Trilógia seminárov otca Marettu Zbav nás Zlého znova začína

V prvej polovici novembra sa ukončio takmer trojročné snaženie otca  Jozefa Marettu a jeho tímu poslednou časťou trilógie seminárov “Zbav nás Zlého – Boj”. Počas tohto obdobia prešla seminármi takmer tisícka  účastníkov.

V prvej časti “Zbav nás Zlého – Prístupové cesty diabla” sa zúčastnení mali možnosť zoznámiť s taktikou a spôsobmi vnímania Zlého. Mali možnosť odhaliť pasce ako veštenie, špiritizmus, channeling. Spoznali čiernu, bielu a červenú mágiu. Zoznámili sa s ponukou Zlého v oblasti závislostí, rôznych psychologických metód a falošnej duchovnosti, okultnej literatúry a hudby. Dozvedeli sa, čo spôsobuje prekliatie, aké druhy prekliatia existujú a akým spôsobom útočí diabol na našich najmenších –  deti. Logickým vyústením týchto tém boli rady, akým spôsobom sa môže človek pred takouto ponukou chrániť.

V druhej časti “Zbav ná Zlého – Boj” sa účastníci dozvedeli kto a akým spôsobom na nich útočí. Rozoberali sa témy ako kto je diabol, aké sú jeho mená, čo o tom hovorí sväté písmo, koľko ich je, kto im velí, kde sa diabol nachádza a či pozná naše plány. Účastníci sa ďalej dozvedeli, či sa s ním oplatí vyjednávať, aké sú jeho stratégie a cez čo sa mu darí vyhrávať bitky. Vyústením tejto témy boli rady ako odpovedať na jeho útoky a kto je v našom živote zárukou  víťazstva.

V tretej časti seminára “Zbav nás Zlého – Zbrane” /pre účastníkov od 18 rokov/ mali možnosť zúčastnení zistiť, čo je ich najväčším nepriateľom, aké sú naše zbrane, čo je potrebné u každého z nás nájsť a čo s tým, čo nájdeme musíme urobiť. Ďalej zistili aké rany a zranenia si musíme uvedomiť, ako sa dajú zlomiť démonické pečate a čo nám umožní zažiť Božiu lásku a oslobodenie.

Odpovede na nezodpovedané otázky si mohli účastníci vypočuť vždy na konci seminára. Z niekoľko stovák zozbieraných otázok sa po spracovaní a systematickom výbere pokúsime nájsť odpovede a ponúknuť ich v knihe. Naďalej platí možnosť kladenia otázok aj pre širokú verejnosť tu otazky.exorcizmus@gmail.com. Na tú istú adresu sa môžu obracať aj ľudia, ktorí majú problémy súvisiace s témou seminárov. Veľmi nás potešil aj fakt, že sme sa počas týchto troch rokov stretávali s množstvom radostných svedectiev. Rozprávali o duchovných obráteniach, o zlepšení fyzického zdravia, ba aj o odstránení zdravotných ťažkostí.   Niekoľko svedectiev tu…

Ďakujeme Bohu, že sa aj takýmto spôsobom podarilo osláviť Jeho meno. Zároveň môžme s radosťou pozvať aj ďalších záujemcov. Nový trojročný cyklus seminárov sa začina v marci prvým zo série Zbav nás Zlého – Prístupové cesty diabla (možnosť prihlásenia tu).

Na záver by sme chceli poďakovať našej duchovnej výpomoci otcovi Štefanovi Kaňukovi / zároveň blahoželáme aj k životnému jubileu/, spoločenstvu Marana Tha, ktore zabezpečilo duchovný  hudobný sprievod a personálu hotela Javorná za dobré služby a servis.

Požehnaný Nový rok 2017 prajú Erik a Beata Zbiňovskí.