je Boh? Ako ma vidí? Zaujíma sa o mňa? Náš Boh však hovorí. Počuli sme Božie slovo. Niet nič krajšie, ako dôverovať Bohu v živote.” Počas homílie sa tiež zamýšľal nad veľkosťou Božieho milosrdenstva: “Niet väčšej moci, ako kríž a odpustenie. Čím väčší hriešnik, tým väčšie právo na milosrdenstvo.” V závere kázne sa zamýšľal aj nad osobnými očakávaniami každého prítomného. Za dôležité však považoval jedno: “Prijmite slovo. To slovo, ktoré potrebujeme počuť má Boh pripravené. Nepremárnime príležitosť. Nezatvárajme dvere, keď Boh klope, možno posledný raz.”

Pozvánka pre každého

Duchovný program misií pokračoval v nedeľu slávením sv. omší v obidvoch kostoloch farnosti Popradu. Presne na poludnie sa uskutočnilo stretnutie s mládežou. Následne v poobedňajších hodinách bola pripravená katechéza pre ženy. Sv. misie však budú pokračovať aj počas nasledujúceho týždna. Počas neho ešte odzneje slovo pre mužov, pripravené je aj stretnutie s mládežou (počas ktorého budú chvály s Riekou života), sv. omše pre deti, adorácia, sviatosť zmierenia a mnoho iného. Program vyvrcholí v nedeľu 2. októbra sv. omšou o 15:00 pri Aréne.