V Krakove na SDM očakávajú 2,5 milióna mladých a 6-tisíc novinárov

box_strona_glowna_pl-300x100-1327223Na tlačovej konferencii, ktorá bola ešte koncom mája, organizačný tím Svetových dní mládeže (SDM) spolu s biskupmi priblížil novinárom otázky týkajúce sa logistického a duchovného zabezpečenia podujatia. Organizátori očakávajú, že do Krakova príde až 6-tisíc novinárov z celého sveta.

Prípravný tím SDM predstavil tlačové centra, ktoré budú pre novinárov počas stretnutia pripravené. Média budú mať k dispozícii dve veľké tlačové strediska, prvé bude v kongresovom centre ICE Kraków a druhé bude zriadené na „Campus Misericordiae“, teda na mieste medzi Krakovom a Vieličkou, kde sa mladí stretnú s pápežom.

Menšie tlačové centrá vzniknú tiež na miestach, ktoré František navštívi. Poľský episkopát očakáva, že Svätý Otec navštívi v Poľsku aj ďalšie miesta, napríklad očakávajú ho na pútnickom mieste v Čenstochovej, kde je návrh na stretnutie so zasvätenými osobami, či v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. Presný harmonogram návštevy však ešte nebol schválený.

Organizátori chcú prepojiť SDM so Svätým rokom milosrdenstva. Mladých budú pozývať do Sanktuária Božieho Milosrdenstva, ale aj do Sanktuária sv. Jána Pavla II., ktorý je patrónom a iniciátorom SDM.

Organizátori sa zaoberali aj registráciou účastníkov. V Krakove ich očakávajú až 2,5l milióna. Registrácia by mala prebehnúť v niekoľkých etapách. V prvom rade sa budú registrovať tzv. makro skupiny, teda skupiny 150 až 5-tisíc ľudí.

V rámci skupín bude treba osobitne zaevidovať neplnoleté osoby, ktoré budú musieť mať súhlas rodičov a tiež budú mať pri registrácii povinnosť mať zapísaného človeka, ktorý bude za nich zodpovedať.

Do SDM mládeže ostáva ešte asi 14 mesiacov. Mladí zo Slovenska sa môžu na toto podujatie pripravovať už teraz. Na prelome júla a augusta sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade, ktoré má byť aj pozvánkou do Krakova.

„Cirkev vníma Svetové dni mládeže ako sviatok viery, ktorý presahuje hranice krajín, kultúr aj jazykov a ukazuje univerzálny rozmer Evanjelia. Tento sviatok má zjednotiť celé ľudstvo a osobitne mladých ľudí v našom nepokojnom a rozdelenom svete,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii týkajúcej sa SDM krakovský arcibiskup Stanislav Dziwisz.