Tipy na týždeň – Kurz o mužnosti a otcovstve, stretnutie s Rwandou a pôstne duchovné obnovy

Tento týždeň máme pozvanie pre mladých mužov a otcov na Kurz o mužnosti a otcovstve, s blížiacim sa pôstom máme pre Vás pozvánky na Pôstne duchovné obnovy a čaká nás aj Stretnutie s Rwandou: Nech sa Ti sníva o Bohu. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

Kurz: Mužnosť a otcovstvo u biblických mužov

V bratislavskom UPeCe sv. Jozefa Freinademetza začína vo štvrtok 28. februára o 18:30 hod. kurz pod názvom “Mužnosť a otcovstvo u biblických mužov”, ktorý potrvá do 30. mája. Keď sa obzrieme okolo seba v našich náboženských komunitách, všimneme si, že prevládajú najmä ženy, rovnako v našich rodinách žije mnoho detí len s matkou. Tam, kde aj deti žijú spolu s matkou i otcom, zbadáme, že väčšinou náboženskú výchovu majú v rukách matky a otcovia sú často nedostatoční. Je tu potreba začať s riadnou formáciou k pravej mužskej nábožnosti a k otcovstvu. Počas tohto kurzu sa pozrieme na mužnosť a prežívanie otcovstva biblickým pohľadom, ponúkneme výchovu k čnostiach mužskej spirituality a otcovstva podľa Božieho slova. Kurz je určený len pre mužov, ktorí sú buď ešte slobodní alebo sú mladými otcami menších ešte školopovinných detí. Jeho cieľom je praktická formácia, preto súčasťou budú vždy konkrétne predsavzatie. Stretnutia bude viesť o. Rastislav Zelenay, ktorý pracuje v tejto oblasti už devätnásť rokov a je autorom piatich publikácii na tieto témy.

Stretnutie s Rwandou: Nech sa Ti sníva o Bohu

V utorok 5. marca o 17:00 hod. Vás pozývame do Diecézneho centra v Žiline, kde sa môžete viac dozvedieť o tom ako Slovensko pomáha cez Pápežské misijné diela v malej africkej krajine Rwande. Slovenský kňaz, misionár Vlastimil Chovanec v Rwande pôsobí už štyri roky, a tak sa priamo dozvieme aká je Rwanda po genocíde, aký zmysel má naša pomoc, a či nás na Slovensku môže obohatiť viera misijnej krajiny. O svojej ceste v Rwande porozpráva kňaz Ivan Kňaze, riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku.

Pôstna duchovná obnova

Pôstne obdobie sa nám pomaly blíži, a tak by sme Vám chceli dať do pozornosti duchovné obnovy, ktoré Vám pomôžu prežiť toto obdobie naplno. Sestry redemptoristky v Kežmarku pripravili duchovnú obnovu pod vedením o. Dušana Lukáča na tému “Urob svoje povolanie istým”. Obnova bude prebiehať v dňoch 7. až 10. marca v kláštore v Kežmarku. Do Banskej Bystrice pozývame v dňoch 8. až 10. marca mladých vo veku 16 – 35 rokov začať tohtoročný pôst v tichu, aby mohli počuť a dali priestor Bohu. Obnovu na tému “Vstaň a choď!” môžete prísť prežiť do Okoličného v Komunite blahoslavenstiev, kde Vás dňoch 14. až 17. marca pozývame ponoriť sa do uzdravujúcej moci Ježiša Krista a viac odkryť tajomstvo kresťanského povolania, stávať sa svedkami moci Jeho lásky.

Informácie o aktuálnych kresťanských akciách a podujatiach vám aj dnes priniesla VÝVESKA.SK, portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.